Комісія організаційна (профком працівників Львівської політехніки)

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Повернутися на головну сторінку

Напрями діяльності комісії профкому працівників Львівської політехніки:

Створення електронної бази даних з обліку членів профспілки працівників Університету. Проведення постійної агітаційної, роз’яснювальної роботи, що до залучення працівників підрозділів Університету до членства у профспілковій організації НУ «ЛП». Проведення організаційних заходів з метою створення профгруп на кафедрах та у підрозділах Університету, в яких профспілкових структур немає. Документальний супровід роботи профспілкової організації: Оформлення та збереження протоколів зборів конференцій, засідань профкому, президії та постійно діючих комісій профспілкової організації; Оформлення, розмноження та передача низовим організаціям текстів колективного договору (КД), основних ухвал профкому, всієї необхідної поточної профспілкової документації; Постійний моніторинг виконання планів робіт профспілкового комітету, президії і комісій за напрямками діяльності; Облік скарг, звернень і пропозицій до КД поданих членами профспілки Університету та скерування їх на розгляд відповідних комісій; Отримання, розподіл та належне зберігання вхідної та вихідної документації. Постійне поновлення веб- сторінки профкому та обслуговування електронної пошти. Забезпечення зв’язку з адміністративними підрозділами університету та керівними структурами профспілки. Склад комісії:

Гайдук В.Г. - Голова комісії, Перший заступник голови профкому, доцент каф.EKC, ІЕСК

Косач Н.І. - Секретар профкому, зав.архіву, АЧ

Пелех Я.М. - Член комісії, доцент каф. ОМП, ІМФН

Семенова З.Т. - Член комісії, гол. спеціаліст, ПКО

Бондарчук Л.М. - Член комісії, інженер, ВКР


Повернутися на головну сторінку