Федів Євген Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Федів Євген Ігорович
Fed zz.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 18 травня 1954 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1976 р.
Спеціальність Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства
Галузь наукових інтересів Технологічна база силової частини інтелектуальних систем розподілу електричної енергії
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електроенергетики та систем управління

Федів Євген Ігорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження 18 травня 1954 р.

У 1976 р. закінчив з відзнакою електроенергетичний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства.

З 1980 р. по 2017 р. викладач (асистент, ст.викладач, доцент) кафедри «Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства», а з 2018 р. – «Електроенергетика та системи управління».

З 1998 р. к.т.н. за спеціальністю 05.14.02 Електричні станції (електрична частина), мережі і системи і управління ними. Тема дисертації: «Електромагнітні процеси комплексної установки топлення ожеледі та компенсації реактивної потужності», науковий керівник – доктор технічних наук, професор Никонець Леонід Олексійович, Національний університет «Львівська політехніка».

З 1990 р. по 2001 р. – заступник декана електроенергетичного факультету, а з 2003 р. й по теперішний час – декан, заступник директора інституту дистанційного навчання.

Автор понад 50-ти методичних та наукових праць. У тому числі співавтор двох монографій, трьох навчальних посібників, п’яти патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Основні лекційні курси

 • «Електротехнічні системи електроспоживання»;
 • «Перехідні процеси в електропостачальних системах»;
 • «Силові статичні перетворювачі електропостачальних систем».

Наукові інтереси

 • Пряме регулювання батарей статичних конденсаторів засобами силової електроніки.
 • Динамічна компенсація реактивної потужності в електричних мережах систем електропостачання.
 • Інтелектуальні системи розподілу електроенергії.
 • Гнучкі системи пересилання електричної енергії.

Вибрані публікації

 1. Проектування електропостачальних систем загального призначення / Гоголюк П.Ф., Гречин Т.М., Маліновський А.А., Сівакова О.М., Федів Є.І., Хохулін Б.К. ̶ Львів: Видавництво Національного університету "«Львівська політехніка"» 2018. – 450 с.
 2. Патент на корисну модель 123525 UA, МПК Н02М 5/45 (2006.01) Спосіб регулювання пересиланням змінного струму проміжною ланкою постійного струму / Федів Є.І., Сівакова О.М.; заявник Національний університет «Львівська політехніка». – № u 201710255; заявл. 23.10.2017, опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4. – 4 с.
 3. Федів Є.І. Електротехнічні системи електроспоживання / Є.І. Федів, О.М. Сівакова // Електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту енергетики та систем керування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.– Сертифікат № 02388. – РН Е41-155-85/2018 від 20.06.2018р. – http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9439.
 4. Федів Є.І., Сівакова О.М. Покращення коефіцієнта потужності силових випрямлячів в системах електропостачання // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 587. – С. 101–106.
 5. Сівакова О.М., Федів Є.І. Моделювання режиму неперервного струму силового випрямляча з двоопераційними тиристорами // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 597. – С. 99–106.
 6. Никонець Л.О., Сівакова О.М., Федів Є.І. Енергетичні характеристики трифазного випрямляча вузла навантаження в режимі видачі реактивної потужності // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – № 30. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2008. – С. 210–216.
 7. Федів Є.І., Сівакова О.М. Силові випрямлячі систем електропостачання з покращеним коефіцієнтом реактивної потужності // Вісник Приазовського технічного університету: Зб. наук. пр. – Вип. 18. – Ч. 2. – Маріуполь, 2008. – С. 60–64.
 8. Никонець Л.О., Федів Є.І., Молнар М.М. Стратегія істотного підвищення надійності роботи електрообладнання 6-35 кВ з обмотками високої напруги // Збірник наукових праць Донецького Національного технічного університету. Серія Електротехніка і енергетика. – 2008. – Випуск 8 (140). – С. 38– 41.
 9. Никонець Л.О., Федів Є.І., Молнар М.М. Фізичні явища в електрообладнанні з обмотками високої напруги // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 3. – С. 49–52.
 10. Особливості фазового керування силовими випрямлячами електропостачальних систем / О.М. Сівакова, Є.І. Федів // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – № 615. – С. 133–140.
 11. Резонансні процеси в системі «обмотки – ізоляція» трифазного трансформатора зі схемою з’єднання обмоток в аварійному режимі його роботи / Л.О. Никонець, Є.І. Федів, М.М. Молнар, Р.В. Бучковський // Вісник НУ "Львівська політехніка". – 2008. – № 615. – С. 99–105.
 12. Електрофізичні характеристики системи «обмотки – ізоляція» трифазного трансформатора зі схемою з’єднання обмоток / Л.О. Никонець, Є.І. Федів, М.М. Молнар, Р.В. Бучковський // Вісник. Інженерної академії України. – 2008. – Вип. 1. – С. 122–124.
 13. Енергетичні характеристики трифазного випрямляча вузла навантаження в режимі видачі реактивної потужності / Л.О. Никонець, О.М. Сівакова, Є.І. Федів // VI Міжнар. наук.-техн. конф. «Ефективність та якість електропостачання промислових підприємств». Зб. пр. ПДТУ. – Маріуполь, 2008. – С. 101–104.
 14. Силові випрямлячі систем електропостачання з покращеним коефіцієнтом реактивної потужності / Є.І. Федів, О.М. Сівакова // VI Міжнар. наук.-техн. конф. «Ефективність та якість електропостачання промислових підприємств». Зб. пр. ПДТУ. – Маріуполь, 2008. – С. 250–253.
 15. Компенсація реактивної потужності у вузлах навантаження з силовими перетворювачами / Федів Є.І., Сівакова О.М. // Зб. матеріалів II-ї Міжнар. наук.-техн. конф. «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах». – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – С. 175–180.
 16. Сівакова О.М., Федів Є.І. Моделювання нормального режиму залежного інвертора з закриваючими // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – № 654. – С. 215–219.
 17. Федів Є.І., Сівакова О.М. Покращення коефіцієнта потужності та запасу стійкості залежного // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – № 654. – С. 249–254.
 18. Сівакова О.М., Федів Є.І. Спосіб прямого тиристорного регулювання шунтової конденсаторної батареї // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – № 671. – С. 87–91.
 19. Сівакова О.М., Федів Є.І. Особливості фазового тиристорного регулювання статичних джерел реактивної потужності // Технічні вісті. – 2010, − № 1(31),2(32). – С. 48–50.
 20. Федів Є.І., Сівакова О.М. Режим форсування тиристорно-регульованої конденсаторної батареї // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць I Міжнародної науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів: 18-19 жовтня 2012 р., м. Донецьк: «ДВНЗ» ДонНТУ, 2012. – С. 135-136.
 21. Федів Є.І., Сівакова О.М. Тиристорне регулювання потужності конденсаторних батарей у віддалених вузлах навантаження // Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, 2012. – № 130. – С. 23–24.
 22. Федів Є.І., Сівакова О.М. Спосіб керування силовими випрямлячами у вузлах навантаження // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць Міжнародної науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів: 17-18 жовтня 2013 р., м. Донецьк: «ДВНЗ» ДонНТУ, 2013. – С. 193-194.
 23. Федів Є.І., Сівакова О.М. Компенсація реактивної потужності в системах електропостачання з силовими випрямлячами // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – № 840. – С. 107–112.
 24. Впровадження ECTS в українських університетах / Кол. авт. за ред. Ю.М. Рашкевича // Методичні матеріали, Темпус проект PP-SCM-T024A04 -2004/ - Львів, 2006. – 56 с.
 25. Дослідження перехідних процесів синхронної машини: Методичні настанови та інструкції до лабораторної роботи № 2 з дисципліни «Електромагнітні перехідні процеси» / Укл. Є.І. Федів, А.З.Музичак. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 26 с.
 26. Оптимізація розвитку системи електропостачання: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 1 з дисципліни «Оптимізаційні задачі енергозабезпечення» / Укл. О.М. Сівакова, Є.І. Федів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 12 с.
 27. Оптимізація схеми розподільної мережі системи електропостачання: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 2 з дисципліни «Оптимізаційні задачі енергозабезпечення» / Укл. О.М. Сівакова, Є.І. Федів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 15 с.
 28. Оптимізація розподілу реактивної потужності пристроїв компенсації у системі електропостачання: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 4 з дисципліни «Оптимізаційні задачі енергозабезпечення» / Укл. О.М. Сівакова, Є.І. Федів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 12 с.
 29. Оптимізація паливопостачання теплових електростанцій: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 3 з дисципліни «Оптимізаційні задачі енергозабезпечення» / Укл. О.М. Сівакова, Є.І. Федів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 15 с.
 30. Оптимізація розподілу активної потужності між джерелами живлення.: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 5 з дисципліни «Оптимізаційні задачі енергозабезпечення» / Укл. О.М. Сівакова, Є.І. Федів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 12 с.
 31. Оптимізація вибору схеми розвитку електричної мережі промислових і цивільних об’єктів: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 6 з дисципліни «Оптимізаційні задачі енергозабезпечення» / Укл. О.М. Сівакова, Є.І. Федів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010 . – 12 с.
 32. Розрахунки струмів коротких замикань в системах електроспоживання. Навчальний посібник з дисципліни «Електромагнітні перехідні процеси в системах електроспоживання» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» за спеціальністю 7(8).05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» / Укл. О.М.Сівакова, Є.І.Федів. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 60 с. Реєстраційний № 3867 від 24.11.2011 р.

Контакти

вул. Карпінського 2/4. Львів — 13, 79013 1-ий навчальний корпус, кімн. 309.

Тел.: +38 (032) 258-22-29

Ел. пошта yevhen.i.fediv@lpnu.ua