Матлай Любава Сергіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 14:20, 15 квітня 2019, створена Лілія Ковалик (обговореннявнесок) (Загальні відомості)

Перейти до: навігація, пошук
Матлай Любава Сергіївна
Матлай.jpg
к. істор. н.
Дата народження 27 травня 1986 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2008 р.
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Н.Г.Подаляк; доктор історичних наук, професор І.В. Жалоба – Дипломатична академія України при МЗС України
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Власний сайт http://www.lp.edu.ua

Матлай Любава Сергіївна — кандидат історичних наук, асистент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилася 27 травня 1986 року.

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка у 2008 р.

Кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.02 — Всесвітня історія. Тема дисертаційного дослідження : «Дипломатія Іспанії в період консолідації демократії (80-90-ті рр. ХХ ст.) : дис... канд. істор. наук: / Матлай Любава Сергіївна; Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України. – К., 2012. – 250 арк. ». Захищене 28.02.2013 р.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Н.Г.Подаляк; доктор історичних наук, професор І.В. Жалоба – Дипломатична академія України при МЗС України

Навчальна робота:

Дисципліни, які викладає:

 • «Дипломатія України (лекційні та семінарські заняття)»;
 • «Історія міжнародних відносин, ч. 2. (1914-2019) (лекційні та семінарські заняття)»;
 • «Зовнішня політика країн Північної та Латинської Америки (лекційні та семінарські заняття)»;
 • «Політологія (лекційні та семінарські заняття)»;
 • «Історія ідей, концепцій і теорій міжнародних відносин (семінарські заняття)».

Наукова діяльність

Наукові інтереси

 • теорія міжнародних відносин;
 • політичні інститути та процеси;
 • історія міжнародних відносин та світової політики;
 • історія дипломатії;
 • дипломатія Іспанії.

Вибрані публікації

2009 рік

 1. Матлай Л. С. Дипломатія Іспанії в період консолідації демократії (80-90-ті роки ХХ століття): історіографія проблеми / Л. С. Матлай // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2009. – Вип. 16. – С. 297-302.

2010 рік

 1. Матлай Л. С. Його Величність король Іспанії Хуан Карлос І: унікальність поновлення європейської монархії у ХХ столітті / Л.С. Матлай // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. ХХІХ. – С. 362-36.
 2. Матлай Л. С. Дипломатична служба Іспанії в умовах демократичних перетворень (70-90-ті рр. ХХ ст.) / Л. С. Матлай // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: статті та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Г. Л. Бондаревського (1920-2003 рр.) / Під ред. М. С. Бур’яна. – Луганськ: Віртуальна реальність, 2010. – Ч. І. – С. 255-264.
 3. Матлай Л. С. Роль Іспанії в системі європейської безпеки (1990-2005 рр.) / Л. С. Матлай // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2010. – С. 269-272.
 4. Матлай Л. С. Мадридська школа дипломатії / Л. С. Матлай // Гуманізм та освіта. Збірник матеріалів Х Міжн. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 14-16 вересня 2010 р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2010. – С. 511-515.
 5. Матлай Л. С. Деятельность Хосе Марии Аснара на посту президента правительства Испании (1996-2004 гг.) / Л. С. Матлай // Материалы науч. конф. “Ломоносовские чтения” 2010 года и Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов-2010” / Под ред. В. А. Трифонова, В. А. Иванова, В. И. Кузишина, Н. Н. Миленко, В. В.Хапаева. – Севастополь: Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе, 2010. – С. 368-371.
 6. Матлай Л. С. Парадипломатія: роль регіонів Іспанії в процесах європейської інтеграції та транскордонної співпраці / Л. С. Матлай // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах. Матеріали VII Міжн. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 14-15 жовтня 2010 р. / За ред. В. Й. Лажніка і С. В. Федонюка. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2010. – С. 158-161.

2011 рік

 1. Матлай Л. С. Франсиско Фернандес Ордоньєс: міністр-реформатор (1985-1992 рр.) / Л.С. Матлай // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 51. – С. 576-580.
 2. Матлай Л. С. Перехід від міжнародної ізоляції до активної участі Іспанії в регіональній та світовій політиці за перших післяфранкістських урядів (1976-1982 рр.) / Л. С. Матлай // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2011. – Вип. 22. – С. 203-206.
 3. Матлай Л. С. Суспільно-політичні погляди дипломата Фернандо Морана Лопеса та його діяльність на посаді глави МЗС Іспанії (1982-1985 рр.) / Л.С. Матлай // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2011. – Вип. 17. – C. 182-189.Матлай Л. С.
 4. Латиноамериканський напрям зовнішньої політики Іспанії (80-90 рр. ХХ ст..) / Л. С. Матлай // Історичні етюди: [зб. наук. пр.] / під ред. д-ра іст.наук, проф. С. І. Світленка. – Дніпропетровськ: Літограф, 2011. – Вип. 3. – С. 135-137.

2012 рік

 1. Матлай Л. С. Ана Паласіо – глава іспанської дипломатії (2002-2004 рр.) / Л.С. Матлай // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. ХХХIII. – С. 240-244.
 2. Матлай Л.С. Aналітичні центри та їх роль у зовнішній політиці (на прикладі Іспанії) // Українська державність: історія і сучасність: зб. Матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., 23 листопада 2012 р. / під заг. ред. проф..К. В. Балабанова, Маріуполь, 2012. – С.273-275.
 3. Матлай Л. С. Роль іспанської дипломатії у формуванні зовнішньої політики ЄС / Л. С. Матлай // Модернізація системи державного управління: теорія та практика: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч., м. Львів, 20 квітня 2012 р.: у 2 ч.: Ч. 2. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – С. 97-102.

2013 рік

 1. Жалоба І., Матлай Л. Неурядові аналітичні центри та їх роль у формуванні зовнішньополітичного курсу держави / І.В.Жалоба, Л.С. Матлай // Україна дипломатична: Науковий щорічник. – 2013. – Вип. 14. – С. 604-616.
 2. Матлай Л. С. Гендерний вимір зовнішньої політики ( на прикладі Іспанії) / Л. С. Матлай // Стратегії політики безпеки у ХХІ ст.: Тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції За ред.. д-ра екон. наук, проф.Л.А.Янковської. – Львів, ЛУБП, 2013. – С.225-230.

2014 рік

 1. Матлай Л.С.Зовнішньополітичне відомство Іспанії: історія та сучасний організаційно-правовий устрій (1975-2014 рр.) / Л.С. Матлай // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права, 2014. – №12. – Л.: Видавництво Львівської політехніки. – С.37-41.
 2. Матлай Л. С. Міжнародна діяльність урядових кабінетів Іспанської робітничої соціалістичної партії під керівництвом Феліпе Гонсалеса (1982-1996 рр.) / Л. С. Матлай // Актуальні проблеми міжнародних відносин:політичні, економічні, правові аспекти. Наукове видання. Збірник матеріалів щорічної міжн. наук.-практ. конференції (м.Львів, 23-24 .10.2014). – Львів: DРІ, 2014. – С.317-324.
 3. Матлай Л.С. Релігійне життя української діаспори у Великій Британії / Л.С. Матлай // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Л.:Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во “Логос”, 2014. – Книга І. – С. 781-786.
 4. Матлай Л.С. Історико-культурна спадщина України у цивілізаційному діалозі / Л.С. Матлай // Historical and Cultural Studies, Volume 1, Number 1, 2014. – Науковий журнал “Історико-культурні студії”, №1(1), 2014. – С.45-49.
 5. Матлай Л. С. Геополітичний та глобалізаційний виміри зовнішньополітичного курсу України (1991-2014 рр.) / Л. С. Матлай // Крок за кроком до мети: стратегія успіху для України / Матеріали Регіональної науково-практичної конференції від 21 жовтня 2014 року. – Львів:ПП “Оріон”, 2014. – С.67-73.
 6. Матлай Л.С. Парламентська монархія Іспанії: зберігаючи традиції наслідування / Л. С. Матлай // Восьмі Богданівські читання: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Конференції: Зб. наук. пр. / Редкол.: О.Драч, К.Івангородський, А.Котиченко та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2014. – С.261-265.
 7. Матлай Л.С. Cучасні міграційні процеси в Іспанії: циркуляція людського капіталу / Л. С. Матлай // Brain Drain – Brain Gain: світовий контекст та українські реалії: Збірник доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 8 жовтня 2014р. – Львів: МІОК Національного університету “Львівська політехніка”, 2014. – С.106-112.

2015 рік

 1. Матлай Л. С. Особливості зовнішньої політики урядового кабінету Народної партії Іспанії (2011–2014 рр.) / Л.С. Матлай // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: збірник наукових праць / Національний університет “Львівська політехніка” [та інші]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 27. – С. 122–128.
 2. Матлай Л. С. “Podemos” (“Ми можемо”): нова партія “невдоволених” владою чи перехід до багатопартійної системи в Іспанії? / Л.С. Матлай // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.Сковороди. – 2015. – Вип.1(9). Ч.1. – С. 110-119.
 3. Матлай Л.С. Теоретичні та практичні аспекти державного брендингу “ Marca España”/ Л.С. Матлай // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць, присвяч. 75-річчю ТНПУ ім. В.Гнатюка / редкол.: Ю.М.Алексєєв, Л.М.Алексієвець, М.М.Алексієвець [та ін.] Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – Вип.15. – С.154-159.\
 4. Матлай Л. С. Членство Іспанії в Організації Об‘єднаних Націй (1955-2015 рр.) / Л.С. Матлай // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 42. – С.279-282.(Index Copernicus International).
 5. Матлай Л. С. Мексика у міжнародній інтеграції: політико-економічний аспект / Л.С. Матлай // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія, №4, 2015. – C. 62-68.
 6. Матлай Л. С.Хав’єр Солана Мадар’яга в європейській політиці та дипломатії / Л.С. Матлай // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет, №12 (232), 2015. – C. 227-242.
 7. Матлай Л. С. Нова публічна дипломатія у світовому сприйнятті образу держави (на прикладі Республіки Корея) / Л.С. Матлай // Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право. Випуск 3/4 (23/24), 2015. – С.162-166.
 8. Матлай Л.С. Двосторонній політичний альянс Сполучених Штатів Америки та Республіки Корея / Л.С. Матлай //Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч.1: зб.матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 15.05.2015) упоряд. Калитчак Р.Г., Зазуляк З.М. – Львів: Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім.. І.Франка, 2015. – United States of America in the modern world: politics, economic, law, society // Collection of the materials II International Scientific and Practical Conference (May 15, 2015, Lviv) – Ivan Franco National University of Lviv, Faculty of International Relations, United States Studies Center. – С. 115-120.
 9. Матлай Л.С. Кулінарна дипломатія як різновид публічної дипломатії: нові підходи та концепції / Л.С. Матлай // Гуманітарні візії, Випуск 1, №2, 2015. – С.55-59.
 10. Матлай Л.С. Між традиціями та модернізацією: південно-корейський досвід / Л. С. Матлай // Міжнародні інтеграційні процеси: історичний досвід, сучасні виклики та перспективи / International integration: historical experience, modern trends and prospects: матеріали міжнародної наукової-практичної конференції / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво ПП “Сорока”, 2015. – С.60-64.
 11. Матлай Л.С. Маєтки та замки Іспанії у міжнародному туризмі / Л.С. Матлай // Маєток. Науково-краєзнавчий збірник Державного історико-культурного заповідника “Самчики” / під ред. Б.Пажимського, О.Пажимського. – Самчики, 2015. – С.221-230.
 12. Матлай Л.С. Прорахунки латиноамериканського напряму зовнішньої політики України / Л.С. Матлай // Актуальні проблеми зовнішньої політики України. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 20 листопада 2015 р. – Чернівці, 2015. – С.62-65.
 13. Матлай Л.С. Національна кулінарна дипломатія у формуванні позитивного іміджу України / Л.С. Матлай // “Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи”: Зб. матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Львів, 25 лютого 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, – 2016. – С.168-173.
 14. Матлай Л.С. “Примарність” гарантій вітчизняної безпеки / Л.С. Матлай // Новітні виклики та загрози європейській безпеці: Матеріали круглого столу (Львів, 30 листопада 2015 р.). – Львів: НУ ЛП, 2015 – С.66-69.
 15. Матлай Л.С. Україна як непостійний член Ради Безпеки ООН / Л.С. Матлай // Сучасна Україна: конфлікт-трансформація-інтеграція. Матеріали І Українсько-польського наукового форуму (18-19 грудня, Olsztyn) – Olsztyn-Львів: «ПП Сорока»,2016. – Wspolczesna Ukraina: konflikt-transformacja-integracja / Materialy I Polsko-Ukrainskiego Forum Naukowego (18-19 grudnia 2015, Olsztyn). Olsztyn-Lwow: Wydawnictwo “Soroka”, 2015. – C. 100-104.

2016 рік

 1. Матлай Л. С. Прагматизм південнокорейської зовнішньої політики у ХХІ столітті / Л.С. Матлай // Емінак, №1(13), січень-березень, 2016. – C. 109-115.
 2. Матлай Л. С. Завершення президентства Пак Кин Хе: відголоски корейського політичного скандалу / Л.С. Матлай // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія, №4, 2016. – C. 27-33.
 3. Матлай Л. С. Пак Кин Хе – президент Республіки Корея, залізна леді Азії / Л.С. Матлай // Гуманітарні візії, Вип.2, №1, 2016. – С.33-38.
 4. Матлай Л.С. Формування нової лівої ідентичності в Іспанії (2011-2016 рр.) / Л.С. Матлай // Гуманітарні візії, Вип.2, №2, 2016. – С.37-42.
 5. Матлай Л.С. Чи спрацював “принцип Золотоволоски” у сучасних українсько-американських відносинах? / Л.С. Матлай // Європейська інтеграція та національна ідентичність: інституційний і ціннісний виміри / Матеріали ІI Українсько-польського наукового форуму (12-13 травня 2016, Львів). – Львів- Olsztyn: “ПП Сорока”, Europejska integracja a tozsamosc narodova: wymiar instytucjonalny oraz watosci / Materialy II Polsko-Ukrainskiego Forum Naukowego (12-13 maja 201, Olsztyn). Olsztyn-Lwow: Wydawnictwo “Soroka”, 2016. – C. 342-347.

2017 рік

 1. Матлай Л. С. Азійсько-тихоокеанський напрям зовнішньополітичного курсу Іспанії за урядових кабінетів Х.М.Аснара (1996-2004 рр.) / Л.С. Матлай // Емінак, №1(17), T.2, січень-березень, 2017. – C. 53-57. (Index Copernicus International).
 2. Матлай Л. С. Історичний та політичний феномен монархії (на прикладі Королівства Іспанії) / Л.С. Матлай // Емінак, №2(18), T.1, квітень-червень, 2017. – C.90-95. (Index Copernicus International).
 3. Матлай Л. С. Королівство Іспанія – Держава Ізраїль: від «історичної аномалії» до стабільних двосторонніх відносин (1986-2016 рр.) / Л.С. Матлай // Politicus, №1, 2017. – C. 196-200. (Index Copernicus International).
 4. Матлай Л. С. Характеристика установчої та конституційних легіслатур Іспанії (1977-2017) / Л.С. Матлай // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe, №5, 2017. – С.39-43.
 5. Матлай Л. С. Іспанія в Європейському Союзі (1986-2016 рр.) / Л.С. Матлай // Емінак, № 3 (19), Т.2., 2017. – C. 103-108. (Index Copernicus International).
 6. Матлай Л. С. Європейська інтеграція та європеїзація Іспанії: історичний, політичний та дипломатичний досвід (1977-2017 рр.) / Л.С. Матлай // Politicus, №4, 2017. – C. 117-120. (Index Copernicus International).
 7. Матлай Л. С. Дипломатична служба Іспанії у новому тисячолітті / Л.С. Матлай // Гуманітарні візії, Вип.3, №1, 2017. – С.31-36. The Spanish diplomatic service in the new millennium, DOI: https://doi.org/10.23939/shv2017.01.031
 8. Матлай Л. С. Зовнішньополітична діяльність регіонів Іспанії (на прикладі Країни Басків та Каталонії) / Л.С. Матлай // Емінак, №4 (20). Т.1., 2017. – С. 87-93. (Index Copernicus International).
 9. Матлай Л. С. Іспанія як постійний запрошений учасник «Великої двадцятки» / Л.С. Матлай // Гуманітарні візії, Вип.3, №2, 2017. – С.7-11.
 10. Матлай Л.С. Криза взаємовідносин Республіки Корея та Китайської Народної Республіки / Л.С. Матлай. – Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики // Матеріали 4 Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 23 березня 2017 р.) – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017 – С.136-141.

2018 рік

 1. Матлай Л. С Зміна урядового кабінету в Іспанії (2018 р.): початок нового транзиту чи поглиблення політичної кризи? / Л.С. Матлай // Емінак, №4 (24). Т.1., 2018. – С. 111-117. (Index Copernicus International).
 2. Матлай Л. С. Іспанський зовнішньополітичний менталітет / Л.С. Матлай // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2018. – Вип. 138 (№11) Ч.3. Політичні науки. – С. 71-74. Hileya: Scientific Bulletin. – Кyiv: «Publishing house «Hileya», 2018. – Volume 138 (№ 11). Part 3. Political Science. – 78 р. (Index Copernicus International, EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA).
 3. Матлай Л.С. Дилема застосування секретної дипломатії / Л.С. Матлай. – Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 9-10 березня 2018 р.) – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2018 – С.78-84.
 4. Матлай Л.С. Україна-Іспанія: динаміка розвитку міжнародних взаємин / Л.С. Матлай. – Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики // Матеріали 5 Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 29 березня 2018 р.) – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2018 – С.222-226.

2019 рік

Навчально-методичні праці

 1. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з дисципліни “Зовнішня політика країн Західної Європи” для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.030201 “Міжнародні відносини” / Укл.: Матлай Л.С. – Львів: Вид. ЛУБП, 2013. – 13 с.
 2. Плани та методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Дипломатія України” для студентів спеціальності “Міжнародні відносини” Національного університету “Львівська політехніка” / уклад.: Л.С.Матлай. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. – 31 с.
 3. Плани та методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Зовнішня політика Північної Америки” для студентів спеціальності “Міжнародні відносини” Національного університету “Львівська політехніка” / уклад.: Л.С.Матлай. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2016. – 24 с.
 4. Електронний навчально-методичний комплекс “Дипломатія України”. Сертифікат №01528, Е41-184-163 / 2016 від 13.04. 2016 р. про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею.
 5. Історія міжнародних відносин (1914-2015). – Навчальний посібник / Я. Б. Турчин, Р. Б. Демчишак, Л. С. Матлай. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 140 с.
 6. Методичні вказівки до організації та проведення практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи / Укл. Я. Б. Турчин, Дорош Л.О., Івасечко О.Я.,
 7. Матлай Л.С., Ільницька У.В. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – 25 с.
 8. Електронний навчально-методичний комплекс “Зовнішня політика країн Північної Америки ”. Сертифікат №01783, Е 41-184-172/ 2016 від 29.11.2016 р. про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею.
 9. Плани та методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Дипломатія України” для студентів спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” Національного університету “Львівська політехніка” / уклад.: Л.С. Матлай. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2018. – 52 с.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89