Кафедра хімічної технології силікатів

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра хімічної технології силікатів
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ХТС
Дата заснування 1949 рік
К-сть кандидатів наук 3
К-сть доцентів 2
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 2
Приналежність Інститут хімії та хімічних технологій
Завідувач кафедри д. т. н., проф. Вахула Ярослав Іванович
Розташування (адреса) пл. св. Юра, 9, Львів-13, 79013; 9 -й корпус, кімн.114
Періодичне друковане видання Журнал Chemistry & Chemical Technology
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/hts

Кафедру хімічної технології силікатів засновано 1949 року. З листопада 2001 року кафедра є у складі Інституту хімії та хімічних технологій.

Історія кафедри

Кафедра хімічної технології силікатів була заснована в перші повоєнні роки, в 1949 році. На її базі був створений силікатний факультет, а з 1955 року вона є складовою хіміко-технологічного факультету.

Із 1976 року випуск інженерів-силікатників після об’єднання здійснювала кафедра хімічної технології силікатів за спеціальностями:

  • ХТВ — хімічна технологія в’яжучих речовин.
  • ХТК — хімічна технологія кераміки та вогнетривів.
  • ХТС — хімічна технологія скла та ситалів.

На сьогодні кафедра хімічної технології силікатів є одним з навчальних структурних підрозділів Національного університету «Львівська політехніка» єдиною у Західній Україні з підготовки фахівців-силікатників. Разом з тим, відбулося злиття спеціальностей в одну існуючу тепер спеціалізацію «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів».

Всі роки існування викладачі та науковці кафедри успішно поєднували навчальну та науково-дослідну роботу. Випускниками кафедри є понад 5 тисяч інженерів, спеціалістів та магістрів, які працюють на підприємствах будівельної індустрії, керамічних, цементних та склозаводах, науково-дослідних та реставраційних установах, органах стандартизації та сертифікації.

На кафедрі підготовлено 9 докторів та 90 кандидатів наук. Професорсько-викладацьким складом та науковцями кафедри зроблено більше 160 винаходів, опубліковано понад 1000 статей та 13 монографій.

На кафедрі працювали і створили наукові школи такі видатні вчені як проф. Тіхонов В. А., проф. Галабутська К. А., проф. Шпинова Л. Г., проф. Ящишин Й. М. Проведені ними ґрунтовні теоретичні дослідження заклали міцний фундамент у розвиток хімії та технології силікатних матеріалів на Західній Україні.

Наукова діяльність

Науково-дослідні лабораторії:

Викладацький склад кафедри

Відомі випускники кафедри

  • Соболь Христина Степанівна — заступник директора Інституту будівництва та інженерії довкілля НУ «Львівська політехніка», декан повної вищої освіти, д.т.н., професор кафедри автомобільних доріг та мостів.
  • Терлига Сергій Юрійович — директор ТзОВ «Ферозіт».
  • Заєць Богдан Йосипович — голова правління ПАТ «Івано-Франківськцемент».
  • Філімонюк Андрій Андрійович — голова правління ЗАТ «Костопільський склозавод».
  • Тимкович Галина Миронівна — голова правління ПрАТ «Вістовицький завод будівельної та художньої кераміки ім. Ю.С.Завадського».
  • Гірник Євген Володимирович — депутат Верховної Ради України.


Навчально-медична робота кафедри

Партнери кафедри