Кафедра економіки і маркетингу

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра економіки і маркетингу
Тип підрозділу кафедра
Дата заснування 2010 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Інститут підприємництва та перспективних технологій
Завідувач кафедри в.о., д.е.н., професор Безпарточний Максим Григорович
Розташування (адреса) вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 408
Сторінка на lp.edu.ua [[1]]
Власний сайт [[2]]

Кафедра економіки і маркетингу — це навчально-науковий підрозділ Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», який готує бакалаврів та спеціалістів з маркетингу на денній і заочній формах навчання.

Загальна інформація

У 2010 р. в Інституті підприємництва та перспективних технологій створена кафедра загальноекономічної підготовки і маркетингу.

У 2022 р. кафедра перейменована на кафедру економіки і маркетингу.

Стратегія кафедри: підготовка фахівців на високому науково-практичному рівні з урахуванням вимог ринку праці, потреб вищої школи.

Стратегія базується на ідеї синергії освіти, науки та бізнесу і здійснюється за такими напрямами:

  • «Освіта для життя» — забезпечення якості навчального процесу, відповідно до основних положень Болонської декларації та найкращого світового досвіду навчання
  • «Наука для практики» — як підґрунтя для навчання, розвитку держави та бізнесу
  • «Бізнес для майбутнього» — впровадження бізнес-складової у навчальний процес, що реалізується шляхом підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог бізнес-середовища та тісною співпрацею із підприємствами

Цілі кафедри:

  • Формування раціонального економічного мислення студентів
  • Адаптація випускників до сучасних умов ринку
  • Підготовка маркетолога-аналітика
  • Підготовка маркетолога-логіста

Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними у підприємницькій діяльності та на державній службі, можуть працювати на виробничих, торговельних підприємствах, у сфері послуг (туризм, готельний бізнес, медицина тощо), у банківських установах, у сфері міжнародного маркетингу.

Викладацький склад кафедри

Zepm1.jpg

Наукова робота кафедри

Кафедра здійснює наукові дослідження у таких напрямах:

  • Проблеми розвитку національної економіки в умовах глобалізації
  • Впровадження концепції маркетингу та логістики в діяльність українських підприємств
  • Проблеми менеджменту та міжнародної економічної діяльності

Працівники кафедри досліджують теоретичні та практичні аспекти економічних проблем в даних напрямках. Результат досліджень викладачі регулярно презентують на наукових семінарах кафедри і науково-практичних конференціях.

Кафедра приділяє значну увагу науково-дослідній роботі студентів. Щорічно відбуваються студентські наукові конференції, активно працює студентський науковий гурток. Студенти активно беруть участь в інститутських та всеукраїнських олімпіадах, дискусійних майданчиках, міжнародних конференціях.

Зв’язки кафедри

Міжнародні зв’язки кафедри розвиваються здебільшого у сфері міжуніверситетського співробітництва із закордонними партнерами, участі у міжнародних конференціях, а також у спеціальних програмах, започаткованих міжнародними організаціями та фондами. До прикладу, к.е.н, ст. викладач Пирч М. І. у серпні-листопаді 2010 р. успішно пройшла наукове стажування в Інституті економічного розвитку при Вищій головній школі економіки у Варшаві (Республіка Польща) за підтримки Фонду ім. Ю. Мяновского та Фонду підтримки науки. Викладачка вивчала досвід польських науковців у сфері дослідження економічних коливань.

Контакти

вул. Горбачевського, 18; 32 н.к., кім. 301, 407, 408

Тел.: (032) 258-24-86

E-mail: zepm.dept@lpnu.ua