Церклевич Анатолій Леонтійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Церклевич Анатолій Леонтійович
3.Cerklevych.JPG
д.т.н, доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Оцінка точності визначення площ земельних ділянок для проведення інвентаризації земель.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Зазуляк Петро Михайлович, професор кафедри «Картографії геопросторового моделювання» Інституту геодезії, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2011р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1985 р.
Поточне місце роботи кафедра інженерної геодезії, Інститут геодезії, Національний університет «Львівська політехніка».

Церклевич Анатолій Леонтійович — доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри інженерної геодезії, Інституту геодезії, Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Освіта

У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему: «Дослідження гравітаційного поля, фігури та внутрішньої будови Марса за даними космічних досліджень».

Тема докторської дисертації: Методи і моделі дослідження та інтерпретації гравітаційного поля планет земної групи [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Церклевич Анатолій Леонтійович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2011. — 319 арк. : рис.,табл. — Бібліогр.: арк. 288-319.

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор Зазуляк Петро Михайлович , Національний університет «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Техніко-економічне та екологічне забезпечення ведення геодезичних робіт
 • Інженерна геодезія та аналіз проектів мереж
 • Динамічна геодезія

Наукові інтереси

 • Оцінка точності визначення площ земельних ділянок для проведення інвентаризації земель.
 • Дослідження геодезичних приладів.

Вибрані публікації

Опублікував близько 90 статей.

Статті в наукових періодичних фахових виданнях:

 1. Мещеряков Г.А. Гравитационное поле, фигура и внутреннее строение Марса / Г.А. Мещеряков, А.Л. Церклевич. - К.: Наукова думка, 1987. - 240 с.
 2. Гравитационное поле и фигура Марса / А. Л. Церклевич,Э.М.Евсеева // Изв. АН СССР, Физика Земли. — 1980. — № 7. — С. 3-15.
 3. О некоторых результатах изучения гравитационного поля фигуры и внутреннего строения Марса / Г.А. Мещеряков, А.Л. Церклевич //Астрономический вестник. — 1982. −16, № 3. — С. 166-173.
 4. Гравитационное поле и распределение плотности внутри Марса /А.Л.Церклевич, Г.А.Мещеряков, Ю.П.Дейнека // Геофизический журнал. — 1983. −5,№ 3. — С. 34-44.
 5. О некоторых методах построения модели изостазии / А.Л.Церклевич, Ю.П. Дейнека // Изучение Земли как планеты методами геофизики,геодезии и астрономии. — К.: Наукова думка, 1994. — С.178-183.
 6. О вычислении сжатий эллипсоидальных слоев и напряжений в верхних оболочках Земли и Марса / А.Л. Церклевич, Ю.П. Дейнека // Изучение Земли как планеты методами геофизики, геодезии и астрономии. -К.: Наукова думка, 1994. — С. 184-191.
 7. Побудова моделі розподілу густини тектоносфери Землі / А.Л.Церклевич // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS —технології. — Львів-Алушта, 2002. — С. 64-72.
 8. Гравітаційне поле та топографія планет земної групи і Місяця/ А.Л. Церклевич // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS іGIS — технології. — Львів-Алушта, 2008. — С. 99-111.
 9. Гравітаційне поле і тектоніка планет / А.Л.Церклевич // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS -технології. — Львів-Алушта,2009. — С. 130-140.
 10. Інтерпретація планетарних аномалій гравітаційного поля Марса / А.Л. Церклевич, О.С. Заяць // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — 2008. — вип. 1. — С. 97-108.
 11. Сучасний стан вивчення гравітаційного поля та топографії планет земної групи / А.Л. Церклевич // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — 2009. — вип. 1(17). — С.322-332.
 12. Ізостазія та ізостатичні моделі / А.Л. Церклевич // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — 2009. — вип. 11(18). — С.56-60.
 13. Ізостазія та ізостатичні моделі інтерпретації гравітаційного поля планет земної групи (сучасний стан проблеми) / А.Л. Церклевич // Геодинаміка. — 2009. — № 1(8). — С.5-23.
 14. Вивчення неоднорідностей внутрішньої будови Марса та Місяця за даними їхніх гравітаційних полів / А.Л.Церклевич, О.С. Заяць, П.М. Зазуляк, М.М. Фис // Кинематика и физика небесных тел. — 2010. −26,№ 2. — С.59-73.
 15. Про вплив масконів на гравітаційне поле Місяця /А.Л.Церклевич // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS іGIS — технології. — Львів-Алушта, 2010. — С. 93-99.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус,кімната 301

Tел. +38 (032) 258-23-87

E-mail: kaf.IGD@gmail.com;

тел.: 0973804486