Гоц Наталія Євгенівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гоц Наталія Євгенівна
GocN.jpg
д.т.н., доцент
Дата народження 19.04.1967р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Інфрачервона термографія

Метрологічне забезпечення термометрії за випроміненням. Методи контролю якості

Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи професор кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Гоц Наталія Євгенівна — доктор технічних наук, доцент кафедри метрології, стандартизації та сертифікації, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Тема кандидатської дисертації: «Підвищення точності вимірювання температури поверхні обертових об’єктів за випроміненням» за спеціальністю 05.11.04 — прилади та методи вимірювання теплових величин.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Засименко Віктор Михайлович.

Тема докторської дисертації: — «Науково-технічні засади метрологічного забезпечення термометрії за інфрачервоним випроміненням» за спеціальністю 05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Науковий консультант — д.т.н., професор Назаренко Л.А.

Член Академії метрології України, відповідальний за роботу молодіжної секції.


Науково-педагогічна робота

Лекційні курси

 • Система технічного регулювання та захисту прав споживачів
 • Основи метрологічного забезпечення
 • Контроль і технічна діагностика
 • Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація
 • Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості
 • Статистичні методи контролю якості

Напрямки наукової роботи:

 • Інфрачервона термографія
 • Методи підвищення точності вимірювання температури за випроміненням
 • Методи багатосмугової термометрії за випроміненням
 • Метрологічне забезпечення термометрії за інфрачервоним випроміненням
 • Дослідження теплових режимів технологічних процесів
 • Методи контролю якості

Членство в спеціалізованих вчених радах по захисту дисертацій:

 • Д 41.113.01 (Одеська Державна академія технічного регулювання та якості, м.Одеса) за спеціальністю 05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.
 • К 26.224.02 (Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ) за спеціальністю 05.11.04 — прилади та методи вимірювання теплових величин.

Член редакційної колегії науково-технічного журналу "Actual Problems of Computer Science" (Політехніка Любельска, м. Люблін, Польща).


Вибрані публікації

Кількість опублікованих праць:

 • Наукових праць – близько 100
 • Методичних розробок –30
 • Авторських свідоцтв на винахід – 6

Зокрема:

 1. Гоц Н.Е. Сравнительная характеристика методов пирометрии / Н.Е. Гоц // Приборы +Автоматика. — 2007. — № 7(85). — С.35-50.
 2. Гоц Н.Є. Критерії формування спектральних каналів для реалізації багатоканальних методів термометрії випромінення / Н.Є. Гоц // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: технічні науки: зб. наук. пр. / Кам’янець-Подільський національний університет. — Кам’янець—Подільський, 2012. — Вип. 6. — С. 58-66.
 3. Гоц Н.Є. Реалізація багатоточкового методу передачі температурної шкали за випроміненням з використанням інтерполяційної довжини хвилі / Н.Є.Гоц // Відбір та обробка інформації: міжвід. зб. наук. пр. / Львів. фізико-мех. інст. НАН України.- Л.: Простір М, 2012. — № 36(112). — С.69-75.
 4. Гоц Н.Є. Розвиток методу передавання температурної шкали інфрачервоним термометрам випромінення / Н.Є. Гоц, Г.І. Петриченко // «Метрологія та прилади». −2013. — № 1(33). — С.19-25.
 5. Гоц Н.Є. Формування методології розвитку системи метрологічного забезпечення термометрії випромінення / Н.Є. Гоц //«Метрологія та прилади». — 2013. — № 2(40). — С.37-40.

Організаційна робота

 • Відповідальний секретар Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація»
 • Голова організаційного комітету Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених в царині метрології «Technical using of measurement»
 • Відповідальний секретар Міжнародної науково-технічної конференціх «Термографія та термометрія. Метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань»
 • Координатор співпраці Національного університету «Львівська політехніка та Alliance Française м. Львова
 • Член адміністративної ради Alliance Française м. Львова
 • Куратор групи МВ-43

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а,79013, Львів; 5-й корпус, кімната 712б,

тел.: +38(032)258-23-94

E-mail: natalia.gots@lp.edu.ua]