Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра СКІД SKID.png Місія кафедри:
«Професійна, якісна підготовка висококваліфікованих і відповідальних фахівців спроможних творчо, ефективно та результативно розробляти, аналізувати і реалізовувати управлінські рішення; сприяти інноваційним процесам з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій на основі світових та європейських стандартів».

Розташування: вул. Митрополита Андрея, 3, м. Львів, веб-сайт: http://skid-lp.info

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (СКІД) — це науково-навчальний підрозділ Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету "Львівська політехніка", який займається підготовкою фахівців за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". З 2020 року на кафедрі відкрита нова освітньо-професійна програма для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Соціальні комунікації та інформаційна діяльність».

Історія кафедри

Кафедра Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності заснована 23 серпня 2011 року. Колектив кафедри вже встиг виявити себе як команда професіоналів: педагогів, науковців та практиків, які здатні ефективно вирішувати широкий спектр завдань у галузі інформаційної діяльності, використовуючи передові технології. З 2016 року кафедра готує спеціалістів та магістірів зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Важливою подією у житті кафедри є проведення щорічної міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство», у якій беруть участь українські та закордонні науковці.

Викладацький склад

Навчально-допоміжний персонал

 1. Шашкевич Любов Євстахіївна (старший лаборант)
 2. Вус Олена Володимирівна (фахівець)
 3. Паздерська Руслана Степанівна (асистент)
 4. Сабадаш Іванна Тарасівна (фахівець)
 5. Бойко Павло Олександрович (фахівець)
 6. Таланчук Дмитро Олегович (фахівець)
 7. Синько Анна Іванівна (фахівець)

Працівники кафедри до 2020 р.

Бобало О.Ю., Мельник Д.В., Мастикаш О.В., Ярка У.Б., Тимовчак-Максимець О.Ю.

Аспіранти кафедри

Паздерська Р.С.

Аспірантура

Кафедра проводить підготовку наукових кадрів за спеціальностями аспірантури: 121 — Програмна інженерія.

Напрямки наукових досліджень викладачів


 • Системотворчі процеси World Wide Web та методи побудови інформаційного суспільства;
 • Соціальні мережі, віртуальні спільноти та інформаційні технології соціальних комунікацій;
 • Організація та позиціонування сайтів, управління спільнотами та інформаційним образом установи;
 • Захист та безпека національного інформаційного простору;
 • Технології електронного урядування та електронної демократії;
 • Інформаційний та документаційний менеджмент;
 • Електронні бібліотеки та архіви, інформаційний простір установ;
 • Соціальні мережі та віртуальні спільноти як історичні джерела.

Співпраця кафедри


Укладено угоду про співпрацю щодо впровадження спільної програми подвійних дипломів з Державним університетом Перуджі (Італія). В результаті виконання угоди італійський та український університети будуть присвоювати дипломи освітнього рівня «магістр» з кваліфікацією Магістр з філософії та технологій інформаційної діяльності (НУ ЛП) та Laurea Magistrale in Philosophy and Ethic of Relationships - Civil Economics(Перуджі).

Діє угода про наукову співпрацю з університетом Марії-Кюрі Складовської у Любліні, в рамках якої студенти та викладачі беруть участь у проведенні науково-практичних конференцій. Викладачі кафедри проходять стажування в університетах Вроцлава, Варшави та Любліна.

Партнери кафедри


Контакти

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (СКІД)

Номер телефону: (032) 258-25-95

Офіційний e-mail: skid.dept@lpnu.ua

Веб-сайт: Спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри СКІД

Адреса кафедри: 79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, НУ "ЛП", ІV навчальний корпус, кімн. 523

Офіційна група кафедри СКІД у соціальній мережі Facebook

Студентський портал кафедри СКІД

Рисунок1.png

Керівництво кафедри

Наукова діяльність кафедри

Сфера наукових інтересів молодого колективу кафедри є симбіозом цілої низки актуальних напрямів досліджень із соціальних комунікацій, інформаційної діяльності, інформаційного менеджменту, електронного урядування, архівістики, бібліотечної справи, прикладної психології та лінгвістики, маркетингу інформаційних продуктів і послуг тощо. Комплексність досліджень та їхня актуальність диктують потребу в обміні науковою інформацією з представниками вітчизняних та закордонних наукових шкіл, у встановленні партнерських стосунків із іншими кафедрами, установами, підприємцями, представниками влади та третього сектору. У зв’язку з цим кафедрою СКІД щовесни з 2012 року проводиться Міжнародна наукова конференція “Інформація, комунікація, суспільство” (ICS).

Наукові здобутки працівників кафедри СКІД

Навчальна робота

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за напрямом «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Студентам бакалаврського рівня пропонуються на вибір три блоки професійно-орієнтованої та практичної підготовки:

 • Інформаційна діяльність.
 • Управління документаційними процесами.
 • Бібліотечна та архівна справа.

Навчальні плани і програми повністю узгоджені з національними і світовими стандартами та вимогами. Диплом магістра визнається за кордоном. Кафедра здійснює міжнародну наукову діяльність, зокрема співпрацює з Університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща). Підготовка фахівців бакалаврського та магістерського рівнів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» базується на трьох актуальних професійних напрямках:

Освітньо-професійну програму сформовано із застосуванням системи компетентностей, які дають можливість комплексно і синергетично реалізовувати головну мету концепції змісту навчання: молоді фахівці повинні бути здатними ефективно використовувати і розвивати сучасні інфокомунікаційні технології в традиційно гуманітарних соціокультурних сферах суспільного життя.

Випускники кафедри за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр» працюють у структурах різних форм власності, в органах державної влади, місцевого самоврядування, вищих навчальних закладах. Здобута на кафедрі СКІД спеціальність дозволяє займати такі престижні посади:

 • адміністративний директор, заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи;
 • начальник відділу кадрів;
 • фахівець з документообігу та електронного документообігу;
 • інформаційний аналітик, комп'ютерних баз даних;
 • фахівець з інформаційної діяльності, керівник інформаційної служби;
 • секретар-референт;
 • завідувач канцелярії, архіву;
 • фахівець із соціальних комунікацій;
 • контент-менеджер, фахівець з супроводу веб-сайтів;
 • фахівець з інформаційної розвідки;
 • адміністратор інформаційних систем;
 • адміністратор та модератор веб-спільнот.

Випускники кафедри за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр можуть працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування; займатися управлінням в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм: в закладах освіти, науково-дослідних установах.

Випускники-магістри можуть працювати на таких посадах:

 • заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи;
 • керівник інформаційної служби;
 • начальник відділу стратегічного планування та прогнозування;
 • начальник аналітичного відділу;
 • аналітик-консультант директора.

Науковий гурток кафедри СКІД

На кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності з 2001 року діє науковий гурток для студентів "Наукове коло документознавців". У 2016 році гурток трансформовано і перейменовано у Науковий кластер "IntelliGO"Науковий кластер «IntelliGO». За цей час гуртківці встигли організувати багато заходів, екскурсій, узяти участь у конференціях, олімпіадах, побувати в Польщі. А з 2016 навчального року у гуртку відбулися зміни. Робота гуртка СКІД – це суто науковий кластер. Керівником гуртка "Науковий кластер "IntelliGO" є доцент кафедри СКІД Соломія Федушко. Гурток має чотири секції:

 • інформаційні та комунікаційні технології в мережі інтернет;
 • електронна демократія та електронне урядування;
 • бібліотечна, архівна та музейна справа в умовах розвитку інформаційного суспільства;
 • інформаційний менеджмент.
Науковий гурток кафедри СКІД Сторінка у Facebook

Прийшовши в IntelliGo [1], студенти можуть дізнатися про те, як правильно писати тези, оформлювати бібопис, виступати на конференціях, успішно створювати такі презентації, що привертають увагу слухача. IntelliGo допомагає підготуватися до закордонних конференцій, написати статтю до міжнародного вісника. До цієї роботи активно долучаються практично всі викладачі кафедри, які і готують для студентів відповідні презентації, проводять семінари, обговорення, дискусії. У гуртку відбуваються зустрічі з компетентними й цікавими людьми, адже студенти повинні бути обізнані з тенденціями на ринку їхньої професії. Таких зустрічей-семінарів кожного навчального року відбуваються десятки.

Примітки

Посилання