Кафедра фізичного виховання

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра фізичного виховання
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ФВ
Дата заснування 1944 рік
Засновники Львівський політехнічний інститут
Приналежність Інститут гуманітарних та соціальних наук
Завідувач кафедри д.пед.н., д.н. ф/в і с, проф. Корягін Віктор Максимович
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. У.Самчука 14, 21-й та 22-й корпуси
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/fv

Кафедра фізичного виховання — це навчально-науковий підрозділ Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки заснований у 1944 році.

Загальна інформація

З 2005 р. кафедру очолює Корягін В. М., професор, доктор педагогічних наук, доктор наук з фізичного виховання та спорту, Заслужений тренер України.

Відповідно до вимог часу кафедра проводить:

 • навчальний процес з фізичного виховання;
 • науково-методичну;
 • спортивну;
 • фізкультурно-масову;
 • оздоровчу;
 • виховну роботи.

Кафедра стала ініціатором впровадження в життя комплексу ГТО, державних тестів України; розробки методики проведення занять за спеціалізацією та занять зі студентами спеціальних медичних груп.

Напрямки роботи кафедри:

 • Національні традиції розвитку фізичної культури і спорту у Західних областях України.
 • Виховання студентської молоді згідно з ідеалами гуманізму Олімпійського руху.
 • Навчально-методичні основи підготовки спортсменів в умовах вищих навчальних закладів.

Історія кафедри

Кафедра фізичного виховання була заснована у 1944 році.

В різні часи кафедру очолювали:

 • Гончаров А.М. (1944-1949 рр.),
 • Дмитренко П.П. (1949-1952 рр.),
 • Беділо Л.Л. (1951-1952 рр.),
 • Вестфрід М.Л. (1952-1953 рр.),(1954-1972 рр.),
 • Козловський М.З. (1953-1954 рр.),
 • доцент Прохоров А.А. (1972- 2005 рр.),
 • Корягін В.М., д.н., проф. Заслужений тренер України, Відмінник освіти України, з 2005 року.

На кафедрі працює 51 викладач. З них : один доктор наук, професор, заслужений тренер України, Відмінник освіти, завідувач кафедри В.М. Корягін; 6 доцентів, кандидатів наук 5; 3 заслужених тренери України; 1 заслужений тренер Євразії; 4 відмінники освіти України; 3 майстри спорту міжнародного класу, 20 майстрів спорту України.

Викладачі кафедри проводять чемпіонат серед інститутів університету з 22 видів спорту та культивують 41 вид спорту. У спортивних секціях займаються близько 900 студентів. У групах здоров’я займаються близько 1000 студентів. Збірні команди університету беруть участь в Універсіадах Львівщини з 38 видів спорту та з 29 видів спорту в Універсіадах України, Спортивних іграх України.

Серед студентів університету 131 кандидат у майстри спорту, 32 майстри спорту, 2 майстри спорту міжнародного класу.

Викладацький склад кафедри

Наукова робота кафедри

Наукову діяльність викладачі кафедри здійснюють за напрямом «Проблеми фізичного виховання і спорту студентів ВНЗ». Керівник професор Корягін В.М.

Якщо у 2011 році викладачами кафедри опубліковано 29 робіт, з них 17 у фахових виданнях, 12 у не фахових виданнях. Викладачі прийняли участь з доповідями у 3-х міжнародних конференціях (5 доповідей), у 5-ти Всеукраїнських конференціях (7 доповідей) і у одній регіональній конференції (2 доповіді). Було проведено 69 студентську наукову конференцію, на якій заслухано 57 доповідей, то у 2012 році викладачами кафедри опубліковано у державних наукових виданнях — 44, з них: 26 ваківські, видано 4 навчальних посібника (укладачі: доц. Блавт О.З.(2); доц. Козіброда Л.В. — (2)). Викладачі кафедри прийняли участь з доповідями: у 4 міжнародних науково — практичних конференціях (6 доповідей), у 4 Всеукраїнських конференціях — 14 доповідей, проведено 3 наукових семінари кафедри, де заслухано 6 доповідей. Проведено 70-у студентську науково-технічну конференцію, на якій заслухано 47 доповідей, 11 з яких рекомендовано до друку у збірник студентських наукових робіт ІГСН.

За 2012 рік були:

 • Подані заявки на видачу патентів:
  • Заявка № u 201208117 від 02.07.12р. Спосіб оцінювання статичної силової витривалості. Корягін В. М., Бріскін Ю. А., Сушинський О. Є., Блавт О. З.
  • Заявка № u 201208122 від 02.07.12р. Спосіб оцінювання просторових параметрів рухів. Корягін В. М., Бріскін Ю. А., Сушинський О. Є., Блавт О. З.
 • Отримані рішення про видачу:
  • Заявка № u 201114429 від 06.12.11р. Спосіб моніторингу рівня збереженої сили верхніх кінцівок. Бріскін Ю. А., Корягін В. М., Передерій А. В., Сушинський О. Є., Блавт О. З., Розторгуй М. С. 2. Заявка № u 20111358 від 26.09.11 р. Спосіб багатоканального моніторингу частоти серцевих скорочень. Корягін В.М., Брискін Ю.А., Голяка Р.Л., Сушинський О.Є., Блавт О.З., Дубінін А.Д.*, Петрищак В.С.*
  • Заявка № u 201111360 від 26.09.11р. Спосіб визначення стану рухомості суглобів Корягін В. М., Бріскін Ю. А., Окуп Ю.Б., Сушинський О.Є., Блавт О.З., Петрищак В.С.*
 • Отримані охоронні документи:
  • Патент на корисну модель № 68771. Спосіб багатоканального моніторингу частоти серцевих скорочень. Корягін В. М., Бріскін Ю. А., Голяка Р. Л.. Сушинський О. Є., Блавт О. З., Дубінін А. Д.*, Петрищак В. С.*. Бюлетень № 7 від 10.04. 2012р.
  • Патент на корисну модель № 70781. Спосіб моніторингу рівня збереженої сили верхніх кінцівок Бріскін Ю. А., Корягін В. М., Передерій А. В., Сушинський О. Є., Блавт О. З., Розторгуй М. С. Бюлетень № 12 від 25.06. 2012р.