Ланець Олексій Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ланець Олексій Степанович
Ланець Олексій.jpg
д.т.н., професор, директор ІМІТ
Дата народження 10 квітня 1975 р.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність робототехнічні системи та комплекси
Галузь наукових інтересів створення енергоощадливого вібраційного технологічного обладнання на основі синтезу високоефективних механічних коливальних систем
Кваліфікаційний рівень механік-конструктор
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2019 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут інженерної механіки та транспорту, кафедра механіки та автоматизації машинобудування.

Лáнець Олексій Степанович — механік-конструктор, доктор технічних наук, доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування, директор Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 10 квітня 1975 р. у м. Ковелі Волинської обл.

1992 р. — вступив до Львівського політехнічного інституту, а в 1998 р. закінчив магістратуру на той час уже Державного університету «Львівська політехніка» при кафедрі «Автоматизація та комплексна механізація машинобудівної промисловості» (АКМ) за спеціальністю «Робототехнічні системи та комплекси». Того ж року вступив до аспірантури.

2002 р. — захистив кандидатську дисертацію за спецiальнiстю 05.02.02 — машинознавство на тему «Розробка динамічно зрівноважених торових вібраційних машин з електромагнітним приводом».

2006 р. — отримав вчене звання доцента за кафедрою АКМ.

2008–2011 рр. — навчався у докторантурі при Національному університеті «Львівська політехніка».

2011 р. — захистив докторську дисертацію за спецiальнiстю 05.02.02 — машинознавство на тему «Наукові основи створення енергоощадних міжрезонансних вібраційних машин».

На даний час директор Інституту механічної інженерії та транспорту, за сумісництвом — доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування (до 2009 р. кафедра АКМ).

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

  • Створення енергоощадливого вібраційного технологічного обладнання на основі синтезу високоефективних механічних коливальних систем

Олексій Степанович Ланець є представником Львівської школи вібротехніків, започаткованої професором В.О. Повідайлом. У науковій роботі займається проблемами, що охоплюють питання розроблення вібраційних машин різноманітного технологічного призначення; формування математичних моделей та дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах; оптимізація параметрів та встановлення аналітичних залежностей, що формують механічні параметри системи; здійснення розрахунку на жорсткість та міцність вузлів машин; дослідження електромагнітного та електромеханічного приводу. Є автором близько 100 наукових праць.

Він запропонував нову методологію створення високоефективних вібраційних машин різноманітного технологічного призначення. Основою для синтезу енергоощадливого віброобладнання є розроблений метод розрахунку інерційно-жорсткістних параметрів, який реалізує якісно новий перерозподіл параметрів, внаслідок якого механічна коливальна система здатна накопичувати значно вищий динамічний потенціал, що проявляється через підвищені коефіцієнти динамічності. Завдяки цьому приведення коливальної системи в рух із заданими технологічними параметрами відбувається за значно менших затрат потужності привода. Розроблений метод використовується як для синтезу вібраційних машин з електромагнітним приводом, так і для найбільш розповсюджених в промисловості вібраційні машини з інерційним приводом.

Основні публікації

  1. Ланець О.С. Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини з електромагнітним приводом (Теоретичні основи та практика створення) : монографія / О.С. Ланець. — Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 324 с.
  2. Ланець О.С. Теорія синфазних коливань у вібраційних машинах з електромагнітним приводом / О.С. Ланець // Вібрації в техніці та технологіях. — 2005. — №2 (40). — С. 46–54.
  3. Ланець О.С. Експериментальне підтвердження наявності додаткових підсилень коливань у високоефективних міжрезонансних механічних коливальних системах, створених на основі теорії синфазних коливань / О.С. Ланець // Вібрації в техніці та технологіях. — 2009. — №3 (55) — С. 29–34.
  4. Ланець О.С. Поширення синфазного методу розрахунку параметрів тримасових механічних коливальних систем для створення високоефективних міжрезонансних вібраційних машин з інерційним приводом / О.С. Ланець, Я.В. Шпак, В.І. Лозинський // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : Укр. міжвід. наук.-техн. зб. — Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2010. — Вип. 44. — С. 24–35.
  5. Ланець О.С. Модернізація одно— та двомасових резонансних вібраційних машин з інерційним приводом / О.С. Ланець, В.М. Гурський, Я.В. Шпак // Ж. : Вібрації в техніці та технологіях. — 2011. — №4 (64). — С. 39–43.
  6. Обґрунтування конструкції та моделювання роботи резонансного двомасового вібростола з інерційним приводом / О.С. Ланець, В.М. Гурський, О.В. Ланець, Я.В. Шпак// Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», — Львів, 2014. — №788. — С. 28–37.
  7. Пат. на винахід 88369 С2 Україна, МПК B06В 1/02. Тримасовий вібраційний майданчик з електромагнітним приводом / О.С. Ланець (Україна) ; Нац. ун-тет «Львівська політехніка». — №а 2007 13192 ; заявл. 27.11.2007 р. ; опубл. 12.10.2009, Бюл. №5. — 5 с.
  8. Пат. на корисну модель 22199 Україна, МПК G01H 1/00 ; B06В 1/02. Спосіб визначення параметрів тримасової механічної коливальної системи вібраційної машини з електромагнітним приводом / О.С. Ланець (Україна) ; Нац. ун-тет «Львівська політехніка». — №u 2005 11812 ; заявл. 12.12.2005 ; опубл. 25.04.2007, Бюл. №5. — 9 с.
  9. Пат. на корисну модель 22200 Україна, МПК B06В 1/02. Тримасова вібраційна машина з електромагнітним приводом / О.С. Ланець (Україна) ; Нац. ун-тет «Львівська політехніка». — №u 2005 11824 ; заявл. 12.12.2005 ; опубл. 25.04.2007, Бюл. №5. — 4 с.

Контакти

вул. Професорська, 1а, м. Львів, 79013; кімн. 67

Тел.: +38 (032) 258-24-10

Е-mail: poslanets1@gmail.com