Гринишин Олег Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 15:35, 26 грудня 2022, створена Taras.i.chervinskyi (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Гринишин Олег Богданович
Гринишин1.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 13 листопада 1969 р.
Місце народження м. Долина на Івано-Франківщині.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність «Технологія переробки нафти і газу»
Галузь наукових інтересів методи одержання нафтових бітумів, модифікування бітумів полімерними модифікаторами, розробка нових типів модифікаторів нафтових бітумів, переробка важких нафтових залишків та регенерація відпрацьованих нафтопродуктів.
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Гринишин Олег Богданович — доктор технічних наук, професор, завідувач Кафедри хімічної технології переробки нафти та газу, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Загальна інформація

Народився 13 листопада 1969 р. у м. Долина на Івано-Франківщині.

З 1999 р. виконував обов’язки заступника завідувача кафедри.

З 2015 р. до 2018 р. виконував обов’язки заступника директора Інституту хімії та хімічних технологій з виховної та адміністративно-господарської роботи. З 2018 р. до 2022 р. виконував обов'язки декана магістратури інституту хімії та хімічних технологій. З 2021 р. – завідувач кафедри хімічної технології переробки нафти та газу. Академік Української нафтогазової академії


Освіта:

У 1992 р. із відзнакою закінчив факультет технології органічних речовин ЛПІ (спеціальність «Технологія переробки нафти і газу»), після чого навчався в аспірантурі alma mater.

У 1997 р. захистив кандидатську (Одержання нафтополімерних смол з епоксидними групами [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.17.07 ;05.17.04 / Гринишин Олег Богданович; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1997.), а в 2011 р. — докторську (Основи технологій одержання модифікованих нафтополімерними смолами бітумів та захисних покрить : дис. д-ра техн. наук: 05.17.07 / Олег Богданович Гринишин; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів : Б. в., 2011) дисертацію.

Професійна діяльність:

З 1996 р. О. Б. Гринишин пройшов шлях від асистента до професора (з 2012 р.) кафедри хімічної технології переробки нафти та газу НУ «Львівська політехніка», а в 2021 році став її завідувачем.

Брав активну участь у виконанні розрахунково-технологічних робіт для багатьох підприємств нафтогазового комплексу України, зокрема для ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ПАТ «НПК Галичина», ТзОВ «Карпатнафтохім».

Із 2004 до 2010 р. обіймав посаду головного технолога ТзОВ «ГазОйлТек» і виконував проекти будівництва окремих ділянок МГ, газопроводів високого тиску, ГРС та інших об’єктів ГТС України.

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2012 р.)

RTEmagicC Pochesna gramota LP.JPG.JPG Почесна грамота Львівської політехніки (1999 р.)

Подяка Львівської обласної ради (2016 р.)

У 2001–2002 рр. отримував стипендію голови Львівської ОДА для молодих учених НУ «Львівська політехніка», а впродовж 2003–2005 рр. — стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

У 2020 році був нагороджений нагрудним знаком "Відмінник освіти"

Наукові інтереси

У сфері наукових інтересів— методи одержання нафтових бітумів, модифікування бітумів полімерними модифікаторами, розробка нових типів модифікаторів нафтових бітумів, переробка важких нафтових залишків та регенерація відпрацьованих нафтопродуктів.

Упродовж 2000–2008 рр. був відповідальним виконавцем держбюджетних тем «Розробка наукових засад для одержання нафтополімерних смол із функціональними групами на основі фракції С піроконденсату піролізу вуглеводнів», «Удосконалення процесу отримання нафтополімерних смол із функціональними групами», «Одержання з відходів піролізу вуглеводнів реакційноздатних олігомерів та композиційних матеріалів на їх основі», «Функціональні смоли на основі рідких фракцій піролізу нафтової сировини — модифікаторів бітумів та полімерних сумішей».

З 2002 р. він керує науковими роботами за напрямом «Розробка методів одержання функційних нафтополімерних смол і пошук шляхів їх використання».

Педагогічна діяльність

Займається підготовкою бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» (освітня програма «Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів»), а також готує кадри вищої кваліфікації.

Лекційні курси

 • «Технологія переробки нафти та газу» (Частина 2);
 • «Сучасні технології переробки горючих копалин»;
 • «Наукові основи технологій переробки важких нафтових залишків і відпрацьованих нафтопродуктів».


Вибрані публікації

Є автором і співавтором понад 250 наукових та 20 методичних праць, підручника «Технологія первинної переробки нафти і газу», 4-х навчальних посібників, зокрема «Технологія нафти і газу», «Колонні апарати в нафтопереробці та нафтохімії», 5 патентів України на корисну модель.

Серед них

 1. Grynyshyn O. Production of bitumen modified by petroleum resins on the basis of tars of Ukrainian oils / Grynyshyn O., Astakhova O., Chervinskyy T. // Chemistry & Che-mical Technology.– 2010.– Vol.4.– №3.– P.241-246.
 2. Гринишин О.Б. Використання полімерів для модифікування нафтових бітумів, одержаних з парафінистих залишків / О.Б. Гринишин, І.В. Фридер // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 2/6 (62). – С. 29-32.
 3. Гринишин О.Б. Методи одержання нафтових бітумів на основі залишків переробки парафінистих нафт / О.Б. Гринишин, І.В. Фридер // Вопросы химии и химической технологи – 2013. – №3 – С. 109-111.
 4. Mohammad Ai-Ameri. Modification of residual bitumen from orhovytska oil by Butonal polymeric latexes / Mohammad Ai-Ameri, Oleh Grynyshyn, Yuriy Khlibyshyn // Chemistry&Chemical Technology.– Vol.7.– №3.– 2013.– P.323–326.
 5. Гринишин О.Б. Використання полімерів для модифікування нафтових бітумів, одержаних з парафінистих залишків / Гринишин О.Б., Фридер І.В. // Східно-Європейський журнал передових технологій.– 2013.– №2/6(62).– С.29-32.
 6. Гринишин О.Б. Характеристика и направления переработки тяжёлых высокосернистых нефтей / Гринишин О.Б., Мохаммад Шакир Абд Ал-Амери, Хлибишин Ю.Я. // Восточно-украинский журнал передовых технологий.– 2013.– №5.– С.27-31.
 7. Fryder I. Usage of pyrolysis heavy resin for the petroleum bitumen production / Fryder I., Grynyshyn O., Khlibyshyn Y. // Proceeding of the NAU.– 2013.– №4.– Р.135-138.
 8. Saban I. Physico-chemical characteristics and thermal stability of oil based lubricating fluids for glassware production / Ivanna Saban, Oleg Grynyshyn, Victoria Kochubei // Chemistry&Chemical Technology.– Vol.8.– №2.– 2014.– P.205–209.
 9. Гринишин О.Б. Методи одержання бітумів з залишків переробки важких нафт / Гринишин О.Б., Хлібишин Ю.Я., Нагурський О.А., Нагурський А.О. // Технологический аудит и резервы производства.– 2015.– №5/4 (25).– С. 45-48.
 10. Червінський Т.І. Регенерація відпрацьованих нафтових олив термоокисним методом / Т.І. Червінський, О.Б. Гринишин, Б.О. Корчак // Нафтогазова галузь України.– 2016.– №2.– С. 32-34.
 11. Bohdan Korchak, Oleg Grynyshyn, Taras Chervinskyy, Pavlo Shapoval, Andriy Nagurskyy Thermooxidative Regeneration of Used Mineral Motor Oils // Chemistry & Chemical Technology. – 2020. – Vol.14, № 1. – P. 129–134.
 12. Grynyshyn O., Donchenko M., Khlibyshyn Y., Poliak O. INVESTIGATION OF PETROLEUM BITUMEN RESISTANCE TO AGING. – Chemistry and Chemical Technology. – 2021. – 15(3) . – pp. 438–442.
 13. Донченко М.І., Гринишин О.Б. ДОСЛІДЖЕННЯ СТЙКОСТІ МОДИФІКОВАНИХ БІТУМІВ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТАРІННЯ. – Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2022. – № 1. – Vol.5. – P. 56-60.
 14. Korchak B., Grynyshyn O., Chervinskyy T., Nagurskyy A., Stadnik V. INTEGRATED REGENERATION METHOD FOR USED MINERAL MOTOR OILS.– Chemistry and Chemical Technology.– 2021.– 15(2) .– pp. 239–246.

Контакти

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн.305

Номер(и) телефону: +38 (032)258-27-13; +38 (032) 258-21-66