Романюк Микола Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 17:16, 4 січня 2022, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Романюк Микола Миколайович
RTEmagicC romanyuk 01.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 25 вересня 1955 року
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка
Дата закінчення 1977 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів Оптична та електронна мікроскопія, мас-спектрометрія, оптичні та діелектричні властивості сегнетоелектричних кристалів, оптичні методи вимірювання температури.
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1989 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1994 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Романюк Микола Миколайович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 25 вересня 1955 року.

У 1977 році закінчив Львівський державний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет.

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Термическая стойкость сегнетоэлектрических кристаллов группы триглицинсульфата».

З 1994 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наукНаціонального університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові зацікавлення

Основний напрям наукових досліджень — Оптична та електронна мікроскопія, мас-спектрометрія, оптичні та діелектричні властивості сегнетоелектричних кристалів, оптичні методи вимірювання температури.

Основні публікації

Автор і співавтор понад 30-ти наукових статей, 7-ох патентів, учасник 44-х наукових конференцій.

Серед них:

 1. Кристалооптичний датчик температури з внутрішньою реперною точкою / М.О. Романюк, О.М. Костецький, М.М. Романюк, Б.В. Андрієвський, В.Й. Стадник // 8-а Міжнар. конф. «Температура 2003» : Тези доп., 17-19 верес. 2003 р., Львів. — Л. : Ліга-Прес, 2003. — С. 110.
 2. Кристалооптичний метод вимірювання температури / М.М. Романюк, В.М. Габа, В.М. Романюк // Наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп., Львів, 15-16 трав. 2003 р. — Л., 2003. — С. 62.
 3. Кристалооптичний перетворювач температури з внутрішньою реперною точкою / М. Романюк, О. Костецький, М. Романюк, Б. Андрієвський, В. Стадник // Вимірюв. техніка та метрологія : Міжвід. наук.-техн. зб. — Л., 2003. — Вип. 63. — С. 85-88. — Бібліогр.: 10 назв.
 4. Реперні температурні точки на базі інверсії знака двопроменезаломлення / М.О. Романюк, О. Костецький, М. Романюк, В. Габа // Вимірюв. техніка та метрологія : Міжвід. наук.-техн. зб. — Л., 2003. — Вип. 64. — С. 22-26. — Бібліогр.: 5 назв.
 5. Реперні температурні точки на базі інверсії знака двопроменезаломлення / М.О. Романюк, О.Н. Костецький, М.М. Романюк, В.М. Габа // 8-а Міжнар. конф. «Температура 2003» : Тези доп., 17-19 верес. 2003 р., Львів. — Л. : Ліга-Прес, 2003. — С. 26.
 6. Вивчення плоскої механічної хвилі / М.М. Романюк, Г.В.Романюк // Наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам.наук : Тези доп., Львів, 26-28 трав. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — С. 69.
 7. Вивчення фігур Ліссажу / М.М. Романюк, Г.В. Романюк // Наук.конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп.,Львів, 26-28 трав. 2005 р. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005.— С. 70.
 8. Диспропорціювання етила-кролеїну в присутності ізобутилатуалюмінію / Г.В. Романюк, З.М. Коваль, М.М. Романюк // Наук. конф. проф.-викл.складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп., Львів, 26-28трав. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — С. 105.
 9. Inversion of the sign of birefringence and its applicaton inthermometry / M.O. Romanyuk, M.M. Romanyuk // Ferroeletctries. — 2005. — Vol.317. — P. 57-61. — Bibliogr.: 14. titles.
 10. Transmission аnd dispersion of refractive indices innonlinear optical CsLiB6O10 single crystals / M.M. Romanyuk // Ferroelectries.— 2005. — Vol. 316. — P. 147-151.
 11. Збірник задач з фізики : навч.посіб. / А. М. Андрейко, І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, О. Б. Біленька, Б. І.Гасій, Ф. М. Гончар, Р. І. Гущак, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. За­хар’яш, Г. А. Ільчук, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, І. Є.Лопатинський, М. Ф. Омелян, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, М. В. Токарівський, В. О. Ук­раїнець, Н. А. Українець, О. В. Франів, В. І. Чигінь, В.І. Чіх, Р. Я. Юречко, С. І. Ющук, С. О. Юр’єв ; за ред. І. С. Лопатинського, А.М. Андрейка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». −2-ге вид., доповн. і переробл. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 320 с. -Бібліогр.: с. 316(4 назви).
 12. Лабораторний практикум з фізики :навч. посіб. для всіх форм навчання. Ч. 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики / І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, І. М. Бордун, B. М. Габа, Ф. М. Гончар, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. Захар’яш, І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, І. М.Кравчук, Т. Д. Крушельницька, В. І. Лобойко, І. Є. Лопатинський, М. М. Романюк, Н. А. Українець, О. В. Франів, С. Б. Харамбура, В. І. Чіх ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». −2-ге вид., виправл. і доповн. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — 188 с. : іл. — Бібліогр. в кінці лаборатор. робіт.

Контакти

(головний корпус, кімната № 137,

тел.258-27-66)