Лозинська Ольга Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лозинська Ольга Володимирівна
Lozynska O V.jpg
к.т.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2008
Спеціальність «Інтелектуальні системи прийняття рішень»
Галузь наукових інтересів Машинний переклад
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Пасічник Володимир Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Лозинська Ольга Володимирівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Загальна інформація

Освіта:
У 2008 році з відзнакою закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень» по кафедрі «Інформаційні системи та мережі».
Тема кандидатської дисертації: "Система комп’ютерного перекладу української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології".
Спеціальність 10.02.21 «Структурна, прикладна та математична лінгвістика».

Професійна діяльність:
З 2011 р. – стажист-дослідник кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка». З 2013 р. і по 2021 – асистент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка». З 2022 р. і по даний час – доцент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Дискретна математика.
 • Організація баз даних та знань.
 • Алгоритмізація і програмування.

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: машинний переклад, побудова онтологій предметних областей.

Вибрані публікації

 1. Davydov M. Spoken and sign language processing using grammatically augmented ontology / M. Davydov, O. Lozynska // Applied Computer Science. ACS journal. – Poland, 2015. – Vol. 11. – Nо 2. – P. 29–42.
 2. Lozynska O. Information technology for Ukrainian Sign Language translation based on ontologies / O. Lozynska, M. Davydov // Econtechmod. An international quarterly journal. – Lublin, 2015. – Vol. 4. – Nо 2. – P. 13–18.
 3. Лозинська О. В. Математична модель граматично-доповненої онтології / О. В. Лозинська, М. В. Давидов // Вісник Нац. техн. ун-ту «Харків. політех. ін-т». – Харків : Нац. техн. ун-т «Харків. політех. ін-т», 2015. – № 11(1120). – C. 102–108.
 4. Лозинська О. В. Предметно-орієнтована мова опису граматично-доповненої онтології / О. В. Лозинська, М. В. Давидов // Управляющие системы и машины. – Київ, 2015. – № 4. – С. 31–40.
 5. Давидов М. В. Інфологічна модель концептів української жестової мови / М. В. Давидов, О. В. Лозинська, В. В. Пасічник // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» : «Інформаційні системи та мережі». – Львів, 2014. – № 805. – С. 279–289.
 6. Лозинська О. В. Машинний переклад на основі правил для перекладу на українську жестову мову / О. В. Лозинська, М. В. Давидов, В. В. Пасічник // Iнформацiйнi технологiї та комп’ютерна iнженерiя : Мiжнар. наук.-техн. журн. – Вінниця, 2014. – Т. 1. – № 29. – С. 11–17.
 7. Лозинська О. В. Застосування методу машинного перекладу на основі правил для перекладу з української жестової мови / О. В. Лозинська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» : Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2014. – № 783.– С. 368–375.
 8. Лозинська О. В. Розроблення системи статистичного машинного перекладу української жестової мови на українську словесну мову для підтримки бізнес-процесів / О. В. Лозинська, А. С. Мельник, М. В. Давидов, Ю. В. Нікольський // Радіоелектроніка та інформатика : наук.-техн. журн. – Харків : Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, 2013. – № 1 (60). – С. 35–39.
 9. Лозинська О. В. Побудова системи правил для комп’ютерного перекладу української жестової мови на основі аналізу її синтаксичних конструкцій / О. В. Лозинська, М. В. Давидов // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» : Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2015. – № 814. – С. 319–326.
 10. Лозинская О. В. Информационные технологии для незрячих и неслышащих людей / О. В. Лозинська, А. Б. Демчук // Science and World : Междунар. науч. журнал. – Волгоград, 2014. – № 1(5). – С. 102–105.
 11. Давидов М. В. Освітні інформаційні технології для глухих та слабкочуючих. Напрацювання та досвід Національного університету «Львівська політехніка» : препринт / М. В. Давидов, О. В. Лозинська, О. В. Вербич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 48 с.
 12. Lozynska O. Using rule-based machine translation for Ukrainian Sign Language / O. Lozynska, M. Davydov // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design ‘MEMSTECH-2014’: proc. of the X Intern. Conf., 22–24 June 2014, Lviv, Ukraine / Min. of Education, Science, Youth and Sports of Ukraine, Lviv Politechnik National University. – Lviv, 2014. – P. 123–124.
 13. Лозинська О. В. Використання граматично-доповненої онтології для перекладу української жестової мови / О. В. Лозинська // Математика. Інформаційні технології. Освіта : Збірник статей. – Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 2. – С. 108–114.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів;
4 корпус, кімната 121а.
Tел. +38 (032) 258-23-69