Петрович Йосиф Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Петрович Йосиф Михайлович
Petrovych yosyf myhaylovych.jpg
д.е.н., професор
Дата народження 24 липня 1934 р.
Місце народження с. Вовча Старосамбірського району Львівської області
Помер 8 червня 2023 р.

Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1959 р.
Спеціальність економіка і організація машинобудівної промисловості
Галузь наукових інтересів проблема узгодженого функціонування досконалих економічних, організаційних та мотиваційних механізмів, їх вплив на використання виробничого, корпоративного та особистісного потенціалів
Кваліфікаційний рівень інженера-економіста
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1983 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1985 р.
Відомий у зв’язку з науковий напрям «Організаційно-економічні проблеми інтенсивного використання виробничого потенціалу
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки і менеджменту, кафедра менеджменту організацій.
Державні нагороди «Заслужений діяч науки та техніки України»

Петрович Йосиф Михайлович (24 липня 1934 р. – 8 червня 2023 р.) — доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 24 липня 1934 р. в с. Вовча Старосамбірського району Львівської області.

1954 р. — закінчив з відзнакою Самбірський статистичний технікум.

У 1954 р. поступив і в 1959 р. закінчив навчання на механічному факультеті Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Економіка і організація машинобудівної промисловості», йому присвоєна кваліфікація інженера-економіста.

З 1959 до 1960 рр. працював на інженерних посадах в науково-дослідному секторі Політехнічного інституту, а в 1960–1963 рр. — в Інституті суспільних наук АН УРСР молодшим науковим співробітником у відділі економіки.

З 1963 по 1965 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі «Економіка та організація галузей промисловості» Львівського політехнічного інституту.

З жовтня 1965 р. працював на посаді старшого наукового співробітника у Львівському відділенні Інституту економіки АН УРСР.

1967 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Резерви збільшення виробничих потужностей машинобудівних заводів і шляхи їх використання» і отримав ступінь кандидата економічних наук.

1970 р. — отримав вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «економіка, організація і планування народного господарства».

1983 р. — захистив докторську дисертацію в Інституті економіки промисловості АН УРСР у місті Донецьку на тему «Організація інтенсивного використання виробничих потужностей підприємств машинобудування (теорія і методи)», і отримав науковий ступінь доктора економічних наук.

1985 р. — йому присвоєно вчене професора зі спеціальності «Економіка, планування і організація управління промисловістю і її галузями».

У грудні 1991 р. рішенням загальних зборів Академії інженерних наук України обраний академіком цієї Академії.

У квітні 2002 р. обраний академіком Міжнародної академії науки і практики організації виробництва.

З серпня 1985 р. працював завідувачем кафедри «Економіки та організації машинобудування та приладобудування» Львівського політехнічного інституту.

У 1996 р. її перейменовано у кафедру «Економіки підприємства і менеджменту» Національного університету «Львівська політехніка», яку він очолював до 2005 р.

З 2005 р. — професор кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка».

Нагороди та відзнаки

Указом президента України від 29 вересня 1994 р. йому присвоєно почесне звання

Zaslnauki.jpg «Заслужений діяч науки та техніки України»

Викладає курси

 • Організація діяльності суб'єктів господарювання
 • Управління діяльністю організаційно-виробничих систем
 • Методологія наукових досліджень

Наукові дослідження

Його науковими інтересами є широке коло проблем економіки і організації промислового виробництва. Серед них сформований ним науковий напрям «Організаційно-економічні проблеми інтенсивного використання виробничого потенціалу», який став науковою школою, відомою в Україні та за її межами.

Він вперше здійснив і науково обґрунтував постановку проблеми інтенсивного використання виробничих потужностей промислових підприємств і розробив наукові основи її розв’язання.

Серед наукових інтересів вченого важливе місце займає також проблема узгодженого функціонування досконалих економічних, організаційних та мотиваційних механізмів, їх вплив на використання виробничого, корпоративного та особистісного потенціалів.

Основні публікації

Результати наукової діяльності вченого знайшли відображення в його наукових монографіях, статтях та наукових посібниках.

Серед них слід відзначити:

 1. Й.М. Петрович, І.І. Новаківський. Шляхи модернізації організаційно-виробничих структур в умовах становлення мережевої економіки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Серія «Проблеми економіки і управління», Львів, Видавництво Львівської політехніки. — 2017 — №873 — с. 3–12.
 2. Й.М. Петрович, Н.С. Савоніна. Забезпечення неперервного моніторингу процесів модернізації організаційно-виробничої діяльності приладобудівних підприємтв. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Серія «Проблеми економіки і управління», Львів, Видавництво Львівської політехніки. — 2017 — №873 — с. 126–134.
 3. Innovation process management in Ukraine: problems in comercialization of scientific and technical developments : колективна монографія. The monograph / Lviv Polytechnik National University. Lviv. 2018 — с. 168–182. Львівської політехніки. — 2017 — №873 — с. 126–134.
 4. Підручник. «Управління проектами» за загальною редакцією д.е.н. проф. Петровича Й.М. Львів. Видавництво Львівської політехніки. 2018. — 396 с.
 5. Петрович Й.М. Маркетинговий інструментарій та його використання в організуванні проведення модернізації промислових підприємств / Й.М. Петрович // тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 25–27 жовтня 2018 р. – с. 191.
 6. Й.М. Петрович, Н.С, Савоніна. Інноваційні засади модернізації організування виробничої діяльності промислових підприємств. Науковий журнал Економіка : реалії часу, Національний Одеський політехнічний університет, Одеса, 2018. — №2 (36), с. 3–16.
 7. Петрович Й.М. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку українських промислових підприємств / Й.М. Петрович // тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2018 р. Львів — 2018. С. 100–101 (1219).
 8. Й.М. Петрович, Н.С. Савоніна. Інноваційне наповнення організації виробничої діяльності промислових підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Серія «Проблеми економіки і управління», Львів, Видавництво Львівської політехніки. — 2018, — №897 — с. 39–48.
 9. Й.М. Петрович Інституційне середовище як важлива передумова розвитку рекреаційно-туристичної сфери / Бондаренко Ю.Г., Просович. О.П. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління» — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019.
 10. Петрович, Й.М. (2019). Основні передумови організування процесів модернізації промислових підприємств на інноваційних засадах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Проблеми економіки та управління, (4), с. 1–7.
 11. Петрович, Й.М. (2020, June). Модернізація промислових підприємств та її інформаційне забезпечення. In Управління інноваційним процесом в Україні : розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (pp. 116–118). Видавництво Львівської політехніки.
 12. Петрович Й.М. Інноваційні засади організування діяльності промислових підприємств // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». — 2020. — Т. 4, №2. — С. 181–186. 0,27 ум.д.ар. (МО-11, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 13. Петрович Й. М., Прокопишин-Рашкевич Л.М. Сучасні аспекти управління виробничим потенціалом промислових підприємств // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». — 2020. — Т. 4, №1. — С. 188–194. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 14. Прокопишин-рашкевич Л.М., Шадурська* Б.О., Петрович Й.М. Індустрія туризму в Україні: перспективні напрями та виклики сучасності // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». — 2020. — Т. 4, №1. — С. 72–82. 0,45 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. — Прокопишин-Рашкевич Л.М.].
 15. Гречко, А.В., Петрович Й.М., & Джумакєєва, Д.Д. (2022). ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ В ВОЄННИЙ ТА ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», (22).

На даний час вчений опублікував понад 420 наукових робіт. Серед них понад 30 монографій і книг, 6 навчальних посібників, 5 із них мають гриф Міністерства освіти і науки. В його монографіях, книгах і статтях розглядається широке коло сучасних питань економіки, організації і управління виробництвом.

Посилання

Петрович Йосиф Михайлович

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, м. Львів, 79013; 4-й н.к., кімн. 407

Тел.: +38(032) 258-21-75, +38(032) 258-26-61