Ясінська Тетяна Вікторівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 19:36, 22 вересня 2022, створена Ігор Ткаченко (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Ясінська Тетяна Вікторівна
Ясінська.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 7 листопада 1981 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів сучасні форми організації та ведення підприємницької діяльності, проблеми менеджменту на вітчизняних підприємствах.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Ясінська Тетяна Вікторівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 7 листопада 1981 року

Освіта У 2003 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Міжнародна економіка».

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування та розвиток франчайзингових відносин підприємств» за спеціальністю 08.06.01 — економіка, організація і управління підприємствами.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.


Тема дисертації: Формування та розвиток франчайзингових відносин підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Мирончук Тетяна Вікторівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 259 арк.: рис., табл. — арк. 212-231

Науковий керівник— доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

З 2003 р. працює на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва (ММП) Інституту економіки і менеджменту (ІНЕМ) Національного університету «Львівська політехніка» на посадах асистента (2003-2007рр.), доцента (2007-дотепер).

Підвищення кваліфікації

• у 2017-2018 н.р. - повний курс навчання в рамках Семінару педагогічних знань (посвідчення № 172-18 від 16.06.2018 р.);

• стажування на ТзОВ «Київ-Комі» (м. Київ, 01.10.2018 р. – 03.12.2018 р.). Довідка №26 від 04.12.2018 р.

• у 2017-2018 н.р. - повний курс навчання в рамках Семінару педагогічних знань (посвідчення № 172-18 від 16.06.2018 р.);

• з 01.03.2021р. по 26.04.2021р. – навчання в рамках Практикуму з удосконалення навичок володіння іноземними мовами «Спілкуємося зі світом» (Центр польсько-української співпраці Львівської політехніки спільно з Центром міжнародної освіти). Сертифікат про підвищення кваліфікації: Серія ЦМО ЛП № 76-21 від 31 травня 2021 року.

• наукове стажування «Академічна доброчесність» на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW (Варшава) спільно з Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці IIASC (онлайн: 22.03.2021-30.04.2021). Сертифікат KW-300421/011.

• у 2022 році отримала Сертифікат підтвердження володіння польською мовою як іноземною на рівні В2 (№ 0033659).

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Міжнародне підприємництво»
 • «Економіка Європейського Союзу»
 • «Економіка зарубіжних країн»
 • «Соціальна відповідальність»
 • «Міжнародна економіка»
 • «Міжнародні економічні відносини»
 • «Міжнародні економічні відносини в сфері інноваційно-інвестиційної діяльності»
 • «Менеджмент»

Науково-дослідна робота

Наукова робота проводиться в рамках наукового напряму роботи кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Сфера наукових інтересів — сучасні форми організації та ведення міжнародної підприємницької діяльності, проблеми менеджменту на міжнародних підприємствах, економічний потенціал міжнародних підприємств.


Вибрані публікації

Навчальні посібники:

1. Міжнародні економічні відносини: практикум / А. О. Босак, О. Ю. Григор'єв, Т. В. Ясінська. – Львів: Міські інформаційні системи, 2022. – 161 c.

2. Міжнародний фондовий ринок: Навчальний посібник-практикум / О. Є. Кузьмін, Н. О. Шпак, О. Ю. Григор’єв, К. О. Дорошкевич, Т. В. Ясінська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 336 с.

3. Франчайзинг: навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Т. В. Мирончук, І. З. Салата, Л. В. Марчук ; за ред. О. Є. Кузьміна . — К. : Знання, 2011. — 267 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 253-267. — 500 экз. — ISBN 978-966-346-682-8

4. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. для студ. напряму «Соціологія» / Н. Б. Ярошевич [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 237 с.: табл. — Бібліогр.: с. 228-237. — ISBN 978-966-553-855-4

5. Франчайзинг у підприємницькій діяльності: навч. посіб. / Кузьмін О. Є., Сухорська У. Р., Мирончук Т. В. — Л. : Вільна Україна, 2007. — 144 с. : рис. — Бібліогр.: с. 134-142. — 100 экз. — ISBN 966-7175-37-5Монографії:

Участь у колективних монографіях:

1. Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2: collective monograph / L. Chernobay, T. Yasinska, S. Malibroda and other. – Prague: Nemoros s.r.o., 2019. – 439 c.

2. Системне забезпечення економічної активності та сталого розвитку суб’єктів підприємницької діяльності: колективна монографія / Т. В. Ясінська та ін., Харків: Видавець Іванченко І. С., 2020. 390 c.

3. Давид і Голіаф: проблеми безпеки та сталого розвитку України в умовах війни [David and Goliaf: problems of security and sustainable development of Ukraine in the conditions of war]: колективна монографія / T. Yasinska та ін. – Львів: [б.в.], 2022. – 300 c.

4. Сучасні напрями розвитку суспільства: колективна монографія / Т. В. Ясінська та ін. – Харків: Новий курс, 2022. – 205 c.


Статті:

 1. Chernobay L. I., Malibroda S. B., Yasinska T. V. Evaluation of the level of social responsibility of the state in the field of employment [Online]. Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2017. № 2. Available at: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_2/epm2017_2_6.pdf.
 2. Чернобай Л.І., Ясінська Т.В., Широн Ю.О. Особливості адміністрування співпраці з клієнтами на підприємствах // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2018. - № 2 (84). – С.109-118.
 3. Чернобай Л. І., Маліброда С. Б., Ясінська Т. В. Особливості контролювання витрат фінансової діяльності банку // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 6 (17). – С. 420–428.
 4. Ясінська Т. В., Процик І. С. Ефективність застосування аутсорсингу в міжнародній діяльності підприємств [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2019. – № 12.
 5. Чернобай Л. І., Ясінська Т. В. Удосконалення адміністрування ділової активності підприємств готельно-туристичної сфери. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 45. С. 170–175.
 6. Chernobay L., Yasinska T., Malibroda S. Applied aspect of corporate social responsibility impact on company competitiveness (Unilever example) // Предприемачество. – 2020. – Т. 8, № 1. – С. 32–44.
 7. Чернобай Л. І., Ясінська Т. В., Томашевська А. Р. Адміністрування системи мотивування на підприємстві. Східна Європа: економіка, бізнес та управління [Електронне видання]. 2021. Вип. 2 (29). С. 107-114. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.29-16
 8. Чернобай Л. І., Ясінська Т. В., Кузів О. П. Дослідження ринку праці в Україні та країнах-реципієнтах українських трудових мігрантів у контексті сталого розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2021. – вип. 36. – С. 164–170. 0,31 ум.д.ар. (Index Copernicus International).
 9. Ясінська Т.В., Найчук-Хрущ М.Б. Вплив пандемії COVID-19 на глобалізаційні процеси у світовій економіці. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. №4 (31). C. 9-15. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-31-2021
 10. Ясінська Т. В. Розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного відновлення України // Освітня аналітика України. – 2022. – Вип. 2 (18). – С. 88–98.
 11. Yarosh-Dmytrenko*** L., Martyniak*** I., Domyshche-Medyanyk*** A., Lukianets-shakhova*** V., Yasinska T. Business alliances in the economy of EU countries // Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, No. 53. – P. 249–258. 0,45 ум.д.ар. (Web of Science Emerging Sources Citation Index).


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63