Пелещак Роман Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пелещак Роман Михайлович
Peleshchak.jpg
д.ф-м.н.,професор
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1980р.
Спеціальність «Фізика»
Галузь наукових інтересів Чисельні методи розв’язування задач математичної фізики; розробка навчального програмного забезпечення
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Лукіянець Богдан Антонович, Національний університет «Львівська політехніка» професор кафедри фізики
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Дрогобицький державний педагогічний університет імені Ів. Франка, кафедра загальної фізики; Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра електронних приладів

Пелещак Роман Михайлович — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

У 1980 р. закінчив Львівський національний університет ім.Івана Франка. (Спеціальність «фізика»)

Доктор фізико-математичних наук, спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» (2001 р.)

Завідувач кафедри загальної фізики, професор кафедри інформатики та обчислювалювальної математики (за сумісництвом) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, професор кафедриелектронних приладів Національного університету «Львівська політехніка» (за сумісництвом).

Навчальні предмети
  • Моделювання фізичних, екологічних та соціальних процесів
  • Чисельні методи математичної фізики

Сфера наукових інтересів

Чисельні методи розв’язування задач математичної фізики; розробка навчального програмного забезпечення

Тема дисертації

Електрон-деформаційні ефекти у кристалах зі структурними неоднорідностями та у напружених гетеросистемах [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.10 /Пелещак Роман Михайлович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л.,2001. — 313 арк.: рис. — арк. 283-313

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор Лукіянець Богдан Антонович, Національний університет «Львівська політехніка» професор кафедри фізики

Публікації

Останні навчально-методичні праці:
  • Пелещак Р.М. Теорія розпізнавання образів. Методичні матеріали до самостійної роботи [для студентів галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» спеціальності 8.04030201 «Інформатика»]. Навчально-методичний посібник / Роман Пелещак, Олеся Даньків. — Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. — 108 с.
  • Механіка. Методичні матеріали до самостійної роботи. Частина 1. / В.Блашків, О.Даньків, Р.Пелещак, М.Шубак, Д.Шуптар. — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка. — 2008. — 118с.
  • Механіка. Методичні матеріали до самостійної роботи. Частина 2. / В.Блашків, О.Даньків, Р.Пелещак, М.Шубак, Д.Шуптар. — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка. — 2008. — 158с.
Останні наукові публікації:
  1. Peleshchak R.M. Non-linear model of diffusion of impurities in nanoporous materials after ultrasonic treatment / R.M. Peleshchak, O.V. Kuzyk, O.O. Dan’kiv // Condensed Matter Physics (Фізика конденсованих систем). — 2014. — V. 17. — № 2. — Р. 23601-1 — 23601-8.
  2. Пелещек Р.М., Дорошенко М.В. Топологія чисельного розв’язку двовимірного рівнянння Пуассона з неоднорідністю у вигляді ряду з узагальнених функцій // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія фізико-математичні науки, Випуск 9, — Камянець-Подільський, — 2013.
  3. Пелещак Р.М. Дифузiйно-деформацiйна теорія формування самоорганiзованих нанокластерiв імплантованих домішок / Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків // Журнал фізичних досліджень. — 2013. — Т. 17. — № 2. — С. 2601-1 — 2601-6.
  4. Пелещек Р.М., Дорошенко М.В., Кулик Н.Я., Мацько М.Б., Галь Ю.М. Математичне моделювання просторово-часового розподілу дефектів в напружених гетероструктурах // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики, № 5, — 2013. —— 7 ст.
  5. Пелещак Р.М. Модуляція напрямку випромінювання гетеролазера з квантовими точками InAs під впливом акустичної хвилі / Р.М. Пелещак, О.О. Даньків, О.В. Кузик // Український фізичний журнал. — 2012. — Т. 57. — № 1. — С. 71 — 75.

Контакти

ІТРЕ, каф. ЕП, 108к. III н.к., тел. 258-26-03

82100 м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3, контактний телефон: 3-54-65