Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура НГГ
Дата заснування 1870 рік
К-сть кандидатів наук 7
К-сть доцентів 7
К-сть докторів наук 1
К-сть професорів 1
К-сть співробітників 15
Приналежність Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Афтаназів Іван Семенович
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 110
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/ngg

Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки - це науково-навчальний підрозділ Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку спеціалістів всіх напрямів підготовки університету

Історія кафедри

Нарисну геометрію в Технічній академії почали вивчати з 1847 р. Дисципліна «Нарисна геометрія» була закріплена за кафедрою технічної механіки.

У жовтні 1870 р. була утворена самостійна кафедра нарисної геометрії, першим завідувачем якої було призначено професора Кароля Машковського, який очолював її до кінця життя.

З 1887 р. до 1911 р. кафедру очолював М. Хазарський. З 1911 року завідувачем кафедри був призначений Казимир Бартель. Завдяки працям професора К. Бартеля кафедра одержала світове визнання. В 1922 році у Львівській політехніці почала працювати друга кафедра нарисної геометрії під керівництвом професора А. Плямітцера. В 1939 році кафедра отримала назву кафедри нарисної геометрії та графіки, її завідувачем був призначений К. Бартель, якого розстріляли німецькі фашисти у 1941 році.

Викладацький склад кафедри

Науково-дослідна робота

При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія НДЛ методів графічних відображень, теоретичних основ їх прикладання та застосування в САПР і техніці (НДЛ-66)

Науковий напрям кафедри та науково-дослідної лабораторії НДЛ-66: геометричне та комп’ютерне моделювання в прикладних та інженерних задачах.

Теми наукових досліджень, над якими працює кафедра:

  • Підвищення надійності та довговічності деталей машин і механізмів технологічними методами

(наук. керівник — проф. Афтаназів І.С.)

  • Застосування методів прикладної геометрії в проектуванні хімічного устаткування та в механіці руйнування матеріалів

(наук. керівник — доц.Панкевич Б.В.).

Результати наукових досліджень викладачів кафедри опубліковані за останні п’ять років у понад 80 наукових статтях, апробовані на 45 науково-технічних конференціях різного рівня; одержані два охоронні документи, три патенти на винаходи. До науково-дослідної роботи щороку заохочуються понад десяток здібних студентів, за результатами досліджень у співавторстві з студентами опубліковано понад 30 тез доповідей на конференціях. На кафедрі щорічно проводиться Всеукраїнська олімпіада з нарисної геометрії та геометричного моделювання на ПЕОМ, з інженерної та комп’ютерної графіки.

Структура кафедри

Завідувач кафедри : Афтаназів Іван Семенович IV корпус, 110 ауд., тел. 258-23-60

Заступник завідувача кафедри: Стоцько Ростислав Зіновійович IV корпус, 110 ауд., тел. 258-23-60

Викладацька: IV корпус, 110 ауд., тел. 258-23-60

Лабораторія: IV корпус, 106 ауд., тел. 258-23-60

Комп’ютерні класи: IV корпус, 108 ауд., 109 ауд.

Методичний кабінет: IV корпус, 101 ауд.