Спеціальність "Консолідована інформація"

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Емблема КСІ

Спеціальність Консолідована інформація - інтербакалаврська спеціальність освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (шифр - 8.18010015). Підготовка фахівців за цією спеціальністю здійснюється кафедрою Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук.

Загальна характеристика спеціальності

Із 2009 року Національний університет «Львівська політехніка» готує фахівців кваліфікації 2432.2 „Аналітик консолідованої інформації” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Консолідована інформація» напряму підготовки «Специфічні категорії».
До навчання на ОКР „Магістр” на інтербакалаврській спеціальності «Консолідована інформація» на кафедрі СКІД Інституту гуманітарних та соціальних наук допускаються випускники усіх бакалавратів без обмежень.
Навчальний процес за спеціальністю 8.18010015 «Консолідована інформація» забезпечують висококваліфіковані викладачі кафедри СКІД та інших кафедр Львівської політехніки.

Спеціальність 8.18010015 «Консолідована інформація» орієнтована на:

 • створення, застосування інформаційних систем з консолідованою інформацією і технологій інформаційного аналізу відповідно до сучасних концепцій інженерії даних та знань;
 • інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур;
 • розроблення та використання комп'ютерних засобів і методів опрацювання консолідованої інформації;
 • комп'ютерну інформаційну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з консолідованою інформацією;
 • набуття, подання та виведення даних і знань, керування на основі знань;
 • методології та технології проектування, побудови, упровадження, супроводу й експлуатації програмних засобів роботи з консолідованою інформацією;системи керування базами знань;
 • мови подання даних та знань, засоби мережного подання знань і мережного обміну знаннями, засоби анотування та пошуку знань у мережі.

Кваліфікація випускників

Магістр із спеціальності 8.18010015 «Консолідована інформація» знатиме:

 • основи теорії пізнання, семіотики, когнітивної психології, системології; способи репрезентації понять і процесів у пам'яті людини, основні механізми мислення, способи активізації мислення та моделі міркувань;
 • методи роботи зі знаннями: методи набуття, подання, структурування, виведення знань;
 • текстологічні методи видобування знань і методи видобування знань із експертів;
 • методи анотування та реферування текстів; методи пошуку закономірностей, математичні, логічні, семантичні, об'єктні, системні й імітаційні методи моделювання та оптимізації систем різних класів;
 • мови представлення знань і розмітки, методології розроблення орієнтованих на знання інформаційних систем і технологій;
 • інструментальні засоби їхньої побудови та підтримання їхнього життєвого циклу;
 • універсальні мови програмування, мови імітаційного моделювання та вмітиме використовувати методи та засоби інженерії знань;
 • проектувати, реалізовувати, тестувати, упроваджувати, супроводжувати й експлуатувати програмні засоби роботи зі знаннями, включаючи засоби представлення, анотування і пошуку знань у мережі.

У європейській системі організації праці випускники аналогічних спеціальностей посідають посади:

 • аналітик (analyst);
 • архітектор знань (knowledge architect);
 • журналіст проектів (projects journalist);
 • інформаційний менеджер (information manager);
 • редактор змісту (content editor);* керівник знаннями (knowledge leader).

Фахівець із спеціальності 8.18010015 «Консолідована інформація» може керувати роботами, що пов'язані:

 • із контролем якісних показників знань в організації;
 • захистом засобів і методів менеджменту та інженерії знань, забезпечення їхньої конфіденційності;
 • придбанням та менеджментом внутрішніх і зовнішніх знань; локалізацією, ідентифікацією та пошуком знань;
 • керуванням знаннями, створенням, виведенням та підтриманням знань;
 • систематизацією і структуруванням знань, документуванням, публікацією знань і забезпеченням доступу до них усередині організації.

Початкові посади випускників

 • радник директора з інформаційно-аналітичної роботи;
 • працівник інформаційної служби;
 • співробітник відділу стратегічного планування та прогнозування;
 • працівник аналітичного відділу;
 • аналітик-консультант директора.

Дисципліни, що вивчаються у рамках підготовки магістрів Консолідованої інформації

 • Вступ до спеціальності (конкурентна розвідка);
 • Технології менеджменту знань;
 • Інформаційні технології організації бізнесу;
 • Технології підтримки прийняття рішень;
 • Технології інформаційного менеджменту;
 • Інформаційні технології організації бізнесу;
 • Технології підтримки прийняття рішень;
 • Сховища даних;
 • Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації;
 • Інтелектуальна власність;
 • Управління проектами систем з консолідованою інформацією;
 • Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань;
 • Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів;
 • Практикум з іноземної мови;
 • Цивільна оборона;
 • Охорона праці в галузі комп'ютингу.

Посилання