Технологічний коледж

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Технологічний коледж
Logo tk.png
Тип підрозділу коледж
Абревіатура ТНК
Дата заснування 1947 рік
Засновники Львівський електромеханічний технікум
Дата ліквідації 2011 рік
Причина ліквідації реорганізація
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник Львівський технікум радіоелектроніки
Наступник Технікум дизайн Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола»
Директор к.т.н., доцент Костюк Іван Васильович
Розташування (адреса) вул. Демнянська, 15, 79031, м. Львів;
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/1704
Власний сайт http://tc.lviv.ua/

Технологічний коледж — це відокремлений навчально-науковий підрозділ Львівської політехніки, який був створений шляхом реорганізації Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола та приєднання його до Національного університету «Львівська політехніка» у 2011 році.

Загальна інформація

Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» створено шляхом реорганізації Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола та приєднання його до Національного університету «Львівська політехніка» згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2010 року № 1284 «Про реорганізацію Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола», Наказу Національного університету «Львівська політехніка» від 24.01.2011 року № 9-10 «Про створення в складі Національного університету «Львівська політехніка» структурного підрозділу «Навчально-науковий інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола», Наказу Національного університету «Львівська політехніка» від 27.05.2011 року № 407-1-10 «Про створення відокремленого структурного підрозділу — Технологічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка» на базі реорганізованого Коледжу Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола.

Від початку свого існування завдяки актуальним напрямам підготовки навчальний заклад користується чималою популярністю серед випускників шкіл.

Основою концепції розвитку коледжу є інноваційні, соціально обґрунтовані , адаптовані до світових та вітчизняних потреб освітні програми. У них органічно поєднано науку, творчість та новітні технології, без яких неможливе життя сучасного суспільства.

Навчально-виховний процес в коледжі забезпечують висококваліфіковані викладачі. Працелюбність та згуртованість педагогічного колективу, спрямована на створення міцної навчально — матеріальної бази.

Історія коледжу

Діяльність Відокремленого структурного підрозділу Технологічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка» як навчального закладу розпочалася 6 червня 1947 року, коли наказом союзного міністерства промисловості засобів зв’язку було створено Львівський електромеханічний технікум, який у 1963 році був перейменований у Львівський технікум радіоелектроніки. У жовтні 1994 року рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії технікум був акредитований в цілому, був змінений його статус з присвоєнням нової назви — Коледж «Західноукраїнський колегіум».

28 листопада 2003 року на базі реорганізованого коледжу постановою Кабінету Міністрів України був утворений Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при Донецькій державній академії управління.

Коледж Західноукраїнського інституту інформаційних технологій та управління при Донецькому державному університеті управління, як структурний підрозділ інституту, створений Наказом Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2004 року № 250 на базі професійно-технічного училища № 53 м. Львова, що ліквідоване.

З 2005 р. інститут носить назву Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, яка йому присвоєна за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 липня 2005 року № 283-р., а Коледж Західноукраїнського інституту інформаційних технологій та управління при Донецькому державному університеті управління перейменовано в Коледж Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.

З метою реалізації ступеневої системи підготовки фахівців шляхом реорганізації Львівського державного технікуму дизайну згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 18 грудня 2006 року № 829 створений у складі Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, як структурний підрозділ, Технікум дизайну Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола зі збереженням ліцензованого обсягу на підготовку молодших спеціалістів.

Згідно Наказу Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола «Про закриття відокремленого підрозділу — Технікуму дизайну Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола» від 29 жовтня 2009 року № 218 та Листа Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2009 року № 1/11-8626 з метою ефективності організації навчального процесу в Інституті і його відокремлених підрозділах та оптимізації управління навчальним закладом Технікум дизайну Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола закритий, шляхом приєднання до відокремленого підрозділу Інституту без права юридичної особи — Коледжу Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.

Наказом Національного університету «Львівська політехніка» від 27.05.2011 року № 407-1-10 «Про створення відокремленого структурного підрозділу — Технологічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка» на базі реорганізованого Коледжу Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола коледж увійшов до складу університету.

Відділення коледжу

Спеціальності (спеціалізації)

Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями (спеціалізаціями):

  • «Право» На базі 9 класів. Термін навчання — 4 роки
  • «Економіка» На базі 9 класів. Термін навчання — 3 роки
  • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» На базі 9 класів. Термін навчання — 3 роки
  • «Туризм» На базі 9 класів. Термін навчання — 3,5 роки
  • «Комп’ютерні науки» На базі 9 класів. Термін навчання — 4 роки
  • «Комп’ютерна інженерія» На базі 9 класів. Термін навчання — 4 роки
  • «Дизайн» (спеціалізації: «Дизайн одягу», «Дизайн середовища», «Перукарське мистецтво та декоративна косметика») На базі 9, 11 класів. Термін навчання — 4; 3 роки