Вовк Олена Борисівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 15:54, 12 вересня 2022, створена Іван Ізонін (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Вовк Олена Борисівна
Vovk O.B.jpg
к.т.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1996 р. р.
Спеціальність «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю»
Галузь наукових інтересів «Методи та засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту »
Кваліфікаційний рівень інженер-системотехнік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи кафедрa систем штучного інтелекту, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Вовк Олена Борисівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри систем штучного інтелекту, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта

Державний університет «Львівська політехніка»,1996р., «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю», інженер-системотехнік.

Тема дисертації: Методита засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Олена Борисівна Вовк . — Львів, 2013 . — 170 с. Спеціальність 05.13.06 –Інформаційні технології

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Шаховська Наталія Богданівна, Національний університет «Львівська політехніка».

ТЗоВ «Елекс» (м.Львів) , 22.03.2010 — 22.04.2010, підвищення кваліфікації

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

  • Інтелектуальна власність;
  • Методи та засоби мульимедійних інформаційних систем;
  • Математична логіка і теорія алгоритмів;
  • Технології сховищ даних.

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: «Методи та засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту»

Вибрані публікації

Izonin I., Tkachenko R., Fedushko S., Koziy D., Zub K., Vovk O. (2021) RBF-Based Input Doubling Method for Small Medical Data Processing. In: Hu Z., Zhang Q., Petoukhov S., He M. (eds) Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering. ICAILE 2021. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 82. Springer, Cham, pp. 23-31. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80475-6_3

Визначення взаємозв’язку між фотографами та об’єктами фотографування в контексті авторського права / В. А. Андруник, О. Б. Вовк //Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке : материалы 13-го Междунар. молодеж.форума, 30 марта — 1 апр. 2009 г. / Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники. —Харьков : ХНУРЕ, 2009. — Ч. 1. — С. 415.

Нові інформаційні технології та дистанційна освіта в контексті авторського права / О. Б. Вовк, В. С. Якушев // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф.,13-15 трав. 2009 р. / Держ. департамент інтелект. власності, Держ. ін-т інтелект. власності. — К., 2009 . — С. 33-38. — Бібліогр.: 12 назв.

Об’єкти та суб’єкти фотографування у контексті авторського права / О. Б. Вовк, В. А. Андруник // Інформаційні системи та мережі : [зб.наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. -Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2009. — С. 54-61. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №653). — Бібліогр.: 10 назв.

Право на інтелектуальну власність та застосування відкритих технологій в дистанційній освіті / О. Б. Вовк, В. С. Якушев // Пробл.освіти : наук. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. — К., 2009. — С.104-108. — Вип. 60. — Бібліогр.: 17 назв.

Проблеми захисту інформаційних продуктів як об’єктів авторського права / О. Б. Вовк // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльностів Україні : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф., 20-22 квіт. 2010 р. / Одес.нац. юрид. акад., Ін-т інтелект. власності Одес. нац. юрид. акад. в м. Києві. —К., 2010. — С. 57-63. — Бібліогр.: 11 назв.

Defining problems of effective information product usage ininformation sphere / O. Vovk // Computer science and information technologies :proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv,Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010.— P.

Аналіз об’єктів, що можуть бути торговими марками, види,класи, захист/ О.Б. Вовк // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» .— Львів, 2011.— № 699: Інформаційні системита мережі.— С.52-62.

Вільний програмний продукт — структурна складова інтелектуального капіталу суспільства / О.Б. Вовк, В.С. Якушев // Вісн. Нац.ун-ту «Львівська політехніка» .— Львів, 2011.— № 715: Інформаційні системита мережі.— С.88-96. (каф. тем.)

Формалізація операцій над інформаційними продуктами/ О.Б.Вовк // Математичні машини і системи.— К., 2012.— № 2.— С. 51-59. (каф. тем.)

Контакти

вул.кн.Романа,5, 79000, Львів; 20-й корпус,кімната 126

Tел. +38 (032) 258-31-10

E-mail: ai.dept@lpnu.ua