Майструк Володимир Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Майструк Володимир Володимирович
Maystruk Volodymyr.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 4 листопада 1971 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1995
Спеціальність Електронне машинобудування
Галузь наукових інтересів Сухе механічне розділення неоднорідних газових систем
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи кафедра проектування та експлуатації машин, Інститут інженерної механіки та транспорту , Національний університет «Львівська політехніка»

Майструк Володимир Володимирович — кандидат технічних наук, доцент кафедри проектування та експлуатації машин Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка», заступник директора Інституту механічної інженерії та транспорту.

Загальна інформація

Дата народження: 4 листопада 1971 року

У 1995 р. закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю Електронне машинобудування.

Тема дисертації: Розділення запилених газів у циклонах з проміжним відведенням твердої фази [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.17.08 / Майструк Володимир Володимирович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2000. — 161 арк. — арк. 133-142

Викладає курси

 • САПР технологій для обладнання з числовим програмним керуванням
 • Процеси та апарати переробних і харчових виробництв
 • Контрольно-вимірювальні пристрої технологічних машин
 • Машини та устаткування галузі

Наукові інтереси

 • Сухе механічне розділення неоднорідних газових систем

Вибрані публікації

 1. Процеси та апарати хімічних технологій : навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання : у 5 ч. Ч. 5. Екстракція, екстрагування, адсорбція, кристалізація та баромембранні процеси / Я. М. Ханик, В. І. Троцький, О. В. Станіславчук, В. В. Майструк, Р. І. Гаврилів ; за ред. Я. М. Ханика ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун­ту «Львів. політехніка», 2010. — 176 с. : іл. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 56). -Бібліогр.: с. 174 (14 назв).
 2. Використання програми COSMOS FloWorks програмного продукту SOLID WORKS для дослідження поля швидкостей в прямоточному циклоні з коаксіальною вставкою /A. Дубинін, В. Майструк, Р. Гаврилів // 9-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : присвяч. 165-річчю Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 20-22 трав. 2009 р. : праці / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л., 2009. — С. 192.
 3. Основи екології та природокористування. Конспект лекцій : Навчальний посібник / Юліан Олексійович Малик, Олег-Роман Володимирович Мартиняк, Микола Федорович Юрим, Володимир Володимирович Майструк . — Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002 . — 87 с. : іл. — (Дистанційне навчання) . — Бібліогр.: с.87 (11 назв.) . — На укр. яз. — ISBN 966-553-241-3
 4. Прямотечійний циклон/ Номер патенту: 10458 | Автори: Майструк Володимир Володимирович, Гаврилів Роман Іванович, Дубинін Анатолій Іванович | Опубліковано: 15.11.2005 | МПК: B04C 3/00
 5. Циклон/ Номер патенту: 52259 | Автори: Марков Андрій Дмитрович, Дубинін Анатолій Іванович, Майструк Володимир Володимирович | Опубліковано: 16.12.2002 | МПК: B04C 3/00
 6. Ротаційний пилевловлювач/ Номер патенту: 20633 | Автори: Дубинін Анатолій Іванович, Майструк Володимир Володимирович | Опубліковано: 05.08.1997 | МПК: B01D 45/14
 7. Методика проведення аналізу дисперсного складу пилу за допомогою електрофо-тоседиментометра / А.І. Дубинін, В.В. Майструк // Наук. вісн. : Зб. наук.-техн. пр. / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — Вип. 13.1. — С. 265-269. — Бібліогр.: 2 назви.
 8. Пилоподавач з вібробункером для запилення повітря / А.І. Дубинін, В.В. Майструк, Р.І. Гаврилів // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 488: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 192-195. — Бібліогр.: 2 назви.

Контакти

вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 75

тел.: +38 (032) 258 21 55.

+38 (032) 258 24-10

E-mail: stotsko@polynet.lviv.ua