Юринець Ростислав Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Юринець Ростислав Володимирович
Yurynets R V.jpg
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І. Франка
Дата закінчення 1994 р.
Науковий ступінь к.ф.-м.н.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»


Юринець Ростислав Володимирович — к. ф.-м. н., доцент, кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта:

 • У 1994 р. з відзнакою закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка і отримав кваліфікацію механік, математик-прикладник;
 • 1994-1997 рр. — аспірант Львівського державного університету ім. І. Франка;
 • У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за спеціальністю за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла.

Тема дисертації: Контактна взаємодія пружних тіл з теплоутворенням від тертя.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Гриліцький Дмитро Володимирович, Львівський державний університет ім. І. Франка, кандидат фізико-математичних наук, доцент Левицький Василь Петрович.


Професійна діяльність:

 • З 1996-1998 – інженер ЕОМ і викладач у Львівському економічному бізнес-коледжі.
 • 07.1999-09.2002 рр. – доцент кафедри математичних методів в економіці та комп’ютерної техніки Львівського державного фінансово-економічного інституту,
 • 09.2002-06.2013 рр. – доцент кафедри економічної кібернетики Львівської державної фінансової академії.
 • 09.2002-06.2016 – доцент кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
 • З вересня 2016 р. — доцент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка».

Сфера наукових інтересів

 • Моделювання соціально-економічних процесів.

Перелік навчальних дисциплін

 • Випадкові процеси.
 • Дискретна математика.
 • Організація сховищ та просторів даних.

Вибрані публікації

Автор понад 75 наукових праць, основні з яких такі:

 1. Юринець Р.В. Оптимізація діяльності торгівельного підприємства за критерієм мінімізації ризику / Р.В. Юринець // Вісник Львівського університету. Серія екон. 2005.–Вип. 34.– С.259-269.
 2. Юринець Р.В. Моделювання розподілу ресурсів банку в умовах ризику / Р.В. Юринець // Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей – Львів: ЛДФА, 2005. – № 6. – С. 333-340.
 3. Юринець Р.В. Економіко-математична модель ціноутворення на підприємстві торгівлі / Р.В. Юринець // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів: ЛДФА, 2006. – № 11. – С. 261-268.
 4. Юринець Р.В. Стохастичне моделювання формування експертної комісії / Р.В. Юринець // Вісник Львівського університету. Серія екон., 2007. – Вип. 37(2).– С.449-452.
 5. Юринець Р.В. Проблеми динаміки і прогнозування складних соціально-економічних систем / Р.В. Юринець // Вісник Львівського університету. Серія екон. 2008.–Вип. 39.(1)– С.598-602.
 6. Юринець Р.В. Економетрична модель оцінювання кредитного позичальника відповідно до експертної оцінки / Р.В. Юринець // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць.– Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.5. – С. 254 -258.
 7. Юринець Р.В. Застосування інфоромаційно-ко¬муні¬каційних технологій для підвищення якості та прозорості роботи державних органів / Р.В. Юринець // Інформаційне суспільство і сталий розвиток: матеріали науково-практичного семінару. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - С. 119–127
 8. Юринець Р.В. Моделювання впливу інноваційного потенціалу на економічний розвиток регіону / Р.В. Юринець // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів: ЛДФА, 2011. – № 20 – С. 268-274.
 9. Юринець Р.В. Застосування багатофакторної моделі при дослідженні виробничого процесу в регіоні / Р.В. Юринець // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів: ЛДФА, 2012. – № 22 – С. 295-300.
 10. Ромашко С.М., Саврас І.З., Селіверстов Р.Г., Юринець Р.В. Моделювання соціально-економічного розвитку територій: наук.-метод. розробка./ С.М.Ромашко, І.З.Саврас, Р.Г.Селіверстов, Р.В.Юринець – К.: НАДУ. – 2013. – 48с.
 11. Юринець З. В. Прогнозування обсягу реалізованої інноваційної продукції із застосуванням екстраполяційних методів та експертних оцінок / З.В. Юринець, Р.В. Юринець // Економічний вісник університету. – Переяслав–Хмельницький, 2014.–Вип. 23/1 – С. 34-40.
 12. Тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні: європейський вектор: монографія /(Д. Гарасюк, А. Грищук, І. Гурняк, В. Круглякова, О. Макара, Г. Шимечко, З. Юринець, Р. Юринець) за ред. З. Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015, 300 с.
 13. Прогнозування та управління соціально-економічними процесами в регіоні [Текст]: монографія/кол. авт. за наук. ред. чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф. В.С. Загорського. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. – 240 с.

Навчально-методична діяльність

 1. Лондар С. Посібник з вищої математики, теорії ймовірностей та математичної статистики: навчальний посібник. / С. Лондар, Р. Юринець. – Львів, 2000. – 178 с.
 2. Чемерис А. Методи оптимізації в економіці: навчальний посібник. / А. Чемерис, Р. Юринець, О. Мищишин. – Львів, 2003. – 150 с.
 3. Юринець Р.В. Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник. / Р.В. Юринець. – Львів, 2006. – 80 с.
 4. Юринець В.Є. Комп’ютерні мережі. Інтернет: навчальний посібник / В.Є. Юринець, Р.В. Юринець. – Львів, 2006. – 524 с.
 5. Юринець В.Є. Інформаційні системи управління персоналом, діловодства і документообігу: навчальний посібник. / В.Є. Юринець, Р.В. Юринець. – Львів, 2008. – 628 с.
 6. Юринець Р.В. Економетричний аналіз даних в пакеті Statistica: навчальний посібник / Р.В. Юринець. – Львів, 2012. – 76 с.
 7. Юринець В.Є. Автоматизовані інформаційні системи і технології: навчальний посібник / В.Є. Юринець, Р.В. Юринець – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 698 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, 79013, Львів;
4-й навчальний корпус, кімната № 121а,
тел. +38(032)258-25-38