Луцишин Галина Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 13:02, 30 січня 2023, створена Галина Мончак (обговореннявнесок) (Загальні відомості)

Перейти до: навігація, пошук
Луцишин Галина Іванівна
Луцишин.jpg
д.політ.н., професор
Дата народження 22.12.1973 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1997 р.
Галузь наукових інтересів Етнополітика; міжнаціональні відносини; націотворчі процеси.
Науковий ступінь доктор політичних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2016 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, кафедра політології та міжнародних відносин

Луцишин Галина Іванівна — доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилася 22 грудня 1973 р.

Закінчила факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка, спеціальність — міжнародна журналістика.

У 2001 р. закінчила аспірантуру (кафедра політології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка).

Працювала референтом, а згодом аналітиком у Політологічному Центрі «Генеза» Благодійного Фонду «Ставропігіон».

З 2006 р. працює на кафедрі політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка».

Читає навчальні курси: конфліктологія та теорія переговорів; сучасні регіональні системи безпека; політологія; міжнародна технічна допомога; теорія та методологія досліджень у сфері політології та міжнародних відносин.

Тема кандидатського дослідження: Національні меншини у політичному житті України [Текст] : дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Луцишин Галина Іванівна; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2002. — 190 арк. — арк. 169-186.

Тема докторської дисертації: Політична інституалізація процесу національної консолідації в сучасній Україні [Текст] : дис. д-ра політ. наук : 23.00.02 / Г. І. Луцишин ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів : [б. и.], 2013. — 360 с.

Виступала офіційним опонентом кандидатських дисертацій:

 • Ларченко Марини Леонідівни «Міжетнічний конфлікт як соціально-політичне явище: теоретичний аналіз», Спеціалізована вчена рада Д35.051.17 Львівського національного університету ім. І. Франка, захист відбувся 30 жовтня 2008 р.;
 • Петрової Ірини Вікторівни «Зовнішньополітичні чинники врегулювання Придністровського конфлікту», Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 22 лютого 2007 р.

Наукова діяльність

Навчальні посібники та монографії

 1. Гетьманчук М. П. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях : навчальний посібник / М. П. Гетьманчук, П. М. Гетьманчук, У. В. Ільницька, Г. І. Луцишин, Р. Я. Пасічний, Я. Б. Турчин. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2020. — 272 c.
 2. Луцишин Г. І. Конфліктологія та терjія переговорів. Навчальний посібник.: навчальний посібник / Г. І. Луцишин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 200 c.
 3. Основи теорії міжнародних відносин. Словник: Навч. посібник / М. П. Гетьманчук, Л. О. Дорош, М. В. Здоровега, О. Я. Івасечко, У. В. Ільницька, О. В. Кукарцев, З. Й. Куньч, Ю. Р. Лемко, Г. І. Луцишин, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 340 с. (вл. стор.–25).
 4. Національна консолідація України в умовах сучасного політичного процесу : монографія / Г. І. Луцишин; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 361 с.
 5. Lutsyshyn H. Problemy strategii rozwoju terytorialnego oraz rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej: колективна монографія / H. Lutsyshyn, R. Demchyshak, O. Gorbach, Z. Zazuliak, K. Vintoniv. – Wloclawek: Agencja Wydawnicza PAJ-Press, 2020. — 230 c. 7.
 6. Turchyn J. Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи: колективна монографія / J. Turchyn, Л. О. Дорош, М. П. Гетьманчук, М. А. Бучин, Г. І. Луцишин, О. Н. Горбач, У. В. Ільницька, R. Pasichnyi, D. Rosłoń, A. Ostapchuk, Ю. Я. Тишкун, М. О. Лопата, З. Й. Куньч, T. Astramowicz-Leyk. — Львів : Видавництво «Сорока», 2019. — 184 c 8. Turchyn J. Polska i Polacy 1918–2018. Przemiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe : колективна монографія / J. Turchyn, L. Dorosh, O. Gorbach, H. Lutsyshyn, T. Astramowicz-Leyk. – Olsztyn: Фіктивне видавництво за кордоном, 2018. — 181 c.
 7. Гетьманчук М. П. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях : навчальний посібник / М. П. Гетьманчук, П. М. Гетьманчук, У. В. Ільницька, Г. І. Луцишин, Р. Я. Пасічний, Я. Б. Турчин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 272 c.

Наукові статті

 1. Луцишин Г. І. Актуальні проблеми політики, інформації та безпеки: колективна монографія / Г. І. Луцишин, С. М. Дерев’янко, Матвієнків С., Доцяк І., Кобець Ю., Міщук А., Міщук М., Мадрига Т. — Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2022. — 310 c.
 2. Lukach Nataliia, Lutsyshyn Halyna, Rusko Nadiia. The influence of Сaritas charitable organizations on the development of religious diplomacy // Echa Przeszłości. — 2022. – № 23/2. — P. 113–124. (SCOPUS).
 3. Гетьманчук М. П., Луцишин Г. І. Політико-правові аспекти обґрунтування статусу «національних меншин» та «корінних народів» в Україні // Наукові перспективи. — 2022. — № 5 (23). — С. 373–388.
 4. Климанська Л. Д., Луцишин Г. І. Практики споживання контенту медіа в сучасному інформаційному суспільстві і формування громадянської культури // Перспективи. Соціально-політичний журнал. — 2022. — № 2. — С. 166–177.
 5. Lukach Nataliia, Lutsyshyn Halyna. Energetyczny aspekt konfliktu ukraińsko-rosyjskiego końca XX i XXI wieków // Humanitarian Vision. — 2021. — Vol. 7, № 1. — С. 25–32.
 6. Lutsyshyn H., Klymchuk I. Features of United Nations Development Program in Eastern European сountries // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей. — 2021. — Т. 43. — С. 47–56.
 7. Завада Я. І., Луцишин Г. І. Особливості діяльності міжнародних організацій щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2021. — Вип. 37. — С. 170–177.
 8. Луцишин Г. І. Рецензія на наукову монографію Людмили Дмитрівни Чекаленко «Публічна історія: виклики ХХІ століття» // Зовнішні справи. — 2021. — Т. 31, № 6. — С. 39–40.
 9. Луцишин Г. І., Гетьманчук М. П. Дослідження питання національної консолідації теоретиками українського націоналізму // Актуальні проблеми політики. — 2021. — Вип. 67. — С. 13–20.
 10. Луцишин Г. І., Корнат Л. Я. Особливості співпраці України та Литовської республіки у сфері національної безпеки та оборони у період 2000-2021 рр. // Політикус. — 2021. — Вип. 1. — С. 108–114.
 11. Луцишин Г. І., Хома Н. М. Особливості постінтеграційної демократизації держав Балтії: аналіз відповідності політичному курсу ЄС [Електронний ресурс] // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. — 2021. — № 1 (9).
 12. Луцишин Г. І., Червінка І. М. Особливості реалізації програм міжнародної технічної допомоги на Львівщині // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2021. — Вип. 38. — С. 217–224.
 13. Луцишин Г. І., Лемко Ю. Р. Становлення та розвиток українсько-словацької транскордонної співпраці: проблеми та перспективи // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. — 2020. — № 159 (№ 11-12), ч. 3 : Політичні науки. — С. 63–68.
 14. Луцишин Г. І. Особливості реалізації сучасної політики України та Польщі щодо національних меншин // Virtus. — 2020. — № 48. — С. 81–84.
 15. Lutsyshyn H., Matkowski J. Kazimierz hrabia Szeptycki — o. Klemens : pierwszy lobbysta interesów Galicji na początku XX wieku // Studia Warmińskie. — 2018. — T. 55. — S. 323–334. (Web of Science).
 16. Lutsyshyn Halyna, Klymchuk Iryna. The problem of dual citizenship for ethnic minorities in Central and Eastern Europe // Політикус. — 2019. — Вип. 2. — С. 90–94.
 17. Lutsyshyn Halyna, Zazuliak Zoriana. Activity of international non-governmental organizations in the field of human rights protection in conditions of Russian-Ukrainian conflict // Humanitarian Vision. — 2018. — Vol. 4, № 2. — P. 39–45.
 18. Луцишин Г. І., Демчишак Р. Б. Участь США та Ісламської республіки Іран у вирішенні сирійського конфлікту // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць. — 2019. — Вип. 149 (№ 10), ч. 3 : Політичні науки. — С. 20–24.
 19. Луцишин Г. І., Корнат Л. Я. Особливості сучасної державної етнонаціональної політики в Україні // Virtus. — 2019. — № 31. — С. 236–239.
 20. Луцишин Г. І., Лукач Н. М. Досвід ООН щодо протидії глобальній проблемі торгівлі людьми // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні відносини. — 2019. — Вип. 6. — С. 79–84.
 21. Луцишин Г. І. Міграційна криза в ЄС: проблема безпеки зовнішніх кордонів та загострення міжетнічних конфліктів // Humanitarian Vision. — 2015. — № 2. — С. 41–47.

Тези

 1. Луцишин Г. І. Співпраця Україна-ЄС у безпековій сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 21 квітня 2022 р.). — 2022. — C. 110–112.
 2. Луцишин Г. І. Становлення та розвиток українсько-словацької транскордонної співпраці // Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики : збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 21 квітня 2021 р.). — 2021. — C. 368–370.
 3. Луцишин Г. І. Культурна дипломатія Франції в сучасній Україні // Political science, philosophy, history and sociology : development areas and trends in Ukraine and EU : materials of international scientific and practical conference,Wloclawek, Republic of Poland, October, 30–31, 2020. — 2020. — C. 132–134.
 4. Луцишин Г. І. Національна ідентичність в умовах глобалізаційних викликів // Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики : збірник матеріалів VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів, 26 березня 2020 р. — 2020. — C. 53–56.
 5. Луцишин Г. І. Культурна дипломатія Польщі в Україні : діяльність державних культурних інституцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права : матеріали всеукраїнської наукової онлайн-конференції з міжнародною участю, Київ, 29 жовтня 2020 р. — 2020. — C. 57–61.
 6. Луцишин Г. І. Участь Львівщини у програмі транскордонної співпраці «Польща-Білорусь-Україна 2014–2020» // Європейська інтеграція Львівщини: кращі практики, проблеми та перспективи розвитку : матеріали всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Львів, 11 листопада 2020 р.). — 2020. — C. 18–26.
 7. Луцишин Г. І., Матвієнків*** С. Президентська виборча кампанія 2019 року : роль медіа // Політичні партії і вибори : українські та світові практики (пам’яті Юрія Романовича Шведи) : збірник статей і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції, Львів, 9 листопада 2019 р. — 2020. — C. 76–81.

Міжнародні проєкти

 • Нагорода імені Івана Виговського Інституту Східних Студій Варшавського університету на 2022–2023 н.р.
 • Участь у виконанні міжнародного проекту «State policy on national minorities rights protection: expirience of Visegrad Group countries» за підтримки Міжнародного Вишеградского фонду 31.01.2019 — 25.07.2019 р.
 • Керівник спільного українсько-польського наукового проекту за підтримки МОН України «Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід України та Польщі» 2018–2019 рр.
 • 1999–2008 рр. редактор журналу «Громадські ініціативи» (м. Львів) (Західноукраїнський ресурсний центр) (в рамках Проекту розвитку громадянського суспільства та Проекту економічного розвитку громади, реалізовані Канадським бюро міжнародної освіти).
 • 2014–2017 рр. участь у міжнародному проекті «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Програми розвитку ООН за підтримки ЄС у рамках співпраці кафедри політології та міжнародних відносин та Програми розвитку ООН.

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій

 • Д 35.051.17 (політичні науки) Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • Голова разової СВР ДФ 35.052.019 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Забавської Христини Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія ДФ 35.052.012.
 • Голова разової СВР ДФ 35.052.012 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Завади Ярини Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія.
 • Голова разової СВР ДФ 35.052.077 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кручініної Оксани Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Офіційне опонування на захистах дисертацій

 • Татай Едуард Олександрович, доктор філософії (2021, Спеціальність 052 Політологія, Маріупольський державний університет)
 • Хорішко Лілія Сергіївна, доктор політичних наук за спеціальністю 23.00.02 — політичні інститути та процеси, Львівський національний університет ім. Івана Франка
 • Горло Наталія Віталіївна, доктор політичних наук за спеціальністю 23.00.02 — політичні інститути та процеси Львівський національний університет ім. Івана Франка

Член редколегії наукових збірників

 • Науковий журнал «Гуманітарні візії» (Україна). Рецензент наукового журналу "Політичні дослідження" (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України м. Київ), «Language–Culture–Politics: International Journal» (Республіка Польща).

Наукове стажування

 • Гданський університет, Інститут політичних наук (Республіка Польща) — 25.04.–26.05.2021 р.
 • Ягелонський університет в Кракові, Інститут політології та міжнародних відносин (стажування в рамках нагороди імені Виговського) — 01.10.–30.11.2022 р.

Наукові інтереси

 • Етнополітика
 • Міжнаціональні відносини
 • Націотворчі процеси

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародні конфлікти
 • Політологія

Вибрані публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Національна консолідація України в умовах сучасного політичного процесу [Текст] : монографія / Г. І. Луцишин ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 361 с. — Бібліогр. : с. 328-361 (514 назв). — ISBN 978-617-607-299-7.
 2. Геополітика. Військово-політичні аспекти: Навчальний посібник. — Львів: ЛІСВ, 2008. — 343 с. (Робота над Розд.VII. Україна в контексті співробітництва з міжнародними структурами безпеки С.169−198).
 3. Конфліктологія. Словник : поняття, категорії, терміни. За ред. М. П. Гетьманчука, П. П. Ткачука. — Львів: ЛІСВ, 2007. — 205 с.

Наукові статті

Науково-методична робота

Посилання

Google Scholar UserID: [[1]] Web of Science: R-2485-2017

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314

Тел. +38 (032) 258-21-89