Кафедра фізичної та колоїдної хімії

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра фізичної та колоїдної хімії
Дата заснування 1929 рік
К-сть кандидатів наук 13
К-сть доцентів 13
К-сть докторів наук 1
К-сть професорів 2
Приналежність Інститут хімії та хімічних технологій
Завідувач кафедри д. х. н., Сергеєв Валентин Вікторович
Розташування (адреса) пл. Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 141
Періодичне друковане видання Журнал Chemistry & Chemical Technology
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/fkh

Кафедру фізичної та колоїдної хімії засновано у 1929 році. З листопада 2001 року кафедра є у складі Інституту хімії та хімічних технологій.

Історія кафедри фізичної та колоїдної хімії

До 1940 р. її очолювала професор А. Дороб’янська. У повоєнні роки кафедрою завідували доцент Є. Власенко (1946–1958), професор Т. І. Юрженко (1958–1964), доцент А. Г.Поліщук (1964–1968), професор С. К.Чучмарьов (1968–1989).

З 1989 р. кафедру очолював професор Ю. Я. Ван-Чин-Сян.. З грудня 2014 р. обов'язки завідувача кафедри виконує д.х.н., доцент Сергеєв В.В.

На кафедрі працюють один доктор наук, професор, і 13 кандидатів наук, доцентів.

Основний науковий напрям — термодинаміка органічних сполук, у межах якого створена наукова школа термохімічних досліджень, розвиваються пошуки в галузі фізико-хімії полімерів, термодинаміки окисних розплавів.

Науковці кафедри виконували та впроваджували у виробництво наукові розробки для підприємств Західного регіону України, створили базу прецизійних термодинамічних характеристик високоочисних органічних та елементоорганічних сполук, що увійшла складовою частиною до Державного банку даних.

За останні 20 років на кафедрі підготовлено 4 доктори та понад 30 кандидатів наук. Співробітники кафедри опублікували понад 300 наукових праць, з яких у 30 співавторами були студенти, одержали 12 авторських свідоцтв і патентів різних країн.

Науково-викладацький склад кафедри

Наукові дослідження

Протягом останніх 40 років основним науковим напрямом, за яким розвивалися дослідження та проводилась підготовка наукових кадрів, було дослідження термодинамічних та молекулярно-кінетичних властивостей хімічних систем. На сьогодні основним науковим напрямом, за яким працює кафедра, є розробка фізико-хімічних основ процесів одержання, очищення та використання в хімічній технології акрилових мономерів та органічних радикальних ініціаторів. У межах напряму сформовано науковий напрям термохімічних досліджень, головним завданням яких є створення бази термодинамічних характеристик, необхідних при промисловому одержанні та використанні нових перспективних мономерів та ініціаторів радикальної полімеризації.

Науково-дослідні лабораторії: