Манзій Володимир Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Манзій Володимир Петрович
Манзій.jpeg
к.т.н., доцент
Дата народження 05.08.1947 р.
Місце народження м. Хмельницький, Україна
Помер 29.04.2014 р.
м. Львів, Україна
Галузь наукових інтересів інноваційна діяльність, розвиток інноваційної інфраструктури, трансфер технологій
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1983 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.

Манзій Володимир Петрович (1947-2014 рр., Львів, Україна) — український вчений у галузі економіки, організації та управління підприємствами, просторової економіки і інтеграції інновацій в підприємства, кандидат технічних наук (1983), доцент (2011).

Посада

Директор Технопарк Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

Професійна діяльність

З 1977 року працював викладачем на кафедрі наукової організації праці та управління економіки підприємства (тепер – кафедра економіки підприємства: спочатку асистентом, пізніше старшим викладачем (з 1978 р.) та доцентом (з 2003 р.). З 1993 року очолив Технопарк Національного університету «Львівська політехніка» | Технопарком Національного університету «Львівська політехніка» У 2008 році брав участь у розробці та реєстрації в дозвільній системі МОН України інноваційного проекту «Методи та геоінформаційні технології дистанційного моніторингу природних ресурсів України» (Свідоцтво Серія ІНВ №126 від 11.11.08р.).

Навчальна робота

Дисципліни, які виклав: «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аналіз», «Системи і механізми інвестування»

Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Ефективність імпрегнації (просочення) розплавом сірки залізобетонних виробів [Текст] : дис. ... канд-та техн. наук / В.П. Манзій ; Інститут бетону та залізобетону (Росія). - М. : 1982 р.

Основні публікації за останні роки

Публікації у фахових виданнях та інших виданнях

 • Высокоплотные, повышенной химической стойкости бетона, пропитанные серой / В.П. Манзій, Орловский Ю.И. Волгушев А.Н. // Инф.лист Львов ЦНТИ, №64-80 серия 45 Пром. строит. материалов Львов. 1980. – С.23-24
 • Технология пропитки бетонных и железобитонных изделий росплавом серы / В.П. Манзій, Орловский Ю.И. Юрьева Е.В. // В кн.: Тез. докл. Всесоюзного совещания «Перспектива повышения качества серы и расширения ее асортимента». Черкасы, 1980 – С.33-35
 • К вопросу долговечности бетонов, пропитаных росплавом серы / В.П. Манзій, Орловский Ю.И. // В кн.: Защита конструкций от корозии и приминение полимерных материалов в стоительстве. Сарат. Уни-та, 1980, ч.I, – С.7-10.
 • Технологические особенности изготовления бетонов, пропитаных расплавом серы / В.П. Манзій, Орловский Ю.И. // Реф. информ. Пром. и инж.-гражд ств-во ЦБНТИ Минпромстроя СССР. Сер. III, Строительная индустрия, 1980 вып.12 – С.15-16
 • Исследование свойств бетонов, пропитаных расплавом серы / В.П. Манзій, Орловский Ю.И. // «Известия ВУЗов. «Строительство и архитектура» 1980 №1 – С.78-81 (фахове видання)
 • Экономическая эффективность повышения долговечности бетонных изделий, пропитаных расплавом серы / В.П. Манзій, Голубева Т.В. Орловский Ю.И. // В кн.: Тез.докл. Всесоюзного совищания «Перспективы повышения качества серы и расширение ее ассортимента» Черкасы, 1980 – С.32-33
 • Экономическая эффективность повышения долговечности и коррозной стойкости бетонных изделий / В.П. Манзій, Прокопенко В.И. Орловский Ю.И. // Вестник Львов (политех. ин-та.-Экономика и организация про-ва в пром-ти и стр-ве) – 1981, №158 – С.64-67
 • Пути повышения экономической эффективности бестраншейной прокладки сборных железнобитонных труб / В.П. Манзій, Прокопенко В.И. // Вестник Львов пол-го ин-та –Экономика и организация производства в пром-ти и стр-ве. – 1982. №165 – С.8-10
 • Розроботка технологии и изучение свойств бетонных изделий, пропитаных расплавом серы / В.П. Манзій, // Диссертация на соискание ученой степени кандидата Технических наук. – Москва, 1983 – С.223
 • Пропитка древесины серой / В.П. Манзій, Орловский Ю.И. Панов С.А. Манзий С.О. // Известия ВУЗов, Новосибирск, 1984. №6 – С.76-80 (фахове видання)
 • Повышение эффективности использования железобитонных труб, прокладываемых бестраншейным способом / В.П. Манзій, Прокопенко В.И. Орловский Ю.И. // Организация и технология сроительного про-ва. – ЦБНТИ Минстроя СССР-М., 1986, №12 – С.11-13
 • Решение задачи двухмерной протиткы цилиндрической трубы расплавом серы / В.П. Манзій, Орловский Ю.И., Прокопенко В.И. // Разработка технологических рекомендаций по исследованию и комплексному использыванию природных минеральных ресурсов при производстве строительных материалов и изделий: Сб.НПО «Стройметериалов» МПС УССР.-К., 1987. – С.57-64
 • Теория и практика создания научно-технологических парков / В.П. Манзій, // Материалы II международной научно-практической конференции «Инновационные центры и технологические парки в центральной и восточной Европе» Могилев, 7-8 июня 1996 – С.112-114
 • Управління оздоровлення довкілля за допомогою системи ринкового ліцензування / В.П. Манзій, Стадницький Ю.I. // Тези доповіді матеріали науково-практичної конференції «Соціальні і управлінські проблеми розвитку бізнесу в Україні» Донецьк, 2001 – С.92-95
 • Спеціальні економічні зони та інноваційна діяльність / В.П. Манзій, // Тези доповідей Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми інновацій та інвестицій в Україні» Дніпропетровськ, 2002 – С.34-35
 • Методичні підходи до проведення моніторингу інноваційної діяльності / В.П. Манзій, Козик В.В., Іванова О.Б. // Тези доповідей II міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 2008 – С.140-145
 • Інновації: сутність і трактування поняття, міжнародний досвід в Україні / В.П. Манзій, Козик В.В. // Інвестиції: практика та досвід Науково-практичний журнал. 2008, 321 – С.7-12
 • Трансфер технологій: сутність та особливості здійснення інвестицій / В.П. Манзій, Козик В.В. Стояновський А.Р. // Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал. №16, 2009 – С.23-26 (фахове видання)
 • Трансфер технологій: сутність та особливості здійснення / ВВ Козик, ВП Манзій, АР Стояновський // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід» - Київ: ТОВ «ДКС Центр», 2009 - № 16 – С 23-25 / В.П. Манзій, // Проблеми оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства / В.П. Манзій, Козик В.В. // Науково - практичний журнал «Інвестиції практика та досвід» Тези 29-31 травня 2008, №21 Київ, – С.54-59
 • Трансфер технології в інноваційному розвитку економіки України / В.П. Манзій, Козик В.В. // Тези доповіді Луцьк, 2009, с.46-49
 • Інноваційний розвиток, як фактор підвищення конкурентоспроможності / В.П. Манзій, Козик В.В. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів 17-18 вересня, 2009 – С.212-214
 • Вплив діяльності технологічного парку «Яворів» на розвиток інноваційної інфраструктури Львівської обл За період 1999-2009рр / В.П. Манзій, // Матеріали ХV науково практичної конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» Алушта, 2010 с.332-336

Авторські свідоцтва

 • Способ изготовления бетонных изделий / В.П. Манзій, Орловский Ю.И. Мовчан Н.И. Юрьева Е.В. // №885229,1981, Б.И. №44

Навчально-методичні роботи

 • Методические указания для выполнения курсового проекта по курсу «Организация и планирование строительства» для спциальностей «Промышленное и гражданское строительство» / В.П. Манзій, Прокопенко В.И. // 1980г.
 • Методические указания для проведения практических занятий по курсу «Организация и планирование строительства» / В.П. Манзій, Васильев С.П. Прокопенко В.И. // 1981г.
 • Методические указания для выполнения курсового проекта по курсу «Организация и планирование строительства» для спциальностей «Теплогазоснабжение и вентиляция» / В.П. Манзій, Ламотько В.І. // 1983г.
 • Основи підприємництва та бізнес-планування / В.П. Манзій, Капій М. Максимович Л.В. Головецько О.Ю. // Львів, видавництво «Кальварія» 1994
 • Стратегічне управління підприємством: методичні вказівки для виконання курсової роботи для спеціальностей «Економіка підприємства» і «Фінанси» всіх форм навчання / В.П. Манзій, Скворцов І.Б. Залуцький О.Я. Ємельянов О.Ю. // 2004р.
 • Менеджмент персоналу: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів стаціонарної форми навчання, рівень освіти – магістр / В.П. Манзій, Козик В.В. Висоцький А.Л. // 2008р.
 • Економіка проектів: методичні рекомендації та завдання до виконання курсового проекту для спеціальності «Економіка підприємства» / В.П. Манзій, Тимчишин І.Є. Мельник В.М. Залуцький О.Я. // 2006р.
 • Підприємство та менеджмент: методичні вказівки до виконання самостійних робіт і проведення практичних занять для студентів всіх форм навчання спеціальності «Геодезія» / В.П. Манзій, Гаврилюк А.С. Крет І.З. Ємельянов О.Ю. Петрушка Г.О. // 2006р.
 • Організація виробництва: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / В.П. Манзій, Козик В.В. Гавриляк А.С. // 2006р.