Навчальна робота кафедри ТК

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Напрям підготовки: 6.0924 Телекомунікації

Спеціальності:

Підготовка спеціалістів:

7.092402 Інформаційні мережі зв’язку.

Підготовка магістрів:

8.092402 Інформаційні мережі зв’язку.


Підготовка аспірантів:

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи;

05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікації;

05.13.06 Автоматизовані системи управління і прогресивніінформаційні технології.


В Україні підготовка спеціалістів в галузі телекомунікацій (зв’язку) зосереджена в чотирьох центрах: в Одесі (Одеська Національна Академія зв’язку — ОНАЗ), Києві (Державний університеті нфокомунікаційних технологій — ДУІКТ) і Національний Технічний Університет«Київський політехнічний інститут»), Харкові(Харківський Національний технічний університет радіоелектроніки — ХНУРЕ) і у Львові (Національний університет «Львівська політехніка» — кафедра «Телекомунікації».


Потреби регіону у фахівцях в області телекомунікацій обумовлені такими обставинами. У Львові є три державні науково-дослідні інститути, які займаються проблемами зв’язку: НДІ фототелеграфної апаратури(ФТА), Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут і науково-досліднийінститут електронно-вимірювальної техніки НУ «Львіської політехніки». В різних організаціях є окремі лабораторії телекомунікацій.


У Львові є також ряд фірм(приватні підприємства, спільні підприємства тощо) такого ж напрямку, зацікавлених у підготовці спеціалістів у сфері телекомунікацій. Виробництво засобів телекомунікацій здійснюється у Львові на ВО ЛОРТА, ВО ФТА, АТ «Концерн«Електрон» та ін. Експлуатацію засобів телекомунікацій здійснюють ЛД ВАТ«Укртелеком», Львівський технічний вузол регіональних магістральних зв’язків, СП «УТЕЛ», СП «Український мобільний зв’язок», СП «Київстар-GSM», асоціація «Telecom», СП «DGTel», СП «Welkom Telecom» та ряд інших організацій.


У Львові,Львівській області та у всьому Західному регіоні України ведеться велика робота з модернізації існуючих телекомунікаційних мереж з використанням цифрових каналів зв’язку, оптоволоконних систем передачі інформації, радіорелейнихліній, впровадження систем мобільного зв’язку, комп’ютерних систем передачі даних тощо.


Навчальні лабораторії кафедри:

Лабораторія «Ліній зв’язку та антенно-фідерні пристрої»;


Лабораторія «Каналів зв’язку та антенно-фідерних пристроїв»;


Лабораторія «Цифрової та мікропроцесорної техніки ТК систем»;


Лабораторія «Керуючих комплексів ТК систем»;


Лабораторія «Програмного забезпечення телекомунікаційних та інформаційних мереж»;


Лабораторія «Телекомунікаційних мереж та операційних систем».