Ройко Юрій Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ройко Юрій Ярославович
Ройко Ю.Я..jpg
Завідувач кафедри транспортних технологій Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» , к.т.н., доцент
Дата народження 27 березня 1981 року
Місце народження м. Великі Мости Сокальського р-ну Львівської обл.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2003
Спеціальність Організація і регулювання дорожнього руху
Галузь наукових інтересів Управління транспортними потоками та підвищення безпеки дорожнього руху
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 14.02.2014 р.
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут механічної інженерії та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Ройко Юрій Ярославович (*27 березня 1981) - кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій, завідувач кафедри транспортних технологій Інституту мехіначної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

У 1998 р. вступив на перший курс базової вищої освіти до Державного університету «Львівська політехніка», напрям підготовки «Транспортні технології», який завершив у 2002 р. та отримав кваліфікацію бакалавра з транспортних технологій (диплом з відзнакою).

У 2002 р. вступив на перший курс повної вищої освіти до Державного університету «Львівська політехніка», спеціальність «Організація і регулювання дорожнього руху», яку завершив у 2003 р. та отримав кваліфікацію інженера з транспорту (диплом з відзнакою).

У 2012 р. зарахований здобувачем за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи на кафедру транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства.

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Визначення раціональної вулично-дорожньої мережі, сформованої житловими кварталами» (спеціальність 05.22.01 – транспортні системи, науковий керівник – к.т.н., доцент Санько Я.В.)

У 2014 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи (диплом серії ДК № 020090 від 14.02.2014 р.)

У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри транспортних технологій (атестат серії 12ДЦ № 046704 від 25.02.2016 р.)

Досвід роботи

З 2003 р. по 2005 р. – менеджер з перевезень дочірнього транспортно-експедиційного підприємства «ДТЕП-Захід» (м. Львів)

З 2005 р. по 2009 р. – асистент кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

З 2009 р. по 2014 р. – старший викладач кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

З 2014 р. і до нині – доцент кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

З 2012 р. по 2018 р. – заступник завідувача кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

З 2014 р. по 2018 р. – заступник директора Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка», член вченої ради інституту

З 2016 р. і до нині – гарант освітньо-наукової програми з підготовки докторів філософії за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» Національного університету «Львівська політехніка»

З 2018 р. по 2021 р. – декан бакалаврату Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка», член вченої ради інституту

З 2019 р. і до нині – експерт Галузевої експертної ради з галузі 27 «Транспорт» при Національному агентстві забезпечення якості вищої освіти (м. Київ)

З 2018 р. і до нині – член спеціалізованої вченої ради К 35.052.20 із захисту дисертацій при Національному університеті «Львівська політехніка»

Керівник трьох аспірантів, один із яких (Грицунь О.М.) у 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.01 – транспортні системи.

З 2021 р. і до нині - завідувач кафедри транспортних технологій Національного університету "Львівська політехніка"

Дисципліни, які викладає на кафедрі

• Організація дорожнього руху (ч. 1 та 2) – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

• Управління дорожнім рухом – другий (магістерський) рівень вищої освіти;

• Наукові основи транспортних процесів і систем – третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти;

• Системи організації та управління дорожнім рухом – третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Наукоі інтереси

Управління транспортними потоками та підвищення безпеки дорожнього руху

Вибрані публікації

Наукові статті

1. Zhuk M. Research on drivers’ reaction time in different conditions / M. Zhuk, V. Kovalyshyn, Yu. Royko, Kh. Barvinska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – №2/3 (86). – Р. 24 – 31. (включене у наукометричні бази даних Scopus)

2. Royko Yu. Сhoose of optimal regimes of traffic light control in operating zone of pedestrian crossings / Yu. Royko , O. Hrytsun, R. Bura // Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science, Vol. 4, No. 1, 2018. – P. 145 – 160 (включене у наукометричні бази даних ІndexCopernicus)

3. Stotsko Z. Analysis of Bus Rapid Transit Problems in Cities with Dense Construction Area / Z. Stotsko, Y. Royko, R. Bura, O. Hrytsun // Archives of Transport System Telematics, Vol. 12, No. 4, 2019. – P. 45 – 49 (включене у наукометричні бази даних ІndexCopernicus)

4. Royko Yu. Investigation of tram movement indicators in general structure of traffic flow / Yu. Royko, R. Bura, V. Kindrat // ICCPT 2019: Current Problems of Transport: Proceedings of the 1st International Scientific Conference, May 28-29, 2019, Ternopil, Ukraine. – Ternopil : Ternopil Ivan Puluj National Technical University. – P.57-65. (включене у наукометричні бази даних Web of Science)

5. Royko Yu. Possibilities of using bus rapid transit in cities with dense construction area / Yu. Royko, R. Bura, R. Rogalskyy // ICCPT 2019: Current Problems of Transport: Proceedings of the 1st International Scientific Conference, May 28-29, 2019, Ternopil, Ukraine. – Ternopil : Ternopil Ivan Puluj National Technical University. – P. 84-91. (включене у наукометричні бази даних Web of Science)

6. Yu. Royko. Determination of transport delay before the traffic light on two-lane streets with tram movement / O. Hrytsun, Yu. Royko // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Луцьк, ЛНТУ, 2018. – P. 18 – 23.

7. Royko Yu. Determination of delays on two-lane streets within public transport stops / Yu. Royko, R. Bura, S. Maksymiuk // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, ЛНТУ. – 2018. – №2(11). – С. 24 – 28.

8. Ройко Ю.Я. Аналіз впливу трамваїв на безпеку руху / Ю.Я. Ройко, Р.Р. Бура // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів . – 2017. – №866. – С. 225 – 229.

9. Ройко Ю.Я. Особливості затримки в русі транспортних потоків зі значною часткою громадського транспорту / Ю.Я. Ройко, Р.Р. Бура, Б.В. Швець, Т.Б. Харчишин // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, ЛНТУ. – 2017. – №2(9). – С. 133 – 138.

10. Ройко Ю.Я. Дослідження швидкості руху в період проміжних тактів світлофорної сигналізації / Ю.Я. Ройко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2016. – №1(225). – С. 197 – 200.

11. Ройко Ю.Я. Дослідження втрат часу в основних тактах на регульованих перехрестях / Ю.Я. Ройко // Наукові нотатки, ЛНТУ. – 2016. – Вип. 55. – С. 332 – 337.

12. Солодкий С.Й. Визначення практичної пропускної здатності смуг руху на регульованих перехрестях / С.Й. Солодкий, Ю.Я. Ройко, В.А. Давосир // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, ЛНТУ. – 2019. – №1(12). – С. 154 – 160.


Навчально-методичні праці

1. Ройко Ю.Я. Організація дорожнього руху. Частина 1: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів базового напрямку «Транспортні технології» спеціальностей «Організація перевезень і управління на транспорті» та «Організація і регулювання дорожнього руху»/уклад.: Ю.Я. Ройко, М.В. Бойків. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 40 с.

2. Ройко Ю.Я. Організація дорожнього руху. Частина 2: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів базового напрямку «Транспортні технології» спеціальності «Організація і регулювання дорожнього руху»/уклад.: Ю.Я. Ройко, М.В. Бойків. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 44 с.

3. Електронний навчально-методичний комплекс «Організація дорожнього руху. Частина 1» у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №02261 від 24.04.2018, реєстраційний номер Е41-178-80/2018)

4. Електронний навчально-методичний комплекс «Організація дорожнього руху. Частина 2» у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №02647 від 22.01.2019, реєстраційний номер Е41-178-102/2019)

Контакти

вул. Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 211

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-24-89

Електронні адреси: yurii.y.roiko@lpnu.ua; jurij.rojko@gmail.com