Свідрак Інга Гаріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Свідрак Інга Гаріївна
Foto048Sv.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 17 жовтня 1967 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Кінематика проекційних відображень в однорідному та оптично-неоднорідному просторі.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Свідрак Інга Гаріївна — кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 17 жовтня 1967 року.

Навчальнаробота

Методичні розробки — загальна кількість — 8, з них

методичних вказівок — 8

Наукові інтереси

Кінематика проекційних відображень в однорідному та оптично-неоднорідному просторі.

Основні публікації

Наукові статті

Загальна кількість — 45, авторських свідоцтв — 1, з них

  • О.П.Калиновська , В.В.Глоговський, И.Г. Пулькевич. К проблеме единой теории проекционных отображений //Прикладная геометрия и инженерная графика. — Вып. 57. −1994,с.45-50.
  • І.Г.Пулькевич. Лінійні оператори кінематичних проекційних відображень //Пр. Львів Міжнародна науково методична конференція з геометричного моделювання, інженерна та комп’ютерна графіка -Л., 1995, с.35.
  • Є.І.Смірнов, В.М.Глотов, І.Г.Пулькевич. Визначення просторових координат точок панорамного знімання із застосуванням методів кінематичного проектування //Прикладна геометрія і інженерна графіка. —Вип.59−1996 с.40-43.
  • І.Г.Свідрак, В.М.Іванейко. Оптимізація металевих стрижневих систем. Матеріали Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в учбових закладах України» Одеса:-2005, с.143.
  • І.Г.Свідрак, О.П.Калиновська. До розв’язання локаційних задач променевої оптики в ізотропному плоско-шаровому просторі. Збірник праць науково технічної конференції ІПМФН, Львів:- 2007, с.57.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 110,

тел.. +38(032) 258-23-60