Кафедра адміністративного та інформаційного права

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра адміністративного та інформаційного права
Тип підрозділу кафедра Львівської політехніки
Абревіатура АІП
Дата заснування 2011 р
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 7
К-сть доцентів 4
К-сть докторів наук 9
К-сть професорів 9
К-сть співробітників 18
Приналежність Інститут права, психології та інноваційної освіти
Завідувач кафедри д.юр.н., професор Бліхар Марія Миронівна
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, к. № 325
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/aip


Про кафедру

Кафедра адміністративного та інформаційного права Національного університету «Львівська політехніка» заснована у лютому 2011 року, згідно з наказом Національного університету «Львівська політехніка» № 22-10 від 7 лютого 2011 р.

З 2011 до 2021 року кафедру очолювала д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна.

З жовтня 2021 року обов’язки завідувача кафедри виконувала д.ю.н. доцент Лесько Наталія Володимирівна. З 2022 року кафедру очолює д.ю.н. професор Бліхар Марія Миронівна.

Основними завданнями кафедри адміністративного та інформаційного права є: забезпечення освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою; формування навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; проведення наукових досліджень з метою одержання нових знань. Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує навчальний процес на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти.

У навчальному процесі використовуються сучасні інформаційні технології, проводяться заняття із застосуванням мультимедійних та інших засобів, розширення використання мережевого електронного навчально-методичного комплексу (ЕНМК) в середовищі moodle через мережу Інтернет Віртуального навчального середовища Львівської політехніки (ВНС ЛП). Кафедра нараховує 16 науково-педагогічних працівники. З них: 9 докторів юридичних наук, 7 кандидатів наук, 5 доцентів, 6 професори, забезпечують викладання правових дисциплін: Адміністративне право; ІТ-право;

 • Адміністративний процес;
 • Фінансове право;
 • Митне право;
 • Міграційне право;
 • Податкове право;
 • Інформаційне право;
 • Бюджетне право;
 • Банківське право;
 • Адміністративне судочинство;
 • Правове регулювання державної служби в Україні;
 • Правове забезпечення інформаційної безпеки;
 • Правове регулювання фінансової діяльності;
 • Діяльність фіскальних органів;
 • Актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика);
 • Регулювання публічних послуг та процедур;
 • Територіальна та юрисдикційна підсудність справ адміністративним судам України;
 • Розгляд окремих категорій справ адміністративними судами;
 • Проблеми правового регулювання інформаційно-комунікаційної сфери;
 • Проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні;
 • Електронне урядування в публічному управлінні.

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

Становленню кафедри як потужної науково-педагогічної структури, здатної виконувати завдання на рівні сучасних вимог, сприяє її активна співпраця з українськими та іноземними закладами вищої освіти задля обміну досвідом наукової роботи, а також з органами публічного управління.

Партнери кафедри

- Факультет права та соціальних наук Університету фінансів та права в м. Бельсько-Бяла; - Кафедра адміністративно-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ; - Кафедра теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету; - Державна міграційна служба України у Львівській області; - Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції; - Адвокатське об’єднання «‎Мейн Бізнес Партнер»; - Громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Міжнародні угоди кафедри про наукову співпрацю:

– Рамкова угода про співпрацю з Факультетом права та соціальних наук Університету фінансів та права в м. Бельсько-Бяла (м. Бельсько-Бяла, Республіка Польща) від 2021 р. – Меморандум про співпрацю з громадською організацією «Міжнародна фундація науковців та освітян» від 2021 р.


Персонал кафедри
Контакти

вул. Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімната 325

E-mail: AIP_INPP@lp.edu.ua (032)2583046, (032)2583047