Кісь Ярослав Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кісь Ярослав Петрович
Kis Ya P.jpg
к.т.н, доцент
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність «Електронні обчислювальні машини»
Галузь наукових інтересів Методи та інструментальні засоби проектування інтелектуальних інформаційних систем
Кваліфікаційний рівень інженер електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2000 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Кісь Ярослав Петрович — кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та мереж,Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження:

Освіта

Львівський політехнічний інститут, 1978р., «Електронні обчислювальні машини», інженер-електрик

Кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.02 —математичне моделювання та обчислювальні методи;

Тема дисертації: «Моделюваннята синтез завадостійких кодів за допомогою ідеальних кільцевих в’язанок [Текст]: дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Кісь Ярослав Петрович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1998. — 150 л.»


ТзОВ «Софтсерв» (м.Львів), 23.03.2010-23.04.2010р.,підвищення кваліфікації.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

  • Інформаційні системи і технології в управлінні проектами
  • Експертні системи та автоматизовані системи навчання
  • Системний аналіз
  • Логістика інформаційних систем


Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: «Методи та інструментальні засоби проектування інтелектуальних інформаційних систем»

Вибрані публікації

Методи документування консолідованої інформації: навч.Посібник з грифом МОН/ Я.П. Кісь, Р.О. Голощук; за заг. ред. В.В.Пасічника.—2-ге вид.— Львів: Вид-во «Львівcька політехніка» 2013.— 244с.

Підвищення ефективності розв’язання задач лінійного програмування з використанням технологій CUDA / В. М. Теслюк, Я. П. Кісь, Т. М.Теслюк // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. — 2014. —№ 1. — С. 536-541 : табл., граф. — Бібліогр. в кінці ст. — Стаття англійською мовою. Матеріал підготовлено на основі доповіді на 12-му міжнародному науковому семінарі «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті таекології» (1-5 липня 2013 р.; Світязь-Київ)

Методи і засоби автентифікації біометричних даних вінформаційних системах / Я. П. Кісь, В. М. Теслюк // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. — 2012. — № 12. — С. 174-182 : табл. —Бібліогр. в кінці ст. — Статтю підготовлено на основі доповіді на 11-муміжнародному науковому семінарі «Сучасні проблеми інформатики в управлінні,економіці, освіті та екології» (2-7 липня 2012 р.; Київ)

Кісь Я. П., Іванні І.В. Реалізація Інтернет-магазину з використання інтелектуальної компоненти. Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ «Львівська політехніка» .-2010.,-2010.-С.121-127.

Кісь Я.П. Інтелектуальна система аналізу результатів пошукута просування сайтів у пошукових системах / Я.П. Кісь, І.Б. Кушнірчук* // Вісн.Нац. ун-ту «Львівська політехніка» .— Львів, 2011.— № 715: Інформаційні системита мережі.— С.273-283.

Кісь Я.П. Інтелектуально-інформаційна система розроблення навчального плану у ВНЗ / Я.П. Кісь, М. Коваленко*, І. Яртим* //Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» .— Львів, 2011.— № 715: Інформаційн ісистеми та мережі.— С.162-171.

Контакти

вул.Митрополіта Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус,кімната 121

Tел. +38 (032) 258-25-38

E-mail: yaroslav.p.kis@lpnu.ua