Кафедра містобудування

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра містобудування
Логотип МБ.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура МБ
Дата заснування 1913 рік
Засновники Вища політехнічна школа
К-сть кандидатів наук 11
К-сть доцентів 9
К-сть професорів 2
Приналежність Інститут архітектури
Завідувач кафедри к. арх., професор Петришин Галина Петрівна
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Ст. Бандери 12, головний корпус, кім. 323
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/mb
Власний сайт https://kafedrambd.jimdo.com/

Кафедра містобудування — це науково-навчальний підрозділ Інституту архітектури Львівської політехніки, який займається підготовкою фахівців у галузі містобудування.

Загальна інформація

Кафедра «Містобудування» готує архітекторів таких освітньо-кваліфікаційних рівнів:

  • бакалаврів за напрямом «Архітектура»;
  • магістрів за спеціальностями «Містобудування» та «Ландшафтна архітектура».

Архітектори усіх рівнів кваліфікації займаються проектуванням містобудівельних та архітектурних комплексів, їх плануванням і реконструкцією, впорядкуванням та благоустроєм територій і архітектурних об’єктів, а також міським та ландшафтним дизайном. Студенти кафедри отримують теоретичну і практичну підготовку в галузі урбоекології, ресурсозабезпечення, раціонального природокористування та землевпорядкування згідно з вимогами часу.

Історія кафедри

Кафедра «Містобудування» була заснована у 1913 р. Тоді ж і почалось викладання теорії та практики містобудування у Львівській політехніці (тоді Політехнічній школі). До 1924 р. кафедра входила до складу транспортного (тоді комунікаційного) факультету, а протягом 1925-1939 рр. перебувала у складі будівельного та архітектурного факультетів. Протягом 1945-1970 рр. дисципліни містобудування викладали на кафедрі архітектурного проектування, яка входила до інженерно-будівельного факультету. У 1971 р. кафедру «Містобудування» відроджено у складі відновленого тоді ж архітектурного факультету. У 1971-1983 рр. кафедру очолював к.арх., доцент Рудницький А.М., 1983-1993 рр. — к.арх., доцент Посацький Б.С., з 1993 року — кандидат архітуктури, доцент Криворучко Ю. І. З 2011 року — завідувач кафедри кандидат архітектури, професор Петришин Г.П.

У 2000 р. на кафедрі створена спеціалізація «Ландшафтна архітектура», студенти якої вирішують актуальні питання, що пов’язані з охороною та раціональним формуванням антропогенного ландшафту, створюють повноцінне середовище для життєдіяльності та відпочинку людини. Під час навчання студенти цієї спеціалізації:

  • вивчають основні характеристики різних типів ландшафту, властивості та особливості взаємодії природних компонентів з урбанізованим довкіллям;
  • аналізують процеси розвитку та визначають особливості формування середовища засобами ландшафтної архітектури;
  • моделюють простір відповідно до вимог та потреб соціуму;
  • розробляють проекти просторово-планувальної організації та озеленення відкритих територій.


Штат кафедри

Наукова робота

У відповідності з фундаментальним напрямком кафедри «Планування і реконструкція територій міст та ландшафтна архітектура» на кафедрі виконано ряд науково-дослідних і проектних розробок. Зокрема в 2008-2009 рр. проводились такі дослідження: територіальна організація та інфраструктура в зоні впливу транспортного коридору № 3 (Берлін-Київ) в межах Львівської області; трансформація планувальної структури Львова відповідно до європейських транспортних коридорів; ландшафтно-просторова організація гірських районів Львівської області. До досліджень, що безпосередньо стосуються Львова, відносяться: розроблення ландшафтної карти Львова; реконструкція об‘єктів зовнішнього транспорту м. Львова (міжнародний залізничний вокзал, аеропорт); мережа автостоянок у Львові; Південний адміністративно-діловий підцентр по вул. Стрийській у Львові.

Науковий напрям кафедри «Містобудування» в 2010р. включав такий перелік питань: реконструкція територій та об‘єктів зовнішнього транспорту м. Львова; розроблення ландшафтної карти м. Львова; туристична інфраструктура Путільського району Чернівецької області; ландшафтно-просторова організація парку «Високий Замок».

Науковий напрям кафедри «Містобудування» в 2011 р. – «Розвиток і реконструкція територіальних систем і населених місць регіону Західної України», охоплював наступні питання: туристична інфраструктура територій Західного регіону України; містобудівний розвиток поселень приміської зони м. Львова; просторовий розвиток гірських районів Львівщини; просторовий розвиток ландшафтно-історичних комплексів західних областей України; реструктуризація промислових територій в історичному місті.

У 2007 р. на кафедрі створено наукову школу «Планування і реконструкція міст Західної України», якою до 2009 р. керував почесний професор «Львівської політехніки» А.М. Рудницький. Результатом роботи школи є наукові дослідження і проекти з планувальної організації міст і поселень західного регіону України.

У 2008 році кафедра була співорганізатором міжнародної конференції «Стратегічне планування та методи міського планування. Досвід інтеграційної політики та залучення у процеси планування представників соціально-економічної сфери».

У 2008-2009 роках на кафедрі «Містобудування» була виконана робота у рамках міжнародного гранта програми TACIS – проект № 2007/140-701 «Європейський коридор розвитку ED-CIII Via Regia». Згідно методики та вимог зарубіжних учасників проекту дослідження території Львівської області проводились в наступних напрямках: прикордонна та комунікаційна інфраструктура; адміністративний устрій та розселення; соціально-економічний та науково-технічний потенціал; туристична інфраструктура. Зміст проекту: визначення перспектив просторового розвитку території Львівської області в контексті реалізації проекту ED-CIII Via Regia. Координатор проекту і керівник колективу відповідальних виконавців проекту – к.арх., доцент Криворучко Ю.І.

Під керівництвом координатора теми «Сакральна архітектура в міській планувальній структурі» доц. Криворучка Ю.І., засновника міжнародної школи церковної архітектури, в роботі якої взяли участь понад 40 відомих професорів з України, США, Канади, Ірландії, Польщі, Франції, Німеччини, підготовлено монографії «Церковне будівництво Західної України» (В. Ярема), «Будівельні конструкції церков» (Г. Шевчук).

Працівники кафедри продовжують розвивати творчі контакти із залученням студентів архітектурних шкіл Австрії та Німеччини. Колектив кафедри також бере активну участь у міжнародних і державних конкурсах, у розробці концептуально-пошукових проектів з актуальної тематики, рецензуванні архітектурно-містобудівної документації.

Відомі випускники кафедри

Підрозділи кафедри

НДЛ-117 при кафедрі «Містобудування».

Науковий керівник — к.арх., професор Петришин Галина Петрівна.

Здійснення наукових досліджень архітектурних та містобудівних об’єктів, виконання науково-пошукових та проектних робіт.

Партнери кафедри

Кафедра у соціальних мережах

https://www.facebook.com/kafedra.mb.lp