Шклярський Володимир Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шклярський Володимир Іванович
Shkliarskiy.jpg
д.т.н., доцент
Дата народження 20.02.1949 р.
Місце народження Львівська обл..
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1972 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів розробка високоточної вимірювальної апаратури
Кваліфікаційний рівень інженер-конструктор радіоелектронної апаратури
Науковий ступінь доктор технічнихнаук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Прудиус Іван Никифорович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1993 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

Шклярський Володимир Іванович — доктор технічних наук, доцент,професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка», заступник зав. каф. з наукової роботи.

Біографічна довідка

Народився в 1949 р. на Львівщині.

Після закінчення школи з 1966 р. працював на заводі телеграфної апаратури (Львів) регулювальником і одночасно навчався на вечірньому відділенні Львівського політехнічного інституту, яке закінчив у 1972 р.

З 1969 р. перейшов на роботу в лабораторію НДЛ-2, де працював на посадах від старшого механіка до завідувача лабораторії.

З 2002 р. є одночасно завідувачем Науково-дослідного відділу радіотехнічних систем.

Займався дослідженнями та розробкою телевізійних вузлів та пристроїв, вимірювальної апаратури для різних галузей народного господарства.

В 1991 р. захистив кандидатську дисертацію.

З 1993 р. працює за суміщенням доцентом кафедри, а з 2013 р. - професором кафедри.

В 2012 р. захистив доторську дисертацію.

Лекційні курси

 • «Схемотехніка прецизійної РЕА»,
 • «Аналогові електронні пристрої»,
 • «Методи генерування та формування сигналів».


У вільний час любить займатися дачною ділянкою або активним відпочинком на природі.

Нагороди і відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2009 р.)


Тема докторської дисертації

Теоретичні засади та методи побудови сканувальнихтелевізійних оптичних мікроскопів високої роздільної здатності : дис... д-ра техн. наук: 05.12.17 / Володимир Іванович Шклярський . – Львів : Б.в., 2012 . – 432 с.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Прудиус Іван Никифорович, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

 • розробка високоточної вимірювальної апаратури


Опублікував понад 100 наукових праць, має 29 патентів та авторські свідоцтва на винаходи.

Публікації, патенти, тези конференцій

 1. Сканувальна телевізійна оптична мікроскопія:теорія та практика [Текст] : монографія / В.І. Шклярський ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 456 с. — ISBN978-617-607-024-5
 2. Теоретичні засади та методи побудови сканувальних телевізійних оптичних мікроскопів високої роздільної здатності[Текст] : / В. І. Шклярський ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : [б.и.], 2012. — 36 с.
 3. Сканувальна телевізійна оптична мікроскопія:теорія та практика: монографія / В.І. Шклярський. — Видавництво Львівської політехніки. — 2010. — 456 с.
 4. Сканувальний телевізійний оптичний ультрафіолетовий мікроскоп для дослідження біологічних мікрооб’єктів / Ю.В.Баланюк, А.Д. Педан, В.І. Шклярський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2009. — № 645 : Радіоелектроніка та телекомунікації.— С. 243–252.
 5. Особливості сканування динамічних мікрооб’єктіврізних розмірів та форми за допомогою телевізійного сканувального оптичногомікроскопа / В.І. Шклярський, Ю.М. Матієшин, В.Г. Сторож // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2011. — № 705 :Радіоелектроніка та телекомунікації. — С. 59–65.
 6. Пат. 49276 Україна, МПК G 06 F 3/153, H 04 N 5/00.Телевізійний сканувальний оптичний мікроскоп / Шклярський В.І., Матієшин Ю.М.,Туркінов Г.О.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». — № u200911078 ; заявл. 02.11.2009 ; опубл. 26.04.10, Бюл. № 8.
 7. Пат. 49277 Україна, МПК G 06 F 3/153, H 04 N5/00. Телевізійний сканувальний оптичний мікроскоп / Матієшин Ю.М., Туркінов Г.О., Шклярський В.І.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». — № u200911079 ; заявл. 02.11.2009 ; опубл. 26.04.10,Бюл. № 8.
 8. Nanoluminescense a Scanning Optical Microscopefor Research of Functioning of Microorganisms Under Influence of Low Temperatures / Ivan Prudyus, Aleksandr Zaichenko, Lubov Palianycia, AnatolijPedan, Volodymyr Shkliarskyi // Modern Problem of Radio Engineering,Telecommunications and Computer Science TCSET’2012 : XІ-th intern. conf.,February 21–24 2012 : рroceed. of the conf. — Lviv—Slavske, Ukraine, 2012. — p.38–39.
 9. Features of Execution of the Converter Pressurein Scanning a Television Optical Microscope / Vladimir Vasiliuk, Marta Dorozhivska, Bogdana Liubinetska, Volodimir Shkliarskiy // Modern Problem ofRadio Engineering, Telecommunications and Computer Science TCSET’2012 : XІ-thintern. conf., February 21–24 2012 : рroceed. of the сonf. — Lviv—Slavske,Ukraine, 2012. — p 146.
 10. Features of Formation of Video Signal in aScanning Television Optical Microscope / Vitaliy Goy, Borys Hudz, VasylMoldavan, Volodymyr Shkliarskyi // Modern Problem of Radio Engineering,Telecommunications and Computer Science TCSET’2012 : XІ-th intern. conf.,February 21–24 2012 : рroceed. of the сonf. — Lviv—Slavske, Ukraine, 2012. — p.152.
 11. Скануючий оптичний мікроскоп для досліджень вгематології та кріобіології / А.Д. Педан, В.І. Шклярський // ХІІІ КонгресСвітової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) 30 вересня-03 жовтня 2010 р.: матер. конгр. — Львів-Київ-Чикаго, 2010. — С. 534-535.
 12. Можливі методи формування комплекснихтепловізійних зображень / В. І. Боженко, Р. В. Казмірчук, В. І. Шклярський, П.О. Кондратов // Військ.-техн. зб. / Львів. ін-т Сухопут. військ ім. гетьмана П.Сагайдачного. — Л., 2010. — Вип. 3. — С. 16-21. — Бібліогр.: 7 назв.
 13. Сканувальний оптичний мікроскоп на базіелектронно-променевої трубки для кріобіології та нанотехнологій / А. Д. Педан, Б. І. Любинецька, В. І. Шклярський // Радіо¬електроніка та телекомунікації :[зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2010. — С. 63-72. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №680). — Бібліогр.: 40 назв.
 14. Тепловізійні системи як засіб дослідженнятеплових об’єктів / В. І. Боженко, В. І. Шклярський // Радіоелектроніка тателекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 45-55. — (Вісник / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; № 680). — Бібліогр.: 9 назв.
 15. Raster forming block in scanning talevisionmicroscope / V. Vasylyuk, V. Goy, V. Shkliarskyi // Сучасні проблемирадіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної ін.-женерії : матеріали XМіжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т«Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C. 67. -Парал.тит. арк. англ.
 16. Пат.30345 Україна, МПК G06F 3/153, H04N 5/00. Скануючий оптичний мікроскоп /Любинецька Б. І., Матієшин Ю. М., Шклярська В. І., Шклярський В. І.; заявник тавласник патенту Національний університет «Львівська політехніка». — № u200711481 ; заявл. 16.10.2007 ; опубл. 25.02.2008, Бюл. № 4.
 17. VideoSignal Forming Block in Scanning Television Microscope / Y. M. Matiieshyn, B.V. Hudz, V. I. Shkliarskyi // Modern Problems of Radio Engineering,Telecommunications and Computer Science TCSET’2010: X Int. Conf., 23–27 February 2010 : Proceedings. — Lviv-Slavsko (Ukraine), 2010. — P. 111.
 18. Оцінка похибок вимірювання швидкостіруху мікрооб’єкта телевізійним сканувальним оптичним мікроскопом у кадровомурежимі роботи / В. І. Шклярський, Ю. М. Матієшин // Автоматика, вимірювання такерування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 76-86. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 639). — Бібліогр.: 12 назв.

Контакти

ІТРЕ, вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й копус, кімната 203,

тел.258-25-19