Базилевич Вікторія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
https://orcid.org/0000-0003-2701-0973
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність архітектура будівель і споруд
Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник доктор архітектури, професор Рудницький Андрій Маркович, кафедра містобудування, Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи кафедра архітектурного проектування, Інститут архітектури та дизайну, Національний університет «Львівська політехніка»

Базилевич Вікторія Володимирівна — кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування Інституту архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Художній метал у формуванні архітектури палаців XVIII–XIX ст. м. Львова» за спеціальністю 18.00.01 — Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. Науковий керівник: доктор архітектури, професор Рудницький Андрій Маркович.

2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри дизайну та основ архітектури. Національного університету «Львівська політехніка». Педагогічний стаж — 14 років.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: ОКР Бакалавр

 • Основи архітектурного проектування
 • Архітектурне проектування екологічно-орієнтованої житлової групи
 • Архітектурне проектування громадської будівлі
 • Дипломне проектування на здобуття ОКР Бакалавр

ОКР Магістр

 • Архітектурне проектування
 • Групове архітектурне проектування громадського комплексу
 • Проектування елементів інтер’єру житлових і громадських будівель (архітектурне проектування)
 • Дипломне проектування на здобуття ОКР Магістр

Науково-дослідна робота

Проведення дослідницької роботи, підготовка наукових публікацій, доповідей на конференціях та виступів-презентацій. Написання відгуків на автореферати дисертацій, рецензування наукових статей.

Вибрані наукові публікації

 1. Базилевич, В. (2020). ОРГАНІЗАЦІЯ CОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В АРХІТЕКТУРІ ВЕЛИКИХ ОФІСНИХ ЦЕНТРІВ ОСТАННІХ РОКІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 211–222. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.211-222
 2. Базилевич В. В., Хамар І. Г. Будинки-вставки останнього десятиліття в історично сформованому середовищі міст Європи. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник / Відповід. ред. М. М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 5-11.
 3. Криворучко Ю. І., Базилевич В. В., Крамарчук Х. П.] Концепція комплексного облаштування м. Львова. Основні положення // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Архітектура”. – 2009. – № 656. – С. 208-215.
 4. Базилевич В. В. Дослідження архітектурного середовища м. Добромиль Старосамбірського району Львівської області / В. В. Базилевич // К., КНУБА, 2015. – Вип. 57. –С. 35-44.
 5. Базилевич В., Довгалюк Т. Дослідження архітектурного середовища м. Рудки Самбірського району Львівської області / В. Базилевич, Т. Довгалюк // Креативний урбанізм: монографія / за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Черкеса – Львів: Вид-во Львівської політехніки", 2014. – С. 510-516. – 796 с.
 6. Р. І. Кінаш, К. В. Присяжний, Ю. Я. Дубик, В. В. Базилевич. Обстеження гімнастичного центру “Сокола” (теп. спортивного корпусу ЛДІФК) на вул. Дудаєва, 8 // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Архітектура”. – 2007. – № 585. – С. 57-64.
 7. Базилевич В. В. Дослідження геопатогенних зон як необхідна умова забезпечення сталого розвитку міст України / В. В. Базилевич // Архітектура: естетика+екологія+економіка: матеріали міжнародної науково-практичної конференції = Architecture: Aesthetic+Ecology +Economics: International Scientific Practical Conference Proceedings / Полт. національн. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 23-24. – 160 с.
 8. Базилевич В. В. Енергоактивні зони. Раціональне використання сільських територій з урахуванням впливу цих зон / Базилевич В. В. // Матеріали круглого столу «Розвиток сільських територій Карпатського регіону: стан та перспективи»: зб. тез. – Львів: СПОЛОМ, 2013 р. – С. 41-44.
 9. Elena Chernyсhuk, Viktoriya Bazylevych. Optical illusion: Apogee Development //V Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus” / Матеріали.– Львів, 2015.– С. 130-133. – С. 130-133.
 10. Elena Chernyсhuk, Viktoriya Bazylevych. Optical illusions: the path of enlightment // VІI Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus” // Матеріали. – Львів, 2017. – С. 228-231.
 11. Базилевич В.В. Передумови розвитку художнього металу в палацах XVIII–XIX ст. Львова // Збірн. наук. праць Київ ЗНДІЕП «Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель». — 2003. — Спец. вип. «Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві». — С.148—151.
 12. Базилевич В.В. Дизайн художнього металу в архітектурному середовищі // Вісник ХДАДМ. —2004. — № 2. — С. 37–42.
 13. Базилевич В.В. Вплив ідеологій у XVIII ст. на формування архітектури палаців та їх художнього металу // Вісник НУ ЛП «Архітектура». — 2004. — № 505. — С.154—159.
 14. Базилевич В. В. Роль розміщення художнього металу у формуванні композиції ансамблю, екстер’єру, інтер’єру палаців XVIII–ХІХ ст. м. Львова / В. В. Базилевич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. –К., КНУБА, 2015. – Вип. 39. –С. 16-22.
 15. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в двох томах. Том 1. Російсько-український словник термінів будівництва й архітектури / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич. За ред. Р. Кінаша.— Львів: Ліга-Прес, 2005. — 955 с.
 16. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в двох томах. Том 2. Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич, Н.Дрівко. За ред. Р. Кінаша.— Львів: Ліга-Прес, 2007. — 488 с.

Вибрані конференції

 1. Міжнародний науково-технічний форум «Архітектура та будівництво: нові тенденції і технології», 26-27 жовтня 2021 р., Київ.

Базилевич В. В. «Сучасні тенденції в архітектурі курортних готельних комплексів світу 2019-2021 рр.»

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Дизайн і архітектура: історія і сучасність», 8 грудня 2021 р., Львів.

Базилевич В. В. «Сучасні тенденції у дизайні інтер’єрів курортних готельних комплексів світу 2019-2021 рр.»

 1. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні : V Міжнародна науково-практична конференція, 20-21 травня 2021 р., Харків.

Базилевич В. В. «Сучасні тенденції в архітектурі великих офісних центрів країн Європи».

 1. Міжнародна конференція «Соціальні комунікації в просторі міст», 18-20 жовтня 2018 р., Львів.

Базилевич В. В. «Особливості організації соціальних комунікацій в архітектурі великих офісних центрів останніх років».

 1. VІI Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus”, 23-25 листопада 2017, НУ «ЛП», Львів

Chernyсhuk E., Bazylevych V. «Optical illusions: the path of enlightment».

 1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура: естетика+екологія+економіка», 2017, ПолтНТУ, Полтава.

Базилевич В. В. «Закономірності застосування пропорцій в архітектурних елементах з художнім металом палаців XVIII–XIX ст. м. Львова»

 1. Міжнародна наукова конференція, присвячена століттю містобудівної освіти у Львівській політехніці, «Креативний урбанізм», 2013 р., НУ «ЛП», Львів.

Базилевич В., Довгалюк Т. «Дослідження архітектурного середовища м. Рудки Самбірського району Львівської області»

Загалом опубліковано 47 наукових статей у фахових та наукових виданнях; 6 навчально-методичних праць, 2 словники.

Робота зі студентами

Керування конкурсними роботами студентів-учасників архітектурних міжнародних конкурсів. Керівництво студентами у підготовці виступів до участі на конференціях. Підготовка зі студентами наукових статей для публікацій у збірниках наукових праць. Куратор щорічної інтернет-виставки творчих робіт студентів-дизайнерів з дисципліни «Основи композиції і формоутворення».

Участь студентів у конференціях

 1. Elena Chernyсhuk, Viktoriya Bazylevych. Optical illusions: the path of enlightment // VІI Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus” // Матеріали. – Львів :Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 228-231. [н. к. – Базилевич В. В.].
 2. Myrhorodova Mariia, Bazylevych Viktoriya.The architectural environment of hotel-farms as a space for strengthening marital relations // X International Scientific Conference Arch–Eco for Undergraduate and Graduate Students. New - Old City. - 13-14 May 2022, Krakiv.

Участь студентів у конкурсах

 1. Гривач Д.О. Близькість острова. Архітектурні ідеї для перепрофілювання нафтових бурових платформ. Музей води на старій нафтовій платформі, 2020. Керівник: Базилевич В.В.
 2. Кунанець І. М., Школяр С. Р. Парнета М. Б. Міжнародний студентський конкурс з архітектури " MULTI COMFORT STUDENTS CONTEST 2020", Saint-Denis, Париж, Франція, 2020. - Керівники: Базилевич В.В., Гуменюк Є. Л., Крушельницький Р. О.
 3. Кунанець І. М., Школяр С. Р., Парнета М. Б. Міжнародний відкритий архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію торгового центру з готельним блоком Grand Hotel Lviv та конференц-залом по вул. Дорошенка, 2 у Львові, 2020. Керівники: Гуменюк Є. Л., Базилевич В.В.

Виставки студентів

Щорічні інтернет-виставки творчих робіт студентів-дизайнерів з дисципліни «Основи композиції і формоутворення».

 1. Виставка композицій з дисципліни "Основи композиції та формотворення" студентів групи ДЗ-11 ІАРХ НУ "ЛП", 2018. https://vystavka-dz11.wixsite.com/vystavka11
 2. Виставка композицій з дисципліни "Основи композиції та формотворення. Частина 1" студентів групи ДЗ-12 ІАРХ НУ "ЛП", 2019. https://vystavkadz12.wixsite.com/website-1
 3. Виставка студентських робіт ДС-13 НУ «ЛП» @DS.13.NULP, 2019-2020. https://instagram.com/ds.13.nulp?igshid=1ilf944ue5np9Підвищення кваліфікації

 1. 2021 р. – Інформаційна веб-сесія «Розвиток потенціалу вищої освіти – конкурс проектів у рамках програми Еразмус+» (Проектний офіс НУ «Львівська політехніка»), грудень 2021 р.
 2. 2020 р. – Вебінари Clarivate (Web of Science), Elsevier (Scopus), вересень, жовтень, грудень 2020 р., сертифікати учасника.
 3. 2014 р. - НУ «Львівська політехніка», Міжнародний тренінговий семінар Microsoft для науково-педагогічних працівників ВНЗ «Навчання з технологіями», сертифікат Microsoft Faculty Fellow.


Контакти

Львів вул. С. Бандери 12, кімната 334 г. к.

тел.: +38 (032) 258-25-22

E-mail: viktoriia.v.bazylevych@lpnu.ua