Спеціальність «Обладнання легкої промисловості і побутового обслуговування»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Розкрійна машина

Обладнання легкої промисловості і побутового обслуговування (абревіатура — ОЛП) — спеціалізація фахівців із повною вищою освітою освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» і «Магістр» напряму підготовки «Галузеве машинобудування».

Фахівців із спеціальності «Обладнання легкої промисловості і побутового обслуговування» в Національному університеті «Львівська політехніка» готує кафедра проектування та експлуатації машин. Зарахування проводиться на загальних умовах за результатами ЗНО на напрям підготовки "Галузеве машинобудування". Спеціалізація студентів починається з третього року навчання. Магістри завершують навчання виконанням кваліфікаційної роботи та можуть вступати до аспірантури.

Об'єкти професійної діяльності

Об'єктами професійної діяльності інженера-механіка легкої промисловості є обладнання і технологічні процеси підприємств текстильної, швейної, взуттєвої, шкіряної, хутряної і суміжних галузей.

Фахівець володіє технологіями автоматизованого проектування та виготовлення промислового обладнання, навиками із створення нового обладнання з сучасними системами керування; може займатися впровадженням, експлуатацією, діагностикою і ремонтом обладнання, а також організацією виробничих процесів та маркетинговою діяльністю на підприємствах легкої промисловості та побутового обслуговування; проводити науково-дослідні роботи.

Первинні посади

Машини для відмочування шкіри
 • механік-цеху, заступник механіка, технолог цеху;
 • інженер відділу головного механіка, інженер відділу головного технолога, інженер заводської лабораторії;
 • менеджер виробництва;
 • інженер-дослідник, інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер-експлуатаційник;
 • маркетолог у галузі легкої промисловості та побутового обслуговування;
 • науковий співробітник, інженер, старший лаборант академічних закладів і науково-дослідних інститутів;
 • викладач навчальних закладів різних рівнів.

Професійні функції

В своїй професійній діяльності інженер-механік може виконувати такі функції:

 • організація виробничих процесів в галузі легкої промисловості та побутового обслуговування;
 • проектування і конструювання обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;
 • конструювання технологічного оснащення;
 • розроблення технологічних процесів виготовлення виробів для обладнання легкої промисловості;
 • організацію проектних робіт і керівництво за їх виконанням;
 • технічне обслуговування обладнання під час експлуатації;
 • маркетингову діяльність та технічний супровід з впровадження та збуту технологічного обладнання;
 • теоретичні та експериментальні дослідження в галузі розроблення і вдосконалення технологічного обладнання;
 • підготовка фахівців.

Результати навчання

Знання з предметної області

 • принципи дизайну та конструювання обладнання;
 • синтез та оптимізація технологічних процесів виготовлення, складання, ремонту обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;
 • розрахунок технологічних режимів та показників, вибір оптимальної структури обладнання;
 • принципи розробки і особливості конструювання технологічного оснащення та інструментів для виготовлення деталей різанням, тиском, литтям тощо;
 • основи експлуатації та ремонту технологічного обладнання;
 • вміння застосовувати системи керування в процесах виготовлення виробів;
 • основи керування життєвим циклом виробів;
 • програмне забезпечення для комп'ютерного моделювання, проектування, розрахунку обладнання та технологічних процесів.

Практичні навички з предметної області

 • організація роботи підрозділів виробництва машинобудівного профілю;
 • ведення технологічної та конструкторської документації;
 • вміння працювати з комп’ютерною технікою та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для автоматизованого проектування та розрахунків складових обладнання і технологічних процесів;
 • навички роботи із засобами вимірювання та контролю;
 • вміння використовувати стандарти та інші нормативні документи в галузі машинобудування;
 • навички з експлуатації та обслуговування технологічного обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування.

Історія становлення і розвитку спеціальності у Львівській політехніці

Спеціальність "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування" було ліцензовано в 1990 році на базі кафедри автоматизації та комплексної механізації, котрою на той час завідував д.т.н., професор Погрібний Володимир Олександрович. Кафедра готувала фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".

Основну роботу з організації підготовки та відкриття спеціальності "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування" взяв на себе доцент кафедри Серкіз Орест Романович. Він підготував і представив атестаційну документацію в Міністерство освіти України, організував лабораторну базу, сформував методичне забезпечення та першим почав читати лекції з курсів нової спеціальності.

Перший прилюдний захист спеціалістів відбувся на СУШАТ «Світанок». На захисті були присутні представники засобів масової інформації Західного регіону України. Після захисту керівництво підприємства запропонувало п'ять робочих місць для молодих спеціалістів.

В 2013 році у зв’язку з реформуванням кафедр спеціальність "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування" було передано на кафедру проектування та експлуатації машин, де до викладання курсів були залучені молоді фахівці: доцент, кандидат технічних наук Зінько Роман Володимирович, асистенти, кандидати технічних наук Ребот Дарія Петрівна і Лясковська Соломія Євгенівна.

На даний час студенти спеціальності здобувають провідні місця у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах та конференціях; мають практичні розробки та наукові публікації.

Студент Варфоломій А. Ю. (керівник Серкіз О. Р.) зайняв 3-є місце в Всеукраїнському конкурсі студентських робіт, а студентка Іваникович Н. В. (керівник Зінько Р. В.) стала його призером. Студент Сокіл Н. І. (керівник Серкіз О. Р.) зайняв 2-е місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування". Студенти Городник Ю. М. (керівник Зінько Р. В.), Сокіл Н. І. (керівник Серкіз О. Р.) стали призерами 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті".

Тісні контакти з науковцями українських вузів та із зарубіжними колегами сприяють плідній науковій і методичній роботі викладачів спеціальності і створюють умови для якісної підготовки фахівців на належному рівні, що притаманний високому статусу дослідницького ВНЗ, який заслужено отримав Національний університет "Львівська політехніка".

Викладачі підвищують кваліфікацію у профільних наукових та науково-методичних закладах України, Білорусі та Євросоюзу, беруть участь в міжнародних наукових заходах, співпрацюють з підприємствами легкої промисловості Західного регіону України.

Для забезпечення навчального процесу із спеціальності та проведення науково-дослідних робіт при кафедрі проектування та експлуатації машин функціонує науково-дослідна лабораторія НДЛ–60, на базі якої студенти створюють реальні макети своїх наукових розробок та досліджують їх роботу.

Нагороди та досягнення

Студентські нагороди

Розробки студентів

Лабораторії кафедри проектування та експлуатації машин для підготовки фахівців

 • Лабораторія конструкції, обслуговування і ремонту побутової техніки
 • Лабораторія швейних машин
 • Лабораторія хімічних технологій в легкій промисловості

Також при кафедрі діють Навчальний центр «Комп’ютерні технології проектування і обробки виробів» і методичний кабінет.

Працевлаштування фахівців

Фахівці можуть бути працевлаштовані

 • на підприємствах з виробництва, експлуатації та ремонту мехатронних систем в галузі легкої промисловості, машинобудування, робототехніки, автомобілебудування, офісної та побутової техніки;
 • на підприємствах з проектування, виготовлення та реалізації інтелектуальних пристроїв;
 • в науково-дослідних підрозділах машинобудівних підприємств;
 • в дилерських, представницьких та консультативних фірмах з продажу та сервісного обслуговування обладнання легкої промисловості, побутової техніки;
 • в малих та середніх підприємствах легкої промисловості та сфери послуг та інших галузей;
 • в науково-дослідних лабораторіях вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів.

Підприємства легкої промисловості Львівщини

Назва Спеціалізація Адреса Сайт
ТзДВ "Львівський Маяк" Виготовлення верхнього жіночого та чоловічого одягу. 79024, Львів, вул. Промислова, 27 http://mayak.lviv.ua/
Шкіряне підприємство "Світанок" Виробництво і реалізація взуттєвих і одежних шкір. 79024, Львів, вул. Промислова, 53 ---
ПрАТ "Калина" (Червоноградська шкірно-галантерейна фабрика) Виробництво жіночої білизни, корсетних виробів, купальних костюмів та інших швейних виробів із легких тканин. 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Богуна, 1 http://www.kaluna.com.ua/
ЗАТ "Весна-Захід" Розробка та виробництво сучасного високоякісного одягу для жінок, зокрема жакетів, пальт, штанів, спідниць, суконь та блуз. 79024, Львів, вул. Хмельницького, 212 http://vesna.com.ua/

Див. також

Посилання

 1. Віртуальна лабораторія для спеціальності "Обладнання легкої промисловості" у Львівській політехніці.