Соболь Христина Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Соболь Христина Степанівна
Sobol.jpg
д.т.н., професор, завідувач кафедри
Дата народження 6 жовтня 1949 р.
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1971 р.
Спеціальність хімічна технологія в’яжучих речовин
Галузь наукових інтересів фізико-хімічні дослідження модифікованих цементних композицій та їх застосування у дорожньому будівництві.
Кваліфікаційний рівень інженер-хімік-технолог
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерних систем, кафедра автомобільних доріг та мостів
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Соболь Христина Степанівна — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобільних доріг та мостів Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народилася 6 жовтня 1949 р.

У 1971 р. з відзнакою закінчила Львівський політехнічний інститут, отримала кваліфікацію інженера-хіміка технолога за спеціальністю «Хімічна технологія в’яжучих речовин».

У 1973–1976 рр. навчалася в аспірантурі Львівського політехнічного інституту.

Працювала на посаді професора кафедри автомобільних доріг та мостів та заступника директора, деканом повної вищої освіти інституту будівництва та інженерних систем.

З 2020 року — завідувач кафедри автомобільних доріг та мостів Інституту будівництва та інженерних систем.

Наукова діяльність

У 1980 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка і дослідження цементів на основі алюмоферитів кальцію, що тверднуть при від’ємних температурах».

У 2006 році — докторську дисертацію на тему: Модифіковані композиційні цементи з додатками поліфункціональної дії [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.17.11 / Соболь Христина Степанівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 285 арк. + дод. (паг. не зазнач.). — арк. 262-284. Науковий консультант — доктор технічних наук, професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка».

Соболь Х.С. є автором біля 200 наукових публікацій, в тому числі 2-ох монографій, 2-ох навчальних посібників, 8 патентів та авторських свідоцтв. Під її керівництвом захищено 5 кандитатських дисертацій.

Наукові інтереси

 • Проведення досліджень дорожніх гідравлічних в'яжучих, модифікованих органо-мінеральними добавками
 • Розробка сучасних видів цементобетонів для дорожнього будівництва
 • Використання відходів виробництва у дорожньому будівництві.

Нагороди та відзнаки

 • 2008 р. — отримала нагрудний знак "Відмінник освіти України".
 • 2009 р. — отримала подяку прем'єр-міністра України.
 • 2009 р. — нагороджена грамотою Львівської обласної ради.

180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України»

Педагогічна діяльність

Лекційні курси та практичні заняття:

 • Наукові дослідження у будівництві
 • Виробничі підприємства до дорожньо-будівельні матеріали
 • Наукові дослідження та семінари за їх тематикою
 • Спецкурс з наукових досліджень спеціальності.

Вибрані публікації

 1. Markiv T., Sobol K., Franus*** M., Franus*** W. Mechanical and durability properties of concretes incorporating natural zeolite // Archives of Civil and Mechanical Engineering. – 2016. – № 16. – P. 554–562. 0,4 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS). Cтаття.
 2. Solodkyy S., Markiv T., Sobol K., Hunyak O. Fracture properties of high-strength concrete obtained by direct modification of structure [Електронний ресурс] // MATEC Web of Conferences. – 2017. – Vol. 116 : 6th International scientific conference "Reliability and durability of railway transport engineering structures and buildings" (Transbud-2017), Kharkiv, Ukraine, April 19-21, 2017. 0,04 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS). Стаття.
 3. Sobol K., Markiv T., Hunyak O. Effect of mineral additives on structure and properties of concrete for pavements [Електронний ресурс] // Current issues of сivil and еnvironmental еngineering : XVI International scientific conference in Košice, Lviv, Rzeszów : book of extended abstracts, 6-8 September, 2017. – 2017. 0,04 ум.д.ар. Тези доповідей.
 4. Соболь Х. С. Методологія і принципи наукових досліджень: навчальний посібник / Х. С. Соболь, Н. І. Петровська, О. М. Гуняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 92 c. посібник
 5. Бліхарський З. Я., Соболь Х. С., Холод П. Ф. Видатні науковці-будівельники Львівської політехніки від витоків до сьогодення // Вісник Львівського територіальнного відділення Академії будівництва України. – 2018. – № 6. – С. 6–9. 0,18 ум.д.ар. (ДБ/Рекон, Прикладні дослідження і розробки). Cтаття.
 6. Markiv T., Hunyak O., Sobol K., Blikharskyy Z. The effect of active mineral additives on properties of HSC in different hardening conditions // 20. Internationale Baustofftagung ibausil, Weimar, 12-14 September 2018. – 2018. – C. 851–857. 0,31 ум.д.ар. Тези доповідей.
 7. Markiv T., Sobol K., Hunyak O., Panek*** R., Franus*** M. The effect of zeolitic tuff on the properties of concretes // Occurrence, properties, and utilization of natural zeolites : 10th International conference, Cracow, Poland, 24-29 June 2018 : book of abstracts. – 2018. – C. 155–156. 0,09 ум.д.ар. Тези доповідей.
 8. Hunyak Oleksii, Sobol Khrystyna, Markiv Taras, Bidos* Volodymyr. The effect of natural pozzolans on properties of vibropressed interlocking concrete blocks in different curing conditions // Production Engineering Archives. – 2019. – Vol. 22. – P. 3–6. 0,18 ум.д.ар. (Google Scholar). Стаття.
 9. Markiv Taras, Sobol Khrystyna, Petrovska Nadiya, Hunyak Oleksii. The effect of porous pozzolanic polydisperse mineral components on properties of concrete // Lecture Notes in Civil Engineering. – 2020. – Vol. 47 : Proceedings of CEE 2019. Advances in resource-saving technologies and materials in civil and environmental engineering. – P. 275–282. 0,4 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS). Стаття.
 10. Соболь Х. С., Марків Т. Є., Петровська Н. І., Гідей В. В. Аналіз ефективності використання тонкомеленого доменного гранульованого шлаку в бетоні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2019. – № 912. – С. 169–174. 0,27 ум.д.ар. (Index Copernicus International). Стаття.
 11. Соболь Х. С., Марків Т. Є., Петровська Н. І., Гуняк О. М. Активність полідисперсних мінеральних компонентів та їх роль у формуванні структури та міцності цементів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва. – 2019. – № 912. – С. 175–182. 0,36 ум.д.ар. (Index Copernicus International). Стаття.
 12. Markiv T., Solodkyy S., Sobol K., Rachidi D. Effect of plasticizing and retarding admixtures on the properties of high strength concrete // Lecture Notes in Civil Engineering. – 2020. – Vol. 100 : Proceedings of 2nd International scientific conference on EcoComfort and Current issues of civil engineering EcoComfort 2020, Lviv; Ukraine, 16–18 September 2020. – P. 286–293. 0,4 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS). Стаття.
 13. Sobol K., Solodkyy S., Petrovska N., Belov*** S., Hunyak O., Hidei V. Chemical composition and hydraulic properties of incinerated wastepaper sludge // Chemistry & Chemical Technology. – 2020. – Vol. 14, № 4. – P. 538–544. 0,31 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS?, Web of Science Emerging Sources Citation Index. Стаття.
 14. Петрук М. П., Соболь Х. С., Козій О. І., Витрикуш Н. М., Вахула О. М. Термічне знешкодження твердих побутових відходів та використання шлаку сміттєспалювання у виробництві композиційних цементів // Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2020. – Vol. 3, № 1. – P. 59–64. 0,27 ум.д.ар. Стаття.

Профілі

 • ScopusID НУЛП [[1]]
 • Web of Science НУЛП [[2]]
 • Google Scholar [[3]]

Контакти

79013, Львів-13, вул. Карпінського 6; 2-й корпус, кімн. 306

Тел.: +38 (032) 258-25-17

Е-mail: khrystyna.s.sobol@lpnu.ua