Кочубей Вікторія Віталіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кочубей Вікторія Віталіївна
Кочубей В.В..jpg
Дата народження 1 січня 1964 р
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 25 жовтня 1993 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 18 жовтня 2001 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут хімії та хімічних технологій, кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії.

Кочубей Вікторія Віталіївна — кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

1981–1986 рр. — навчання в Львівському політехнічному інституті.

Навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі фізичної та колоїдної хімії. Здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – Фізична хімія (Диплом КН №004367) та звання доцента кафедри фізичної та колоїдної хімії (Атестат ДЦ №003265).

1993 р. — захистила кандидатську дисертацію на тему — «Термодинамічні властивості ɖ- і β- алкіл заміщених акрилових кислот» [Текст] : дис. к.х.н. / Кочубей Вікторія Віталіївна ; Львівський політехнічний інститут. — Львів, 1993. — 153 л.

Трудова діяльність:

1993–1998 рр. — асистент та старший викладач кафедри фізичної та колоїдної хімії Державного університету «Львівська політехніка».

1998–2018 рр. — доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії Національного університету «Львівська політехніка».

2018–2023 рр. — доцент кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові здобутки

Виконавець науково-дослідних робіт за державним замовленням і за госпдоговорами.

Сфера наукової діяльності

 • Термодинамічний аналіз індивідуальних речовин; комплексний термічний аналіз органічних сполук, композиційних матеріалів, полімерів, мінералів
 • Дослідження фізико-хімічних властивостей природних сорбентів

Лекційні курси

 • «Фізична та колоїдна хімія» для студентів спеціальності 181 Харчові технології»
 • «Фізична та колоїдна хімія» для студентів спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Стажування

 • 21.09–20.11.2015 р. — на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Довідка №5436 видана 24.11.2015 р.
 • 2017–2018 рр. — навчання на семінарі педагогічних знань, реєстраційний №071–18.
 • 07.10–09.12.2019 р. — на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Довідка №4962 видана 10.12.2019 р.

Нагороди та відзнаки

 • Подяка за багаторічну сумлінну працю на благо Львівської політехніки, наказ №3200-3-10 від 3 грудня 2013 р.

Навчально-методична діяльність

 1. Конспект лекцій з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» (Частина 2) для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» реєстраційний №7445 від 08.06.2017 р.
 2. Збірник задач та контрольних питань до самостійної роботи студентів «Поверхневі явища та дисперсні системи» для студентів базових напрямків 051301 «Хімічна технологія», 051401 «Біотехнологія», 051701 «Харчова інженерія», 120201 «Фармація», 2014. — 88 с.
 3. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи із навчальної дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» (частина 2) для студентів базового напрямку 6.051.701 «Харчові технології та інженерія», 2015. — 60 с.
 4. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з дисципліни «Фізична хімія» Частина ІІ для студентів базових напрямків 051301 «Хімічна технологія», 051401 «Біотехнологія», 051701 «Харчова інженерія», 120201 «Фармація», 2015. — 92 с.
 5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізична та колоїдна хімія» Частина ІІ для студентів другого курсу денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія», 2016. — 36 с.
 6. Конспект лекцій з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» для студентів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 023 спеціальності 181 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» реєстраційний №9145 від 03.03.2020 р.
 7. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Колоїдна хімія» для студентів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія», 2018. — 40 с.
 8. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи і підготовки до контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 2019. — 44 с.

Профіль

 • Scopus ID — 15020674900 [[1]]
 • ORCID [[2]]
 • Google Scholar [[3]]

Контакти

пл. Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79018; 8-й н.к., кімн. 144

Тел.: +38 (032) 258-23-40

E-mail: viktoriia.v.kochubei@lpnu.ua, vicvitkoch@gmail.com