Партнери кафедри КДТ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Lviv Research and Design Institute of Land Managem

Співпраця в межах двосторонньої угоди про партнерство Львівського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою з НУ «Львівська політехніка», проведення виробничої та переддипломної практик, навчальних занять із землеустрою на базі інституту. Аналіз та дослідження нормативно-правових та технічних документів із проведення землеоціночних та землевпорядних робіт


Lviv CP «Centre land cadastre and land management»

Співпраця в межах двосторонньої угоди про партнерство Львівського КП «Центр земельного кадастру та землеустрою» з НУ «Львівська політехніка». Дослідження впливу містобудівних факторів на вартість землі в м.Львові.


SE «Zahidheodezkartohrafiya»

Дослідження точності побудови геодезичних мереж для кадастрових знімань. Проведення виробничої та переддипломної практик на базі підприємства.


Ltd. «Information and cadastral center», Ivano-Frankivsk

Співпраця в межах двосторонньої угоди про партнерство ТзОВ «Інформаційно-кадастровий центр» (м. Івано-Франківськ) з НУ «Львівська політехніка», проведення спільних наукових та експериментальних досліджень із землеустрою; розробка методом ведення кадастрових робіт тощо