Студентський відділ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Студентський відділ
Тип підрозділу Загально-університетський структурний підрозділ
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Начальник к.т.н. Костів Юрій Михайлович
Розташування (адреса) вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013; Головний корпус к.106
Сторінка на lp.edu.ua http://www.lp.edu.ua/node/848

Студентський відділ — структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка», що здійснює облік, аналіз та збереження особових справ студентів університету.

Основні завдання та функції

У своїй роботі відділ керується чинним законодавством України, рішеннями уряду України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора університету, Статутом університету, Положенням про студентський відділ університету. Відповідно до чинного положення, відділ:

  • здійснює ведення особових справ студентів, видачу академічних довідок, дипломів про неповну вищу освіту, відповідей на запити правоохоронних органів та навчальних закладів при навчанні студентів;
  • здійснює оформлення заявок на виготовлення та постачання бланків дипломів та додатків до них, академічних довідок, дипломів про неповну вищу освіту, забезпечує контроль за їх рухом та обліком;
  • контролює заповнення дипломів і додатків до них та видає їх студентам, що закінчили університет;
  • готує та оформляє звітну документацію для Міністерства освіти та науки України, органам місцевої влади про рух студентів на всіх стадіях навчання ( від поступлення до випуску). Звітність може бути як регламентована так і за запитами;
  • формує накази на зарахування, відрахування, поновлення, перевід та інший рух студентів;
  • приймає від приймальної комісії та перевіряє особові справи зарахованих або поновлених студентів;
  • оформляє довідки на вимогу студентів;
  • здійснює підготовку документації до захисту дипломних проектів та робіт;
  • готує особові справи студентів, що закінчили університет, для постійного зберігання в архіві;
  • надає допомогу інститутам денної форми навчання у роботі з питань працевлаштування випускників та підготовки відповідних матеріалів до Мінистерства освіти та науки України.