Кафедра гуманітарної підготовки

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра гуманітарної підготовки
Абревіатура ГП
Дата заснування 2010
Засновники Інститут підприємництва та перспективних технологій
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник Інститут підприємництва та перспективних технологій
Завідувач кафедри к.і.н., доц. Цубов Леонід Володимирович
Розташування (адреса) вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 402
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/gp
Власний сайт http://ippt.lp.edu.ua/pro-instytut/kafedry/kafedra-hp.html

Кафедра гуманітарної підготовки — це навчально-науковий підрозділ Інституту підприємництва та перспективних технологій Львівської політехніки, яка є кафедрою гуманітарної підготовки факультету економіки та підприємництва.

Загальна інформація

Кафедру гуманітарної підготовки створено в 2000 році як загальноінститутську кафедру Інституту підприємництва та перспективних технологій. У 2010 року кафедру було реформована і нині вона функціонує як кафедра гуманітарної підготовки факультету економіки та підприємництва. Очолює кафедру з 2000 року доцент, кандидат історичних наук Цубов Леонід Володимирович. На кафедрі працюють 31 викладачів, в тому числі 14 штатних. До професерсько-викладацького складу кафедри входять: 12 кандидатів наук, доцентів, 5 старших викладачів, а також 14 молодих викладачів, більшість з яких працюють над написанням дисертаційних дослідження.

Навчання

Кафедра веде навчальну роботу з двох основних напрямів: а) цикл соціально-гуманітарних дисциплін; б) цикл природничо-наукових дисциплін.

Для забезпечення навчального процесу за останні роки видано 5 навчальних посібників, 23 методичних рекомендацій. Кафедра організовує студентську наукову роботу, якою охоплені понад 30 молодих дослідників.

Колектив кафедри постійно впроваджує серед студентів перспективні форми наукової та виховної роботи у навчальний та позанавчальний час. Щорічно проводяться студентські конкурси знавців української мови, працює філософський гурток, студенти активно приймають участь в інститутських та всеукраїнських конференціях та олімпіадах з гуманітарних дисциплін, диспутах, «круглих столах», у вечорах, присвячених знаменним та пам’ятним датам історії українського народу. Викладачами кафедри організовуються екскурсії з навчальною та виховною метою, проводяться лекційні заняття на експозиції Львівських музеїв.

Викладацький склад кафедри

Наукова робота

Щороку викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах та залучають до наукової роботи студентів інституту. З врахуванням сучасних тенденцій розвитку соціально-економічних та гуманітарних напрямів наукові дослідження викладачів кафедри ведуться відповідно до загальнокафедральної теми «Актуальні проблеми соціально-економічного та гуманітарного розвитку України на рубежі 20-21 ст.» На VІ Міжвузівській науково-технічній конференції ІППТ (березень 2011 року) кафедрою організовано дві секції: секція № 5 «Соціально — гуманітарний розвиток України: сучасні проблеми та перспективи розвитку» та секція № 6 «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов в контексті підготовки фахівців з економіки та підприємництва та комп’ютерних технологій». У вказаній конференції взяли участь 22 особи, в тому числі гість з-за кордону. Працівники кафедри підвищують свій професійний рівень на заняттях психолого-педагогічного семінару на базі кафедри педагогіки та психології НУ «Львівська політехніка» та завдяки стажуванню на відповідних кафедрах інших вищих навчальних закладів. Заплановано відновити міжнародне наукове співробітництво з ВНЗ Польщі.

Контакти