Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури Національного університету «Львівська політехніка»
Зображення КТІ логотип.jpg
Тип підрозділу коледж
Дата заснування 1910 р.
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник Технікум залізничного транспорту
Директор в.о. Груник Іван Степанович
Розташування (адреса) м. Львів, вул. Снопківська, 47
Сторінка на lp.edu.ua https://lpnu.ua/lvivskyi-fakhovyi-koledzh-transportnoi-infrastruktury
Власний сайт https://www.lkti.lviv.ua/

Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури — це відокремлений навчально-науковий структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури є одним із найстаріших технічних закладів фахової передвищої освіти України, що готує фахівців у галузі транспорту України.

Коледж створено шляхом реорганізації Відокремленого структурного підрозділу «Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і технологій» і приєднання його до Національного університету «Львівська політехніка» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2022 р. №509 «Про реорганізацію відокремлених структурних підрозділів Українського державного університету науки і технологій» та на виконання ухвали Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» від 28 червня 2022 р. (протокол №85).

Вже майже століття заклад фахової передвищої освіти готує залізничників, які своєю наполегливою працею зберігають, поширюють і примножують залізничну індустрію України. Протягом довгих років діяльності коледж зазнавав різних змін, однак якість підготовки фахівців залишалася незмінно високою. І сьогодні посідає гідне місце серед закладів фахової передвищої освіти.

Розвиваючись і рухаючись вперед, коледж продовжує змінюватися. Серед пріоритетних завдань розвитку коледжу — забезпечення відповідного рівня якості професійної освіти європейським вимогам та світовим стандартам; оптимальне задоволення потреб регіонального ринку праці. Це дозволить закладу працювати над розширенням напрямів професійної підготовки у коледжі та збільшенням переліку спеціальностей.

Історія коледжу

Коледж ті копія (1).jpg

Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури (раніше — технікум залізничного транспорту) заснований у 1910 р. як Державна промислова школа, що готувала фахівців технічних та робітничих спеціальностей.

Необхідність у навчанні залізничних спеціальностей виникла тому, що 4 листопада 1861 р. у Львів прибув перший паротяг «Ярослав». З цієї дати почався літопис Львівської залізниці, а отже, з’явилася потреба у спеціалістах.

З 1929 р. школу перейменували на Державну технічну.

У міжвоєнний період (1919–1939 рр.) тут готували електромеханіків, електромонтерів, машиністів паровозів, радіотелеграфістів, колійників.

Після створення Львівської залізниці (у червні 1940 р.) було оголошено про створення Львівського технікуму залізничного транспорту.

З липня 1941 р. навчання за робітничими і технічними спеціальностями було дозволене у Львівській державній промисловій школі, згодом — у середній Технічній школі.

Оголошенням від 29.11.1941 р. учні і студенти Політехніки могли тут продовжити навчання. У приміщенні знаходилися Механічна та Електротехнічна гімназії, Механічний і Дорожній ліцеї, школа ремісничого будівництва, однорічні вечірні курси «Радіо і зв’язку» й «Електротехніки». Були великі верстати і лабораторії, а забезпеченість базою гарантувала випуск хороших спеціалістів.

Від 1950-х років і аж по сьогодення заклад освіти підготував десятки тисяч висококваліфікованих спеціалістів на різноманітні напрями виробництва залізничної галузі Західноукраїнського регіону і не тільки.

Запорукою успіху була належна матеріально-технічна база. Для успішного поєднання теоретичних знань і практичних навиків створювали й обладнували спеціалізовані кабінети і лабораторії. На замовлення керівництва Львівської залізниці з 2008 р. технікум почав підготовку фахівців зі спеціальності «Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць», перший випуск яких відбувся у 2011 р.

У 2012 р. Львівський технікум залізничного транспорту перейменовано у Державний вищий навчальний заклад «Львівський коледж транспортної інфраструктури» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.06.2012 р. №735.

З 20.02.2013 р. коледж стає відокремленим структурним підрозділом Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ЛКТІ ДНУЗТ).

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 р. №258-р, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.04.2021 р. №404 «Про утворення Українського державного університету науки і технологій» коледж перейменовано у Відокремлений структурний підрозділ «Львівський коледж транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і технологій».

З грудня 2022 р. шляхом реорганізації Відокремленого структурного підрозділу «Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і технологій» коледж приєднано до Національного університету «Львівська політехніка» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2022 р. №509.

Історія коледжу є предметом гордості усіх, хто в ньому працює та навчається, хто збагачував його славу і честь, створював традиції і закладав фундамент на майбутнє.

За час своєї багаторічної діяльності коледж щорічно удосконалюється, підтримуючи традиції, які передаються із покоління в покоління. Престиж та імідж закладу освіти здобувалися завдяки плідній праці його працівників, таким чином, за усі роки було підготовлено понад 60000 молодших спеціалістів та фахових молодших спеціалістів для залізничної галузі.

Наші випускники займали та займають керівні посади на залізниці: Груник І.С., Піх Б.П., Мостовий М.В., Заньків З.З., Федак Я.А., Дацко М.С., Левицький О.Ф., Вороний В.З., Палюх А.В., Рябець М.І., Яворський Б.О., Залізняк Р.Є., Нодь В.М., Довганюк В.М., Загалюк В.Я., Венгер Д.І., Джус В.С. та ін.

Наші студенти-випускники – це висококваліфіковані фахівці, гордість коледжу.

Відділення коледжу

  • Управління процесами перевезення [[1]]
  • Тяговий рухомий склад [[2]]
  • Автоматика, телемеханіка та зв'язок [[3]]
  • Облік і оподаткування [[4]]

Спеціальності (спеціалізації)

Коледж здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання за такими спеціальностями:

  • Транспортні технології (Управління процесами перевезень на залізничному транспорті)
  • Залізничний транспорт (Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу)
  • Залізничний транспорт (Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць)
  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті)
  • Облік і оподаткування

Контакти

м. Львів, вул. Снопківська, 47

Тел.: +38 (038) 276-14-89

E-mail: direktor@lkti.lviv.ua