Список навчально-методичних публікацій Ярослава Виклюка

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Підручники

1. Виклюк Я.І., Камінський Р.М., Пасічник В.В. Моделювання складних систем // Посібник. Львів: Видавництво "Новий Світ - 2000", 2017, 404С.

2. Соколовський Я.І., Шабатура Ю.В., Виклюк Я.І., Крошний І.М., Дендюк М.В. Моделювання систем у GPSS WORLD // Навчальний посібник. Львів: "Новий Світ - 2000", 2014, 288С.

Навчально-методичні

1. Виклюк Я.І., Сопін М.О. Теорія прийняття рішень. Основи роботи в Maple. // Чернівці: ПВНЗ "Буковинський університет"., 2012, 120С.

2. Виклюк Я.І., Сопін М.О. “Системи і методи прийняття рішень в динамічних системах”. Збірник задач // Чернівці: ПВНЗ "Буковинський університет"., 2012, 51С.

3. Виклюк Я.І., Савицький А.В., Забідовська Л.Є. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи. Для студентів спеціальності 8.04030302 «Системи і методи прийняття рішень» // Чернівці: ПВНЗ "Буковинський університет"., 2012, 46С.

4. Баловсяк Н.В., Виклюк Я.І., Іваненко Л.В., Чернов В.М., Семчук А.Р. Збірник завдань для комплексного державного іспиту (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”, професійне спрямування 6.050102 „Економічна кібернетика”). // Навчальний посібник. ЧТЕІ КНТЕУ, 2007, 60С.

5. Баловсяк Н.В., Виклюк Я.І.,Гут Л.В., Грицюк Е.О., Григоришин І.А., Гуменюк А.М.,Каспрук О.Я, Кулібаба Л.В.,Лошенюк І.Р., Проданчук М.А.,Чернов В.М.,Чичун В.А. Збірник завдань для комплексного державного іспиту (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", професійне спрямування 6.050102 "Економічна кібернетика") // Навчальний посібник. ЧТЕІ КНТЕУ, 2006, 151С.

6. Виклюк Я.І. Моделі оптимізації організації господарських структур в підприємництві // Збірник задач. ЧТЕІ КНТЕУ, 2006, 51С.

7. Барасюк Я.М., Виклюк Я.І., Косяченко С.В. Комп'ютерний практикум для студентів спеціальності "Економічна кібернетика" // Збірник задач. Чернівці, ЧТЕІ, 2005, 35С.

8. Бабій П.І., Виклюк Я.І. Internet в бізнесі // Конспект лекцій. Чернівці, ЧТЕІ, 2005, 197С.

9. Баловсяк Н.В.,Барасюк Я.М.,Виклюк Я.І., Голова-чук Т.І., Дрінь І.І., Дрінь Я.М., Кулібаба Л.В., Лаврен-чук В.П., Полянко В.В., Пуюл В.В., Чучун В.А.А.М.,Каспрук О.Я, Кулібаба Л.В.,Лошенюк І.Р., Проданчук М.А.,Чернов В.М.,Чичун В.А. Збірник завдань для комплексного державного іспиту студентам усіх форм навчання спеціальності „Економічна кібернетика” // Навчальний посібник. ЧТЕІ КНТЕУ, 2005, 160С.

10. Євстратов П.І., Виклюк Я.І., Гауряк О.Д., Мединський С.В. Техніка гімнастичних вправ // Навчально-методичний посібник. ЧНУ, 2004, 80С.