Дорош Леся Олексіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дорош Леся Олексіївна
20220821 193606.jpg
к.політ.н., професор
Дата народження 19.08.1982 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2003 р.
Галузь наукових інтересів політичне маніпулювання;проблема інформаційно-психологічного захисту особи, суспільства, держави;проблеми становлення парламентських форм врядування, міжнародні відносини та зовнішня політика України.
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник кандидат політичних наук, доцент Шурко Оксана Богданівна, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2022 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин

Дорош Леся Олексіївна— кандидат політичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарнихта соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Професійна діяльність

 • 1999 - 2004 рр. — навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка (філософський факультет, кафедра політології), у 2004 р. отримала кваліфікацію «магістр політології».
 • 2004 – 2007 рр. — навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 13 березня 2008 р. у спеціалізованій Вченій раді Д 35.051.17 Львівського національного університету імені Івана Франка захистила дисертацію на тему «Нормативні межі маніпулювання електоратом у виборчому процесі». Рішенням спеціалізованої Вченої ради та президії ВАК України від 2 липня 2008 р. присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (Диплом ДК №047332).

Тема дисертаційного дослідження: «Нормативні межі маніпулювання електоратом у виборчому процесі [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Кучма Леся Олексіївна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2007. - 210 арк. - арк. 189-210.

Науковий керівник: кандидат політичних наук, доцент Шурко Оксана Богданівна, Львівський національний університет імені Івана Франка.

 • У Національному університеті «Львівська політехніка» розпочала працювати у вересні 2007 р. на посаді асистента. З 2010 року і до нині працює на посаді доцента кафедри політології та міжнародних відносин.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія міжнародних відносин
 • Зовнішня політика України
 • Міжнародна та європейська безпека
 • Основи теорії міжнародних відносин
 • Геополітика та геостратегія
 • Політологія

Наукова робота з аспірантами, здобувачами і студентами

Керувала роботою аспірантів кафедри політології та міжнародних відносин Ю.Р.Олійник (Лемко) (захист відбувся 30 травня 2013 р.) та О. Я. Ямельницького (захист відбувся 1 квітня 2016 р.). Керує роботою аспіранти Хар О.Ю.

Керувала роботою аспірантів кафедри політології та міжнародних відносин Ю.Р.Олійник (Лемко) (захист відбувся 30 травня 2013 р.) та О. Я. Ямельницького (захист відбувся 1 квітня 2016 р.), Кручініної О.Ю. (захист відбувся 9 серпня 2021 р.),


Виступала офіційним опонентом на дисертації:

 • Шелемби Марти Михайлівни «Особливості процесу націоналізації партійної системи України: теоретичний та емпіричний виміри», подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (7 травня 2019 р.),
 • Зельмановича Івана Івановича «Політичні механізми врегулювання заморожених конфліктів сучасності», подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (4 жовтня 2019 р.),
 • Свідерської Ольги Іванівни «Співвідношення психологічних та інституційних детермінант масової політичної поведінки в транзитних суспільствах», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (1 червня 2018 р.),
 • Омара Мохамеда Алі Адріса «Ненасильницький політичний протест в Україні в умовах демократичної трансформації», подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (29 вересня 2017 р.),
 • Дубняка Максиміліана Олександровича на тему «Соціально-політичний вимір діяльності транснаціональних корпорацій в умовах трансформації державного суверенітету», подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (захист 1 квітня 2015 р.),
 • Бунь В.В. на тему «Електоральний вибір: детермінанти формування та особливості вияву» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (захист 1 квітня 2011 р.).

Курує виконання бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт студентів. Керує підготовкою студентських робіт на всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт та на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, присвячених Революції Гідності. У 2018, 2019, 2020 роках наукові роботи студентів під керівництвом Дорош Л.О. оргкомітети ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт серед студентів вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації визнані одними з найкращих серед представлених робіт з усієї України.

У 2020 р. Штепа П. (МВМВ-11) на Всеукраїнському конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії здобула ІІІ місце.

У 2019 р. Копей Ю. (МВМВ-11) здобула ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

У 2019 р. Романик В. (МВ-43) здобув ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, присвячених Революції Гідності.

У 2018 році. Щукіна Р. (МВМВ-11) здобула І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

У 2018 році Романик В. (МВ-33) здобув І місце на ІІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «New ideas. New possibilities» / «Нові ідеї. Нові можливості».

У 2017 р. Милимук Л. (МВ-23) здобула ІІ місце на ІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «New ideas. New possibilities» / «Нові ідеї. Нові можливості».

Дорош Л.О. керувала роботою студентів при поданні заявок на участь у стипендіальній програмі «ЗАВТРА.UA».

Також керує підготовкою студентських матеріалів на міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції та круглі столи.

Наукові інтереси

 • теорія та практика міжнародних відносин та зовнішньої політики України,
 • проблеми гарантування міжнародної, європейської та національної безпеки,
 • політичне маніпулювання;
 • проблема інформаційно-психологічного захисту особи, суспільства, держави.

Вибрані публікації

Авторка понад 100 наукових (серед них є публікації у закордонних журналах, що входить до наукометричної бази даних Scopus - Author ID 57192267003) та навчально-методичних праць. Взяла участь у численних науково-практичних конференціях та круглих столах.

Статті у закордонних вісниках, що входять до наукометричних баз даних

 1. Dorosh Lesia, Ivasechko Olga. The OSCE institutional and operational possibilities in the modern conflict resolution (by example of the activity of the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine) // Security and Human Rights. – 2020. – No.30. – P. 1–22. (SciVerse SCOPUS).
 2. Dorosh Lesia, Ivasechko Olga, Nocoń Jarosław. PESCO as the modern defence initiative of the European Union: positions of Western European countries vs positions of Eastern European countries // European Journal of Transformation Studies. – 2020. – Vol. 7, № 2. – P. 128–141. (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 3. Dorosh L., Turchyn J., Ivasechko O. Comparative analysis of the hybrid tactics application by the Russian Federation in conflicts with Georgia and Ukraine // Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS). – 2019. – Vol. 13, iss. 2. – P. 48–73. (Indexed in: Scopus)
 4. Dorosh Lesia. The Problem of Reform of the UN Security Council Permanent Members' Veto Right in the Context of Armed Conflict in the East of Ukraine / Dorosh Lesia, Ivasechko Olha // Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS). – 2018. – Vol. 12. – Issue 2. (Indexed in: Scopus)
 5. Lesya Dorоsh. Prospects of the Eastern Partnership under modern challenges to the European security system / Yaryna Turchyn, Lesya Dorоsh // Lithuanian Foreign Policy Review, vol. 35 (2016) (URL: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/lfpr.2016.35.issue-1/lfpr-2016-0004/lfpr-2016-0004.xml) (Indexed in: Scopus).
 6. Lesya Dorоsh. Alternative New Collective Security Models: Options for Countries of Eastern Europe / Lesya Dorоsh, Yaryna Turchyn // Studia Politica. Romanian Political Science Review. – 2016. – Vol. XVI, no.1. – Pp. 53-67. (Indexed in: CEEOL, SSOAR, Scopus, EBSCO, ProQuest).
 7. Dorosh Lesia, Dverii Polina. Neutrality in perspective: the European neutral states’ integration priorities and cooperation in security and defence // Acta Politologica. – 2022. – Vol. 14, № 1. – P. 17–42.
 8. Dorosh L., Voiat B. Soft power of the Russian Federation: instrumental and perceptional dimensions // Russian Politics. – 2022. – Vol. 7, iss. 1. – P. 31–68.
 9. Dorosh Lesia, Nocoń Jarosław, Zakaulova Yuliia. Social networks in electoral campaigns: a comparative analysis of the cases of Donald Trump (USA) and Volodymyr Zelensky (Ukraine) // European Journal of Transformation Studies. – 2021. – Vol. 9, № 2. – P. 52–71.

Статті у вітчизняних вісниках, що входять до наукометричних баз даних

 1. Дорош Л. О. Відповіді на гібридні загрози: особливості стратегії Європейського Союзу у боротьбі з дезінформацією // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 27. – С. 106–116.
 2. Дорош Л. О., Штепа П. В. Євроатлантична та євроінтеграція як зовнішньополітична безпекова стратегія нейтральних держав Європи // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 26. – С. 99–107.
 3. Dorosh Lesia, Kobyletska Sofiia. Migrant workers as the subjects of Ukraine's civil diplomacy (on example of Ukrainian-Italian relations) // Humanitarian Vision. – 2019. – Vol. 5, № 2. – P. 27–32. (Index Copernicus International).
 4. Дорош Л. О., Копей Ю. Р. Особливості залучення соціальних мереж у діяльність органів державної влади (на прикладі США та України) // Humanitarian Vision. – 2020. – Vol. 6, № 1. – P. 7–13. (Index Copernicus International).
 5. Дорош Л. Twitter-дискурс у контексті реалізації громадської дипломатії та формування іміджу держави / Дорош Л., Копей Ю. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2018. – Вип. 22-23. – С.177-185. (Indexed in: IndexCopernicus)
 6. Dorosh Lesia. Twitter-diplomacy: Ukrainian context / Lesia Dorosh, Yulia Kopey. // Humanitarian Visions. 2018. – Vol.4, No. 2. – Р.32-38. (Indexed in: IndexCopernicus)
 7. Dorosh Lesia, Turchyn Yaryna, Astramowicz-leyk Teresa. Priorities of Ukrainian national minority activities in Warmian-Masurian Voivodeship of Republic of Poland // Humanitarian Vision. – 2019. – Vol. 5, № 1. – P. 43–49. (Indexed in: IndexCopernicus)
 8. Dorosh L. Baltic and Black Sea Union as an alternative system of regional security: prospects for Ukraine / Turchyn Y., Dorosh L. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2017. – Вип. 18. – С. 231–240. (Indexed in: IndexCopernicus).
 9. Dorosh L. Commonalities and differences in the functioning of the OSCE special missions in Ukraine and Georgia: institutional and procedural dimensions/ Dorosh L., Shchukina R. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2017. – Вип. 19. – С.125-133. (Indexed in: IndexCopernicus).
 10. Dorosh L.O. Baltic and Black Sea Union as an alternative system of regional security: prospects for Ukraine / Dorosh L.O., Turchyn J.B. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2017. – Вип. 18. – С.231-240. (Indexed in: IndexCopernicus).
 11. Дорош Л.О. SWOT-аналіз миротворчої діяльності України у контексті сучасних викликів міжнародній та національній безпеці / Дорош Л.О., Лагода О.Б. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2016. – Вип. 16. – С.216-225. (Indexed in: IndexCopernicus).
 12. Дорош Л.О. Безпековий потенціал ЄС: геополітичний та соціо-економічний виміри / Л.Дорош, О.Івасечко // Гуманітарні візії. – 2016. – Vol. 2. – Nо. 1. – С.21-26.
 13. Дорош Л.О. PESCO, CARD, EDF: стратегія, аналіз та фінансування у сфері гарантування безпеки Європейського Союзу / Дорош Л.О., Романик В.І. // Humanitarian Vision. – 2020. – Vol. 6, № 2. – P. 1–7.
 14. Дорош Л.О. Інструменти гібридного впливу Росії: до проблеми систематизації / Дорош Л.О., Воят Б. І. // Вісник Львівського університету. Серія. Філософсько-політологічні студії. – 2020. – Вип.33. – 101-107.
 15. Дорош Л.О. Взаємодія урядового та неурядового секторів у контексті демократизації: міжнародний та внутрішньодержавний виміри / Дорош Л.О., Демчишак Р.Б. // Вісник Львівського університету. Серія. Філософсько-політологічні студії. – 2021. – Вип.34. – 134-140.
 16. Дорош Л. О. Роль освіти у подоланні негативних інформаційних впливів у епоху постправди / Дорош Л. О. // Humanitarian Vision. – 2021. – Vol. 7, № 1. – С. 33–38.
 17. Дорош Л. О. М'яка сила Китаю: оцінка ефективності та реакція на сучасні виклики/ Дорош Л. О., Яблонська М.// Humanitarian Vision. – 2021. – Vol. 7, № 2. – С. 22–27.


Статті у закордонних колективних монографіях

 1. Дорош Л. Ключові дискусії та перспективи сучасних оборонних ініціатив Європейського Союзу / Дорош Л., Івасечко О.Я. // Uwarunkowania sasiedztwa Polski i Ukrainy – przezwyciezanie trudnosci we wzajemnych relacjach / Redakcja naukowa Teresa Astramowicz-Leyk, Yaryna Turchyn. – Olsztyn–Lwów, 2019. – С. 65-74.
 2. Дорош Леся. Балто-Чорноморський Союз та реформування європейської системи безпеки: пошук балансу між Сходом і Заходом / Дорош Леся, Ярина Турчин // Partnerstwo Polsko-Ukrainsie. Bezpieczenstwo. Polityka. Spoleczenstwo. / Pod redakcja Teresy Astramowicz-Leyk, Waldemara Tomaszewkiego, Yaryny Turchyn, Kamila Sygidusa. – Instytut Nauk Politycznych Universytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2017. – C. 75-83.
 3. Dorosh Lesya. Security trends in the Eastern Europe: New approaches to the collective security / Dorosh Lesya, Yaryna Turchyn // Wielowymiarowosc kategorii bezpieczenstwa. Ujecie interdyscyplinarne, Narodowy Uniwersytet “Politechnika Lwowska”, Lwow-Olsztyn 2016, Wydawca “Wpis”, Wydawnictwo „Soroka T.V.” – Pp. 119-128.
 4. Дорош Леся. Співпраця України та Польщі у сфері гарантування енергетичної безпеки: виклики та перспективи / Дорош Леся, Василь Романик // Partnerstwo Polsko-Ukrainsie. Bezpieczenstwo. Polityka. Spoleczenstwo. / Pod redakcja Teresy Astramowicz-Leyk, Waldemara Tomaszewkiego, Yaryny Turchyn, Kamila Sygidusa. – Instytut Nauk Politycznych Universytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2017. – C. 235-244.
 5. Lesia Dorosh. Security initiatives of the European Union in modern competitive system of international relations / Lesia Dorosh, Bohdana Voiat / Турчин Я. Б. // Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості = Współpraca transgraniczna a wspólna przestrzeń europejska: teoria, praktyka i nowe możliwości: колективна монографія / Я. Б. Турчин, О. Я. Івасечко, L. Dorosh, B. Voiat, Ю. Я. Тишкун, М. О. Лопата, О. Н. Горбач, З. М. Зазуляк, Р. Я. Пасічний, У. В. Ільницька, О. Р. П'ятковська, З. Й. Куньч, І. Й. Матковський, О. Г. Литвин, Н. І. Голубінка, З. О. Сірик. – Львів, Ольштин: Фіктивне видавництво в Україні, 2018. – 160 c. – C. 23-31.
 6. Dorosh L. Polska mniejszość narodowa we Lwowie po II wojnie światowej: w poszukiwaniu tożsamości narodowej / Турчин Я.Б., Астрамович-Лейк Т., Дорош Л. // Turchyn J. Polska i Polacy 1918–2018. Przemiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe: колективна монографія / J. Turchyn, L. Dorosh, O. Gorbach, H. Lutsyshyn, T. Astramowicz-Leyk. – Olsztyn: Фіктивне видавництво за кордоном, 2018. – 181 c. – С.83-94.
 7. Дорош Л. Досвід Польщі у забезпеченні прав національних меншин (на прикладі української національної меншини у Вармінсько-Мазурському воєводстві) / Дорош Л., Турчин Я.Б. Астрамович-Лейк Т. // Turchyn J. Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи: колективна монографія / J. Turchyn, Л. О. Дорош, М. П. Гетьманчук, М. А. Бучин, Г. І. Луцишин, О. Н. Горбач, У. В. Ільницька, Р. Я. Пасічний, Д. Т. Рослонь, А. М. Остапчук, Ю. Я. Тишкун, М. О. Лопата, З. Й. Куньч, T. Astramowicz-Leyk. – Львів: Видавництво "Сорока", 2019. – 184 c. – С. 5-14.
 8. Дорош Л.О. Стратегія національної безпеки Польщі - 2020: ключові відповіді на гібридні загрози європейській безпеці / Дорош Л.О., Лемко Ю.Р. // Бучин М. А. Східна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи: колективна монографія / М. А. Бучин, Я. Б. Турчин, Астрамович-Лейк Тереза, О. Я. Івасечко, О. О. Цебенко, У. В. Ільницька, Ю. Я. Тишкун, М. П. Гетьманчук, Г. І. Луцишин, Н. М. Хома, З. Й. Куньч, Л. В. Харчук, Л. О. Дорош, Ю. Р. Лемко. – Львів: Ромус-Поліграф, 2021. – 220 c.


Підручники та навчальні посібники

 1. Дорош Л.О. Зовнішня політика України: Навч. посібник / Л.О.Дорош, О.Я.Івасечко, Я. Б. Турчин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021.
 2. Турчин Я. Б. Дипломатична та консульська служба : підручник / Я. Б. Турчин, Л.О.Дорош, О. Я. Івасечко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 332 с.
 3. Основи теорії міжнародних відносин. Словник: Навч. посібник / М. П. Гетьманчук, Л. О. Дорош, М. В. Здоровега, О. Я. Івасечко, У. В. Ільницька, О. В. Кукарцев, З. Й. Куньч, Ю. Р. Лемко, Г. І. Луцишин, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с.
 4. Основи теорії міжнародних відносин: Навч. посібник / Л. О. Дорош, М. В. Здоровега, О. Я. Івасечко, У. В. Ільницька, О. В. Кукарцев, Ю. Р. Лемко, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 244 с.
 5. Країнознавство [Текст] : довідник / Я. Б. Турчин, Л. О.Дорош, О. Н. Горбач ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2012. — 294 с.
 6. Країнознавство [Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Л. О.Дорош, О. Н. Горбач; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 273 с.
 7. Теорія парламентаризму : Навчальний посібник / М.А.Бучин, У.В. Ільницька, Л.О. Кучма, Я.Б. Турчин. Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2011. 392 с.; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2011. — 388 с.
 8. Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини» :навч. посіб. / Л. О. Дорош, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 175 с.
 9. Політологія: Навч. посібн. / За ред. М. П. Гетьманчука. – Львів. 2010. – 232 с.

Бере активну участь в кафедральних та міжкафедральних наукових семінарах.

Учасниця редколегій:

 • Вісника Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія,
 • Вісника Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії»,
 • Журналу «Літопис Волині».

Нагороди, премії, гранти

 • «Найкращий молодий науковець року» навчально-наукового інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки (2012 р.).
 • Лауреатка обласної премії молодим ученим і дослідникам за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (2016 р.)
 • Нагорода імені Івана Виговського (Варшавський університет, Польща, 2018 р.).

Виконала грант у рамках Конкурсу спільних українсько-польських наукових проектів для реалізації у 2018-2019 рр. Тема проекту: Державна політика щодо захисту прав національних меншин : досвід України та Польщі (State policy on national minorities’ rights protection: experience of Ukraine and Poland).

Виконала Грант від Президента України на проведення наукових досліджень Ф75/195-2018 (Сухорольська І. Ю. Турчин Я. Б. «Використання інструментарію громадської дипломатії для формування позитивного іміджу України на міжнародній арені»).

Подала заявки на отримання грантів:

 • 2020 Study of the United States Institutes for Scholars (Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State).
 • Aleksanteri Institute Visiting Fellows Programme. Visiting Fellowships 2020–2021 (The Aleksanteri Institute is the Finnish Centre for Russian and Eastern European studies, affiliated with the Faculty of Arts at the University of Helsinki).
 • Програма Жана Моне. Євромодуль «EU Energy Policy: Accomplishments and Challenges».
 • Сертифікатна програма УКУ з європейських студій.

Стажування та підвищення кваліфікації

З 19 жовтня 2020 року до 19 грудня 2020 року стажувалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка, на кафедрі країнознавства та міжнародного туризму з метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань у галузі міжнародних відносин (180 годин / 6 кредитів ECTS).

Стажувалася в Інституті суспільних наук Гданського університету (Польща) з 01.02.2019 до 01.04.2019 року у рамках Нагороди ім. Івана Виговського.

Стажувалася в Інституті політичних наук у Вармінсько-Мазурському університеті у Ольштині з 15.04.2019 по 15.06.2019 р. у рамках Нагороди ім. Івана Виговського.

Проходила наукове стажування в Інституті політичних наук Вармінсько-Мазурського університету (м.Ольштин, Польща), 11-21 лютого 2017 р. Проходила стажування на кафедрі теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка з 14.02.2012 р. по 14.04.2012 р.

З 16 грудня 2016 р. до 26 квітня 2017 р. навчалася на курсах підвищення кваліфікації за програмою: «Інтернаціоналізація в європейському просторі вищої освіти» (120 годин / 4 кредити ECTS).

Сертифікат про володіння іноземними мовами - Oxford Online Placement Test) - B2 CEFR score.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314, тел. +38(032)258-21-89

E-mail: lesia.o.dorosh@lpnu.ua

Посилання