Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

У Національному університеті «Львівська політехніка» (Університет) трудова й навчальна дисципліна базується на свідомому та сумлінному виконанні всіма працівниками, аспірантами, докторантами, студентами та слухачами своїх трудових і навчальних обов’язків і є невід’ємною умовою високої якості праці та високої якості навчання. Дотримання трудових обов’язків та вимог навчального процесу -найперше правило кожного члена колективу Університету.

Метою Правил внутрішнього розпорядку університету є визначення та конкретизація передбачених нормативно-правовими актами, які встановлюють внутрішній розпорядок у навчальних закладах, основних прав та обов’язків осіб, які навчаються у Львівській політехніці, науково-педагогічних та інших працівників університету.

Ці Правила поширюються на всі структурні підрозділи університету. Правила внутрішнього розпорядку Львівської політехніки