Інститут права, психології та інноваційної освіти

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут права, психології та інноваційної освіти
ІППО.jpg
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІППО
Дата заснування 2011 р.
К-сть студентів 3073
К-сть аспірантів 102
К-сть кандидатів наук 78
К-сть доцентів 60
К-сть докторів наук 50
К-сть професорів 43
К-сть співробітників 178
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Директор д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Ортинський Володимир Львович
Розташування (адреса) м. Львів, 79013, вул. кн. Романа, 1/3
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/inpp

Інститут права, психології та інноваційної освіти (ІППО) — це навчально-науковий структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Інститут права та психології (ІПП) виник в результаті реорганізації Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола (розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола» № 2109 від 17 листопада 2010 р. та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про реорганізацію Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола» № 1284 від 24 грудня 2010 року), приєднання до Національного університету «Львівська політехніка» (наказ № 9-10 від 24 січня 2011 року) та виділення в окрему структурну одиницю.

У процесі становлення Інституту протягом 2011–2019 н.р. були реорганізовані існуючі кафедри та відкриті нові.

Восени 2019 року Інститут права та психології був перейменований в Інститут права, психології та інноваційної освіти (ІППО, наказ № 478-1-10 «Про вдосконалення організаційної структури Навчально-наукового Інституту права та психології» від 17.09.2019 року).

Навесні 2024 року відбулася наступна реструктуризація Інституту, на даний час в Інституті функціонують 7 кафедр, 4 центри, а також психологічний hub.

Інститут права, психології та інноваційної освіти готує фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) рівня вищої освіти на денній та заочній формах навчання.

Керівництво інституту

Директор інституту — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Ортинський Володимир Львович.

Заступник директора з науково-педагогічної роботи — доктор педагогічних наук, професор Козловський Юрій Михайлович.

Заступниця директора з науково-педагогічної роботи — доктор юридичних наук, професор Сірант Мирослава Миколаївна.

Заступниця директора з науково-педагогічної роботи — доктор юридичних наук, професор Софінська Ірина Дмитрівна.

Заступниця директора з науково-педагогічної роботи — доктор юридичних наук, професор Хомишин Ірина Юріївна.

Кафедри інституту

Станом на червень 2024 року в Інституті функціонують 7 кафедр, 4 центри і психологічний hub. НПП Інституту реалізують 12 освітніх програм (в т.ч., «подвійних дипломів» з іноземними академічними партнерами):

Інститут має потужний науково-педагогічний склад (50 докторів наук, 43 професори; 70 кандидатів наук (8 здобули ступінь Ph.D. з різних галузей), 60 доцентів), зусилля яких спрямовані на підготовку свідомих, кваліфікованих фахівців, здатних до науково-педагогічної роботи та практичної діяльності в органах публічної влади, тощо.

Постійна співпраця Інституту з органами публічної влади України, вітчизняними та іноземними закладами вищої освіти проявляється в залученні до розробки, перегляду і реалізації освітніх програм під час освітнього процесу (у т.ч., у вигляді проведення гостьових та візитаційних лекцій, moot court competitions, різноманітних workshops та problem-based learning сесій).

Інститут в межах створених консорціумів для виконання міжнародних проектів та в рамках укладених активних договорів має академічних та неакадемічних партнерів з різних держав світу (Польща, Італія, Китай, Об’єднане Королівство, Словаччина, Грузія, Ізраїль, Іспанія, Молдова, Франція, Чехія).

В інституті функціонують:

 • Центр безоплатної правової та психологічної допомоги населенню
 • Центр інноваційних освітніх технологій
 • Центр правових досліджень ґендерної рівності
 • Центр Британського права
 • Психологічний hub

Підготовка фахівців в Інституті

В Інституті навчаються понад три тисячі здобувачів з усіх регіонів України (в т.ч., 2 656 бакалаврів, 417 магістрів, 102 аспіранти) на очній та заочній формі навчання. Здобувачі вищої освіти мають змогу реалізувати академічну мобільність та виконувати робочі завдання міжнародних освітніх і наукових проектів (в т.ч., Horizon2020).

В Інституті створені та працюють три постійно діючі спеціалізовані ради для захисту докторських дисертацій:

 • 12 Юридичні науки: Д 35.052.19 (07.04.2022 р. – 07.04.2025 р.):

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 12.00.12 Філософія права

 • 12 Юридичні науки: Д 35.052.23 (07.04.2022 р. – 07.04.2025 р.):

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

 • 13 Педагогічні науки: Д 35.052.24 06.06.2022 р. – 06.06.2025 р.):

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти

Періодично відбувається створення разових спеціалізованих рад для захисту кандидатських дисертацій (а також для здобуття ступеню Ph.D.) з відповідних спеціальностей: 011 Освітні, педагогічні науки, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 053 Психологія, 061 Журналістика, 081 Право.

Навчання здобувачів вищої освіти здійснюється за такими спеціальностями:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • 081 Право
 • 053 Психологія
 • 061 Журналістика
 • 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • 081 Право
 • 053 Психологія
 • 061 Журналістика
 • 011 Освітні, педагогічні науки

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти:

 • 011 Освітні, педагогічні науки,
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями),
 • 053 Психологія,
 • 061 Журналістика,
 • 081 Право

Навчання в ІППО покликане забезпечити ґрунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку кожного здобувача; спрямоване на формування у кожного випускника здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин і принципів. Участь у міжнародних науково-практичних конференціях і перемоги на олімпіадах, конкурсах наукових та випускних робіт є найкращим свідченням цього. Застосування інноваційних методик і технологій навчання супроводжують здобувача протягом усього періоду навчання. Кожен студент ІППО має змогу поглиблювати свої знання дистанційно завдяки мережі Віртуального навчального середовища. Кращі студенти Інституту права, психології та інноваційної освіти здобувають іменні стипендії, зокрема Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Львівської політехніки. Студентів ІППО за необхідності забезпечують проживанням у гуртожитках Львівської політехніки.

Вчена рада інституту

Контакти

вул. Кн. Романа 1/3, м. Львів, 79000; 19-й н.к., кімн. 304

Тел.: +38 (032) 258-30-92, +38 (032) 258-30-29

E-mail: inpp.dept@lpnu.ua, INPP@lp.edu.ua