Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ЕЗІКТ
Дата заснування 1960 рік
К-сть кандидатів наук 17
К-сть доцентів 16
К-сть докторів наук 6
К-сть професорів 7
Приналежність Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Романишин Юрій Михайлович
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Професорська 2,11-й корпус, кім. 113
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/ezikt

Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій — це науково-навчальний підрозділ Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями «Авіоніка» та «Біомедична інженерія».

Історія кафедри

Перша в Україні кафедра конструювання і технології виробництва радіоапаратури (тепер кафедра ЕЗІКТ) була створена у Львівському політехнічному інституті 8 січня 1960р. Ініціатива організації кафедри КТРА належала доценту Є.Ф.Заморі, який очолив радіотехнічний факультет у вересні 1959р.

1974 рік можна назвати роком початку другого етапу розвитку кафедри, коли її очолив д.т.н., професор Л.А.Недоступ. Раніше прийняті на кафедру молоді працівники успішно захищали кандидатські дисертації, а у 1978р. вперше в Україні була створена філія кафедри КТРА уЛьвівському науково-дослідному радіотехнічному інституті. Це дало змогу наблизити навчальний процес до потреб проектно-конструкторських робіт і виробництва.

Особлива увага приділена оновленню сучасним обладнанням матеріальної бази навчальних лабораторій. Укладені двосторонні угоди про співпрацю з провідними виробниками систем мобільного зв’язку, телевізійної та медичної техніки, операторами мобільного зв’язку та сервісними центрами Укртелекому, організаціями та установами Академії наук України, Міністерства охорони здоров’я, Міжнародним аеропортом «Львів» ім. Данила Галицького, м.Львова і Львівським регіональним структурним підрозділом аероруху України про співпрацю в області підготовки спеціалістів та магістрів.

Наукова робота

Науковий напрям кафедри: Розробка теорії, методів моделювання і дослідження систем та управління інноваційними проектами в галузі авіоніки, радіоелектроніки, наноелектроніки, інфокомунікацій та медичної техніки.

Загальний науковий напрям включає кілька наукових тем, якими керують викладачі кафедри:

 • «Моделювання та дослідження розподілу поля в складних електродинамічних системах, в тому числі в модульованих нанорозмірних структурах», керівник к.ф.-м.н., доц. В.В.Гоблик
 • «Аналіз та синтез антен на основі нових композитних, в тому числі геотекстильних матеріалів», керівник к.ф.-м.н., доц. В.В.Гоблик
 • «Розробка методів та способів підвищення ефективності сучасних бездротових інфокомунікаційних систем», керівник к.т.н., доц. Г.М.Васьків
 • «Розробка методів та радіоелектронних засобів діагностики функціонального стану організму людини», керівник д.т.н., проф. Є.В.Сторчун
 • «Розвиток теорії та застосування нейронних мереж для дослідження сигналів та моделювання систем», керівник д.т.н., проф. Ю.М.Романишин
 • «Розробка методів та моделей нових радіоелектронних засобів квантової медицини», керівник к.ф.-м.н., доц. В.І.Процик
 • «Розробка методів управління інноваційними проектами, включаючи методи відбору та оцінки інноваційних альтернатив», керівник к.т.н., доц. Л.К.Гліненко.
 • «Розробка математичних моделей та методів конструктивного синтезу елементів інфокомунікаційних систем субміліметрового та оптичного діапазонів хвиль на основі модульованих плазменних структур», керівник к.т.н., проф. Павлиш В.А.
 • «Розробка теоретичних основ та технічних законів діагностики дефектів елементів залізничної колії», керівник д.т.н., Романишин Ю.М.

Викладацький склад кафедри

Партнери кафедри

Спонсорська допомога кафедрі

Спонсорська допомога кафедрі

 • Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького, м.Львів.

Спонсорська допомога кафедрі

 • Львівський регіональний структурний підрозділ аероруху України, м.Львів.

Спонсорська допомога кафедрі

Інформація для абітурієнтів

У нас студенти навчаються за спеціальностями "БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ" та "АВІОНІКА" та спеціалізацією: «Біотехнічні та медичні апарати і системи».

Кафедра ЕЗІКТ також приймає участь у підготовці фахівців за спеціалізаціями «Технології та засоби телекомунікацій»*, «Радіоелектронні апарати та засоби».*

Спеціальність "АВІОНІКА".

Авіоніка (від авіація англ. Aviation і електроніка англ. Electronics) — сукупна назва усіх електронних систем, розроблених для використання на літальних апаратах, штучних супутниках та пілотованих засобах космонавтики.

Зараз авіоніка становить більшу частину витрат при виробництві літальних апаратів. Приміром для винищувачів F-15E і F-14 частка витрат на авіоніку становить 80% від загальної вартості літака.

На сучасних підприємствах цивільної авіації технічною експлуатацією займається один фахівець – інженер з авіаційного і радіоелектронного обладнання (сьогодні – з авіоніки, тобто авіаційної електроніки). Це фахівець широкого профілю з авіаційної техніки: електро-, радіо- та приладового обладнання, пілотажно-навігаційних комплексів тощо. Одним з найбільш важливих завдань, які стоять перед ним, є розробка і впровадження заходів з попередження авіаційних пригод і інцидентів внаслідок відмов і несправностей авіоніки. Вирішення цього питання досягається:

 • високим рівнем організації і якості роботи з технічного обслуговування авіоніки;
 • глибоким аналізом причин відмов і несправностей;
 • розробкою і впровадженням ефективних профілактичних заходів;
 • системою контролю якості підготовки авіоніки до польоту;
 • високим рівнем підготовки льотного та інженерно-технічного складу.

Робота фахівців з спеціальності «Авіоніка» передбачає визначення технічного стану обладнання літальних апаратів, показників їх якості та безвідмовної роботи, що забезпечує найвищу якість та безпеку польотів.

В м.Львові працює державне підприємство Львівський авіаремонтний завод, який виконує замовлення Міністерства оборони України і нагально потребує оновлення спеціалістів високої кваліфікації.

В Західному регіоні України нарощують свою потужність аеропорти в містах Львові, Тернополі, Івано-Франківську,Чернівцях, Ужгороді, Луцьку і Рівному, в яких також наростає потреба у висококваліфікованих спеціалістах для обслуговування вітчизняних і іноземних літаків.

За даними Державної служби статистики України середньомісячна зарплата в авіаційному транспорті у 2018 році складає 41395 гривень і знаходиться на першому місці в Україні.

Спеціальність «БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ».

Спеціалізація «Біотехнічні та медичні апарати і системи».

Щоб опанувати цю найсучаснішу спеціальність, потрібно бути і техніком, і медиком одночасно. Вона поєднує інженерію і науки про життя. Охоплює діяльність від безпосереднього клінічного застосування до довгострокових досліджень природних і штучних біомедичних об’єктів.

Ти отримаєш знання в області інженерії, медицини і біології. Набудеш навичок проектування із застосуванням біомеханічних принципів. Навчишся розробляти біологічні і медичні системи і продукти, такі як штучні органи, протези, прилади, медичні інформаційні системи та системи керування в охороні здоров’я й наданні медичної допомоги.

Ти навчишся забезпечувати обслуговування та ремонт діагностично-лікувальних комплексів та медичних апаратів різноманітного призначення. Фахівці цієї спеціальності підготовлені для роботи у науково-дослідних та проектних організаціях, санаторно-курортних та лікувальних закладах, центрах медичної діагностики і установах біомедичних досліджень, закладах охорони материнства і дитинства.

Наші випускники приймають участь у дослідженні та розробленні технічних та штучних біологічних об’єктів. Вони розробляють медичну техніку та технологію її виробництва й експлуатації.Також розробляють засоби та методи контролю якості та сертифікації приладів. Це необхідно для безпечного застосування апаратів в будь-яких галузях біології і медицини.Розроблені біомедичні та біотехнічні системи мусять бути безпечними при взаємодії з живими організмами.

Спеціалізація «Технології та засоби телекомунікацій»*

Фахівці, що здобули освіту за програмою даної спеціалізації, можуть надати весь спектр комплексних рішень і послуг в області системної інтеграції, побудови мікроелектронних інфокомунікаційних систем корпоративних замовників і телекомунікаційних мереж операторів зв'язку.

Можливі місця працевлаштування: оператори фіксованого і мобільного зв'язку, промислові підприємства, фінансові і банківські організації, підприємства енергетичного комплексу.

Спеціалізація «Радіоелектронні апарати та засоби»*

Ти навчишся проектувати, обслуговувати і ремонтувати різноманітні електронні засоби, супроводжувати їх впровадження та продаж.

Отримані знання можна закріпити 4-місячною високооплачуваною навчальною практикою на заводі побутової техніки корпорації LG Electronics (Вроцлав, Польща).

Можливі місця працевлаштування: установи телебачення і радіомовлення, науково-виробничі та проектно-конструкторські організації, організації сервісного обслуговування електронних засобів, супермаркети електроніки, побутова сфера.

Особливим попитом наші випускники користуються на виробництві компанії ЗАТ «Берегівський радіозавод» (м. Берегово) та Jabil Circuit Ukraine LLC (м. Ужгород).

*спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка»

Контакти кафедри

Павлиш Володимир Андрійович, професор, к.т.н., ХІ навчальний корпус, кім., 113 тел. 258-25-06.

Романишин Юрій Михайлович, завідувач кафедри, професор, д.т.н., ХІ навчальний корпус, кім., 113 тел. 258-25-06.

Викладацька: ХІ навчальний корпус, кім., 111 тел. 258-25-06.

Методичний кабінет: Шевчик Петро Васильович, ХІ навчальний корпус, кім., 307 тел. 258-22-70.