Вибрані публікації Прудиус І.Н.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 16:03, 22 лютого 2015, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
 1. Прудиус І.Н., Захарія Й.А., Cинявський А.Т. Дифракція просторово-неоднорідної хвилі в задачі формування радіолокаційних зображень // Технічна електродинаміка: Науково-прикладний журнал Інституту електродинаміки НАН України. — 2000. — № 4. — C. 14-18.
 2. Прудиус І.Н., Cинявський А.Т., Остап В.П. Формування зображень в активних радіолокаційних системах з синтезованою апертурою //Теоретична електротехніка: Збірник наукових праць Львівського національного університету ім. Івана Франка. −2000. — Вип. 55. — C. 43-48.
 3. Клепфер Є.І., Прудиус І.Н., Синявський А.Т. Підвищення якості зображень в радіолокаційних системах з синтезованою апертурою //Електроніка: Вісник Державного університету «Львівська політехніка». — 2000. — № 397. — С. 42-49.
 4. Ivan Prudyus, Sviatoslav Voloshynovskiy, Andriy Synyavskyy, Taras Holotyak, Leonid Lazko. Generalized radar/radiometry imaging problems //Journal of Telecommunications and information Technology. Warsaw, 2001, № 4, р.15-19.
 5. Прудиус І., Захарія Й., Синявський А. Моделювання процесів формування поперечних радіолокаційних портретів методом моментів з використанням Wavelet-функцій //Радиотехника. — 2002. — вып.130. — С. 90-95.
 6. Прудиус І.Н., Синявський А.Т. Статистичні властивості зображень, сформованих когерентними радіолокаційними системами //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації», — 2001. — № 428. — С. 90-98.
 7. Прудиус І., Синявський А., Лазько Л. Побудова дальнісного профілю радіолокаційних зображень на основі локально-інваріантного підходу. //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи», 2001. — № 418. — C. 147-153.
 8. Прудиус І.Н., Синявський А.Т. Перетворення функцій розподілу випадкових величин в задачах нелінійної обробки зображень //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації», 2002. — № 440 — С.15-20.
 9. Прудиус І.Н., Синявський А.Т. Мінімаксне оцінювання різнороздільним методом при знешумленні радіолокаційних зображень //Вісник Державного університету «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації», — 1999. — № 367. — С. 61-70.
 10. Synyavskyy S. Voloshynovskiy, I. Prudyus. Wavelet-based MAP image Demising using Provably Better Class of Stochastic I.I.D. Image Models Facta Universitatis series Electronics and Energetics .vol.14. — № 3. December, 2001. University of Nis (Yugoslavia).- P.375 −385.
 11. Прудиус І.Н., Лазько О.В., Лазько Л.В., Синявський А.Т. Розв’язання оберненої задачі формування зображень за наявності негаусівської випадкової складової //Вісник Державного університету «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації», — 2000. — № 399. — С. 150-153.
 12. Клепфер Є.І., Прудиус І.Н., Синявський А.Т., Лазько Л.В. Використання нелінійних обмежень в ітераційних методах відновлення радіолокаційних сигналів //Вісник Державного університету «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації», — 2000. — № 387. — С. 36-45.
 13. Прудиус І.Н., Сумик М.М., Cинявський А.Т. Дослідження стійкості узгодженої обробки багатофазних сигналів до доплерівських зсувів частоти //Відбір і обробка інформації: Міжвідомчий збірник наукових праць Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. — 2000. — № 14(90). — C. 73-77.
 14. Прудиус І.Н., Міськів В.-М.В., Синявський А.Т. Дослідження кореляційних властивостей багатофазних послідовностей максимальної довжини. Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць НАН України. — Київ, 2002. — вип. 14. — С188-196.
 15. Прудиус І.Н., Сумик М.М., Синявський А.Т. Підвищення завадостійкості погодженої обробки багатофазних сигналів в радіолокаційних системах //Вісник Державного університету «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації», 1998. — № 352. — С. 113-118.
 16. Прудиус І. Формування просторових сигналів і спектрів антенних решіток радіометричних систем //Вісник Державного університету «Львівська політехніка». «Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв», 1998. — № 343 — C. 57-62.
 17. Прудиус І., Лазько Л., Голотяк Т. Усунення впливу фазових спотворень в антенах радіометричних систем формування зображень з використанням гладких регуляризаторів //Вісник Державного університету «Львівська політехніка». «Електроенергетичні та електромеханічні системи», 1999. — № 372 — C. 158-165.
 18. Прудиус І. Н., Волошиновський С. В., Голотяк Т.С. Вплив обмежень на розв’язок на збіжність ітераційного процесу при відновленні радіометричних зображень //Вісник Державного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика», 1999. — № 373. — С. 202-206.
 19. Прудиус І., Лазько Л., Голотяк Т. Вплив гладких регуляризаторів на стаціонарні і нестаціонарні ітераційні процеси розв’язку оберненої радіометричної задачі //Вісник Державного університету «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації», 2000 — № 387 — С.46-50.
 20. Прудиус І., Лазько Л. Числовий метод відновлення спектру сигналу з використанням апріорної інформації про розв’язок //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика«, 2001 — № 415 — С.134-138.
 21. Прудиус І., Лазько Л. Метод нелінійної обробки зображень, сформованих системами високого порядку //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації». — Львів, 2002 —№ 443 — С.15-20
 22. Прудиус И.Н., Волошиновский С.В. Применение разреженных антенных реше-ток в системах формирования радиометрических изображений //Ежемесячный научно-технический журнал по проводной и радиосвязи, телевидению, радиовещанию «Электросвязь». — № 7.- 1997.-С.35-37.
 23. Клепфер Є., Прудиус І., Голотяк Т. Адаптивний метод формування радіометричних зображень //Вісник Державного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика», 2000 — № 398, С. 104-109.
 24. Прудиус І.Н. Формування та відновлення зображень радіометричними системами на основі принципів узгодження //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації», 2003 —№ 477 — С.23-42
 25. Зубков А.Н., Обуханич Р.В., Карушкин Н.Ф., Прудиус И.Н., Смеркло Л.М. Перспективи создания радиолокационных систем селекции и распознавания сложных целей в миллиметровом диапазоне. Прикладная радиоэлектроника. — 2002. — том 1.- № 1. —С.77-81.
 26. А. Зубков, І. Прудиус, Я. Чобан. Системи радіозображень міліметрового діапазону //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації», 2004 —№ 508 — С.88-96.
 27. Зубков А.М., Прудиус І.Н., Смеркло Л.М. Патент на винахід N 70868A. GOIJ11/00, GOIS13/00 «Спосіб дистанційного моніторингу земної поверхні та інтегрована система для його реалізації». Бюл.№ 10, 2004.
 28. Алгоритм синтезу параболітичної антени з еліптичним допоміжним дзеркалом для міліметрових хвиль / І. Прудиус, Й. Захарія, Р. Андрущак // Теорет. електротехніка : Зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т. — Л., 2005. — Вип. 58. — С. 84-91. — Бібліогр.: 4 назви.
 29. Багатофазні сигнали на рекурентних послідовностях максимальної довжини / І.Н. Прудиус, М.М. Сумик, Р.В. Андрущак // Тр. Шестой междунар. науч.-практ. конф. «Современ. информ. и электрон. технологии», 23-27 мая 2005 г., Одесса, Украина. -Одесса, 2005. — С. 81.
 30. Застосування нелінійного методу відновлення розріджених антенних решіток в системах побудови радіометричних зображень / І.М. Прудиус, Є.І. Клепфер, Л.В. Лазько, Т.С. Голотяк // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 534: Радіоелектрон. та телекомунікації. — С. 111-118. — Бібліогр.: 13 назв.
 31. Применение нелинейного метода востановления в совокупности с разреженными антенными решетками в системах построения радиометрических изображений / И.Н. Прудиус, Е.И. Клепфер, Л.В. Лазько // Радиоэлектроника. — 2005. — Т. 48, № 5-6. — С. 3-12. -Библиогр.: 8 назв.
 32. Розріджені антенні решітки в системах побудови зображень / І.Н. Прудиус, Л.В. Лазько // Тр. Шестой междунар. науч.-практ. конф. «Современ. информ. и электрон. технологии», 23-27 мая 2004 г., Одесса, Украина. — Одесса, 2005. — С. 45.
 33. Algorithm for double-reflector-type parabolic antenna designing in millimeter waveband / I.N. Prudyus, Y.A. Zakharia, R.V. Andrushchak // Proc. of the XIII Intern. symp. on theoretical electrical engineering ISTET’ 05, July 4-7, 2005, Lviv, Ukraine. — Lviv, 2005. — P. 195-198. -Bibliogr.: 4 titles.
 34. Data fusion methods in multichannel systems / I. Prudyus, T. Holotyak, L. Lazko, Yu. Shapovalov // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : Матеріали VIII Міжнар. наук.-техн. конф. CADSM 2005, 23-26 лют. 2005, Львів — Поляна, Україна. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — С. 483-484. -Bibliogr.: 10 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 35. Modified antenna for orthogonally polarised fields / I.N. Prudyus, Yo.A. Zakharia, V.G. Storozh, S.V. Mankovsky // 5-th Intern. conf. on antenna theory and techniques, 24-27 May 2005, Kyiv, Ukraine. — Kyiv, 2005. — P. 301-303. — Bibliogr.: 5 titles.
 36. Skewness and kurtosis application in the image formation inverse problem solution / Yu. Bobalo, O. Lazko, L. Lazko // Proc. of the XIII Intern. symp. on theoretical electrical engi¬neering ISTET’ 05, July 4-7, 2005, Lviv, Ukraine. — Lviv, 2005. — P. 323-325. — Bibliogr.: 4 titles.
 37. Методи розрахунку трансформуючих пристроїв на базі відрізка зв’язаних ліній передачі з одностороннім навантаженням / І. Н. Прудиус, В. І. Оборжицький, О. В. Самсонюк // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 80-85. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 680). — Бібліогр.: 14 назв.
 38. Радиоволновое охранное устройство на излучающем кабеле / И. Н. Прудиус, B. Г. Сторож // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. — 2010. — № 1. — C. 10-13. — Библиогр.: 10 назв.
 39. An analysis of potential performance of passive TDOA systems with a short baseline / V. Antonyuk, S. Voronkov, E. Grudzinski, A. Kavalec, V. Nichoga, I. Prudyus, M. Sumyk // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C. 55. — Bibliogr.: 5 titles. -Парал. тит. арк. англ.
 40. Information aspects of multispectral active-passive radio monitoring system / A. Zubkov, I. Prudyus, A. Diakov, D. Mymrikov // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. -C. 96-97. — Bibliogr.: 4 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 41. Satellite images quality improvement for multilevel data processing / I. Prudyus, L. Lazko, S. Semenov // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, ком¬п’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. -C. 56-58. — Bibliogr.: 10 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 42. Scanning television optical microscope for research of biological microobjects / Yu. Balanjuk, B. Lubinecka, Yu. Matiieshyn, A. Pedan, I. Prudyus, G. Turkinov, V. Shkliarskyi // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C. 18. — Парал. тит. арк. англ.
 43. Алгоритми просторово-часового кодування сигналів / І. Н. Прудиус, М. М. Сумик // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 212-217. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 645). — Бібліогр.: 5 назв.
 44. Диэлектрическая резонаторная антенна-автогенератор / И. Н. Прудиус, В. Д. Голинський, В. Г. Сторож // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии : материалы 19-й Междунар. крым. конф., 14-18 сент. 2009 г., Севастополь, Крым, Украина / [Севастоп. нац. техн. ун-т и др.]. — Севастополь : Вебер, 2009. — С. 83.
 45. Дослідження впливу збуджувачів на власні частоти та структури поля різних мод у циліндричних діелектричних резонаторних випромінювачах / І. Н. Прудиус, Є. І. Яковенко, В. Д. Голинський // Зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2009. — Вип. 50. — С. 138-145. — Бібліогр.: 6 назв.
 46. Радіохвильовий охоронний пристрій на випромінюючому кабелі / І. Н. Прудиус, Р. В. Проць, В. Г. Сторож // Современные информационные и электронные технологии : тр. Десятой междунар. науч.-практ. конф., 18-22 мая 2009 г., Украина, Одесса. — Одесса, 2009. — Т. 1. — С. 215.
 47. Circuit realization microwave antennas-oscillator on strip antennas / V. D. Golynskyy, I. N. Prudyus // Antenna theory and techniques : 7th Intern. conf., 6-9 Oct. 2009, Lviv, Ukraine. -Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic, 2009. — P. 346-347. — Bibliogr.: 3 titles.
 48. Integrated antenna synthesis of the objects monitoring systems in the microwave band / I. N. Prudyus, A. M. Zubkov, Yo. A. Zakharia, D. O. Mymrikov // Antenna theory and techniques : 7th Intern. conf., 6-9 Oct. 2009, Lviv, Ukraine. — Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic, 2009. -P. 244-246. — Bibliogr.: 2 titles.
 49. Multilevel approach of radar and optical data fusion / I. Prudyus, L. Lazko, S. Semenov // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. — Warsaw, 2009. — P. 31.
 50. The development of antenna theory and techniques in Lviv Polytechnic National University / Yu. Ya. Bobalo, V. P. Antoniuk, V. D. Golynskyy, V. V. Hoblyk, L. V. Lazko, D. O. Mymrikov, V. G. Nikitchenko, I. N. Prudyus, G. S. Radzih, V. G. Storozh, E. I. Yakovenko, Yo. A. Zakhariya, A. M. Zubkov // Antenna theory and techniques : 7th Intern. conf., 6-9 Oct. 2009, Lviv, Ukraine. -Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic, 2009. — P. 37-46. — Bibliogr.: 18 titles.
 51. The use of equivalent replacement method for design of dual-frequency balanced devices / V. I. Oborzhytskyy, I. N. Prudyus // Antenna theory and techniques : 7th Intern. conf., 6-9 Oct. 2009, Lviv, Ukraine. — Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic, 2009. — P. 99-101. — Bibliogr.: 6 title
 52. Клепфер Є., Прудиус І., Голотяк Т. Адаптивний метод формування радіометричних зображень // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика«.- № 398, 2000, С. 104-109.
 53. Прудиус І., Волошиновський С., Голотяк Т. Вплив обмежень на розв’язок на збіжність ітераційного процесу при відновленні радіометричних зображень // Вісник Державного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика». — № 373, 1999. — С. 202 — 206.
 54. Прудиус І., Лазько Л., Голотяк Т. Вплив гладких регуляризаторів на стаціонарні та нестаціонарні ітераційні процеси при розв’язку оберненої радіометричної задачі // Вісник Державного університету «Львівська політехніка» "Радіоелектроніка та телекомунікації«.- № 387.- 2000.- С. 46-49.
 55. Prudyus I., Voloshynovskiy S., Osberger W., Holotyak T. Objective and subjective estimation of image restoration quality in radiometry imaging systems // Proc. of 4th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, TELSIKS’99.-Vol.1.- Nis (Yugoslavia).- 1999.- P. 182-183.
 56. Prudyus I., Voloshynovskiy S., Holotyak T. Investigation of spatial antenna system characteristics in active and passive imaging systems // Proc. of International Conference on Modern Problems of Telecommunications, Computer Science and Engineers Training, TCSET’98.- Lviv (Ukraine).- 1998.- P. 124-125.
 57. Prudyus I., Voloshynovskiy S., Holotyak T. Mathematical models and spatial characteristics of coherent and incoherent imaging systems // Proc. of 3rd International Kharkow Symposium «Physics and Engineering of Millimeter and Submillimeter Waves», MSMW’98.- Vol.2.- Kharkiv (Ukraine).- 1998.- P. 562-564.
 58. Прудиус І. Н., Волошиновський С. В., Голотяк Т.С. Моделювання розріджених лінійних антенних решіток у системах формування некогерентних зображень об’єктів // Мат. 4-ї Міжнародної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки".- Львів (Україна).- 1997.- С. 153-154.
 59. Prudyus I., Voloshynovskiy S., Holotyak T. Computer modelling of radiometry imaging system with different types of antennas // Proc. of Second International Conference "Antenna Theory and Techniques«.- Kyiv (Ukraine).-1997.- P. 101-103.
 60. Prudyus I., Voloshynovskiy S., Holotyak T. Agreement between image and antenna system spatial characteristics in radiometry imaging systems with sparse antenna array // Proc. of International Conference on Modern Problems of Telecommunications, Computer Science and Engineers Training, TCSET’98. — Lviv (Ukraine). −1998.- P.123.
 61. Prudyus I., Voloshynovskiy S., Holotyak T. Adaptive aperture formation matched with radiometry image spatial spectrum // Proc. of 12th International Conference on Microwaves & Radar, MIKON’98.-Vol.1.- Krakow (Poland).- 1998.- P. 143-147.
 62. Prudyus I., Lazko L., Holotyak T. Simulation of antenna array characteristics impact on objects image restoration // Proc. of III International Conference «Antenna theory and techniques», ICATT’99.- Sevastopil (Ukraine).- 1999. — P. 230-232.
 63. Prudyus I., Voloshynovskiy S., Holotyak T. Nonlinear techniques in digital signal processing // Proc. of International Conference on Modern Problems of Telecommunications, Computer Science and Engineers Training, TCSET’2000.- Lviv (Ukraine).- 2000.- P.151-154.
 64. Prudyus I., Voloshynovskiy S., Holotyak T. Sparse antenna arrays in radar imaging systems // Proc. of 3rd International Conference on Telecommunications in Modern Satelite, Cable and Broadcasting Services, TELSIKS’97.- Vol.1.- Nis (Yugoslavia).- 1997.- P. 46-49.
 65. Prudyus I., Voloshynovskiy S., Holotyak T. Robust adaptive aperture formation in radar imaging systems with nonlinear robust image restoration // Proc. of IX European Signal Processing Conference, EUSIPCO’98.- Vol.3.- Rhodes (Greece).- 1998.- P. 1365-1368.
 66. Holotyak T., Prudyus I., Voloshynovskiy S. Surface image formation based on sparse arrays with nonlinear signal processing // Proc. of Second International Conference on «The detection of abandoned land mines». — Edinburgh (UK).- 1998.- P. 232-235.
 67. Скануючий оптичний мікроскоп для клінічної лабораторної діагностики / І.Н. Прудиус, В.І. Шклярський, А.Д. Педан // Прикладна радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку МРФ’2008 : 3-й міжн. радіоелектр. форум, 23–25 жовтня 2008 р. : тези доповід. — Харків, Україна, 2008. — Т. 4. — С. 127–131.
 68. Прудиус І.Н. Сканувальний телевізійний оптичний мікроскоп високої роздільної здатності / І.Н. Прудиус, В.І. Шклярський, А.Д. Педан, Ю.М. Матієшин, Ю.В. Баланюк, В.Я. Василюк, Б.В. Гудзь // Прикладна радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку. МРФ’2011 : 3-й міжн. радіоелектр. форум 19–22 жовтня 2011 р. : тези доповід. — Харків, Україна, 2011. — Т. 3. — С. 16–19.
 69. Шклярський В.И. Сканирующий оптический микроскоп для биомедицины и нанотехнологий / А.Д. Педан, И.Н. Прудиус, В.И. Шклярский // Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере высоких технологий : IV междунар. научн.-практ. конф., 2007 г. : тезисы докл. — К. : КиевЦНТЭИ. — 2007. — С. 167–170.
 70. Scanning optical microscope on bace CRT with a ultraviolet luminescence of the screen / Yurij Balanjuk, Anatoliy Pedan, Ivan Prudyus, Volodimir Shkljarskyi // Modern Problem of Radio Engineering Telecommunications and Computers Science : ІХ-th іntern. сonf., February 19–23 2008 : рroceed. of the сonf. — Lviv—Slavske, Ukraine, 2008. — P. 246–247.
 71. Пат. 30342 Україна, МПК G 06 F 3/153, H 04 N 5/00. Скануючий оптичний мікроскоп / Матієшин Ю.М., Прудиус І.Н., Туркінов Г.О., Шклярський В.І.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». — № 200711465 ; заявл. 16.10.07 ; опубл. 25.02.08, Бюл. № 4.
 72. Формування та відновлення зображень радіометричними системами на основі принципів узгодження / І. Прудиус // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 477: Радіоелектрон. та телекомунікації. — С. 23-42. — Бібліогр.: 34 назви.
 73. An antenna for the ortogonally polarized fields / Y.A. Zakharia, I.N. Prudyus, E.I. Klepher, V.G. Storozh, V.P. Antonyuk, O.M. Liske // IV-th Intern. conf. on antenna theory and techniques, 9-12 Sept. 2003, Sevastopol, Ukraine. — Sevastopol, 2003. — Vol. 2. — P. 512-514. — Bibliogr.:4 titles.
 74. Development and investigation of radio wave sensors for moving objects detection based on active antenna — oscillators / V.D. Holynskyj, I.N. Prudyus, R.V. Prots, V.G. Storozh // Biul. Wojskowej akad. techn. Elektronika i optoelektronika. — 2003. — Vol. 52, № 4. — S. 71-78. -Bibliogr.: 6 titles.
 75. Modeling of impact and correction of geometric distortions in remote imaging systems / I. Prudyus // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : Матеріали VII Міжнар. наук.-техн. конф. CADSM 2003, 18-22 лют. 2003, Львів -Славське, Україна. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — С. 170-171. — Bibliogr.: 4 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 76. Radar image restoration using regularization and prior information / I. Prudyus, L. Laz-ko // Proc. of the V-th Intern. workshop «Computational problems of electrical engineering», Jazleevets, Ukraine, Aug. 26-29, 2003. — Warszawa, 2003. — P. 28. — Bibliogr.: 5 titles.
 77. Сумик Маркіян Миколайович, Прудиус Іван Никифорович, Сумик Ростислав Маркіянович. Теорія сигналів: підручник для студ. вищ. навч. закладів / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. — Л. : Бескид Біт, 2008. — 232с. — Бібліогр.: с. 221-222. — ISBN 966-8450-29-9.
 78. Кафедра «Радіоелектронні пристрої та системи» : До 50-річчя заснування (1952-2002) / В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка»; Уклад. Зенон Дмитрович Грицьків, Андрій Остапович Кузик, Мирон Йосипович Николишин, Іван Никифорович Прудиус, Костянтин Сергійович Семенистий, Леонід Адамович Сніцарук.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2002.— 104 с. ISBN 966-553-270-7
 79. Прудиус І.Н., Проць Р.В., Голинський В.Д., Сторож В.Г., Тебенько Я.В. Радіохвильовий засіб виявлення на лініях витікаючої хвилі // Вісник ДУ "Львівська політехніка«. Теорія і проектування радіоелектронних пристроїв і систем. — 1997.— № 326.— С.33-35.
 80. Прудиус І.Н., Сторож В.Г., Яковенко Є.І. Моделювання електромагнітного поля системи двох зв’язаних ліній в неоднорідному середовищі // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв — 1998.— № 343.— С. 69-73.
 81. Захарія Й.А., Прудиус І.Н., Сторож В.Г. Моделювання впливу діелектричного тіла на параметри випромінювача // Вісник НУ «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації" .— 2002.— № 443.— С.3-7.
 82. Прудиус І.Н., Голинський В.Д., Сторож В.Г. Розробка та дослідження двочастотних транзисторних автогенераторів та антен-автогенераторів // Вісник НУ «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації«. — 2004.—№ 508.— С.65-70.
 83. Прудиус І.Н., Проць Р.В., Сторож В.Г. Засіб охорони периметру на випромінюючих кабелях // Захист інформації. — 2006. — № 2. — С. 67-74.
 84. Пристрій охоронної сигналізації: Патент № 225738А. Україна, МПК G08B13/00, G08B19/00 / І.Н. Прудиус, В.Д. Голинський, Р.В. Проць, В.Г. Сторож — № 97062915; заявлено 19.07.97; Опубл. 30.10.98, Бюл. № 6.— 3с.іл.
 85. Радіолокаційний датчик: Патент № 56686 А. Україна, МПК G08S13/04, G08B13/18 / В.Д. Голинський, І.Н. Прудиус, В.Г. Сторож. — № 20020086786;заявл.15.08.02, Опубл15.05.03. Бюл № 5.— 3с.іл.
 86. Hollynskyy V.D., Prudyus I.N., Prots` R.V., Storozh V.G. Development and investigation of radio wave sensors for moving objects’ detection based on active antenna-oscillators // Biuletnyn wojskowej akademii technicznej «Elektronika i optoelektronika», Warszawa-2003, Vol. LII, № 4(608), p.71-78.
 87. Прудиус І.Н.,Машкін О.Г., Проць Р.В., Сторож В.Г. Мартиненко В., Тебенько Я.В. Деякі питання охорони ділянок кордону сигналізаційними комплексами // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми засобів телекомунікації, комп’ютерної інженерії та підготовки спеціалістів», TCSET’98.— Львів, Україна, 1998.— С.188.
 88. Zacharia J.A., Prudyus I.N., Storozh V.G. Simulation of dielectric body impact onto dipole parameters // Proceeding of International Conference on Modern Problems of Telecommunicatіons Computer Sіence and Engineer Training. TCSET’2002, Lviv-Slavsko, Ukraine, February, 2002.— Р.191-192.
 89. Prudyus I.N., Hollynskyy V.D., Storozh V.G. Development and research of two-frequency transistor oscillators and antenna-oscillators // Proceeding of the International Conference TCSET’2004 Modern Problems of radio engineering, telecommunications and Computer Science TCSET’2004, Lviv-Slavsko, Ukraine, February, 2004.— P.542-543.
 90. Prudyus I.N., Prots` R.V., Storozh V.G. Protection noiseproof device on radiating cables // Proceeding of the International Conference TCSET’2006 Modern Problems of radio engineering, telecommunications and Computer Science TCSET’2006, Lviv-Slavsko, Ukraine, February, 2006.— P.262-264.
 91. В.Д. Голинський, І.Н. Прудиус, В.Г. Сторож Результати розробки НВЧ антен-автогенераторів та їх застосування // Сьома міжнародна науково-практична конференція «Современные информационные и электронные технологии» СИЭТ-2006, Том 1. Одеса, Україна, 22-26 травня 2006.— С. 186.