Комісія виробнича (профком працівників Львівської політехніки)

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Повернутися на головну сторінку

Офіційна назва: Виробнича комісія профкому працівників Львівської політехніки

Напрями діяльності комісії Профкому працівників Львівської політехніки:

Виконує свої захисні функції - від імені трудового колективу профспілковий комітет постійно укладає з адміністрацією університету колективні договори, які згідно ст. 9 Закону України "Про колективні договори і угоди" проходили реєстрацію в органах юстиції і у виконкомі Ради народних депутатів м. Львова.Колективний договір є нормативним документом, регулюючим взаємостосунки власника або уповноваженого ним органу і працівників у області виробничих і трудових відносин, соціально-економічного розвитку колективу, охорони праці, здоров'я і відпочинку співробітників і членів їх сімей відповідно до чинного законодавства.

Сприяє профкому у здійсненні статутних завдань і повноважень, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та. гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про вищу освіту», закону «Про оплату праці» тощо. Спільно з іншими постійними комісіями бере участь у підготовці й проведенні конференції трудового колективу працівників університету для розгляду проекту Колективного договору; Формує перелік питань до Колективного договору у розділах: Контролює питання дотримання законодавства з питань оплати праці; Пропонує перелік і порядок надання працівникам додаткових соціальних пільг і послуг згідно з статутом підприємства та колективним договором; Контролює питання дотримання законодавства у сфері трудових відносин. Бере участь у розгляді подань адміністрації щодо розірвання трудової угоди з працівниками — членами профспілки і готує відповідні матеріали на розгляд профкому, а також бере участь у розгляді трудових спорів в університеті; Розглядає скарги працівників стосовно порушення їх соціальних і трудових прав та надає консультації з питань законодавства про працю, а також організовує консультації з правових питань у фахівців обласної ради профспілки; Організовує навчання з підвищення кваліфікації членів комісії та профактиву з питань соціального та правового захисту; Бере участь у розробленні нормативно-правових актів та положень з питань організації та оплати праці. Інформує членів профспілки про свою роботу на стендах профкому та на засіданнях президії і профкому.

Склад виробничої комісії профкому працівників Львівської політехніки (затверджено на віртуальному засіданні Профкому НУЛП 31.03.2020):

Олійник Михайло Йосипович - Голова виробничої комісії, доцент, каф. ЕПМС, ІЕСК

Тел: (032) 258-21-16

E-mail: oliynyk@lp.edu.ua

Члени виробничої комісії профкому працівників Львівської політехніки:

  • Іличок Б.І. - Заступник голови комісії, доцент, каф. ТПЕ, ІНЕМ
  • Пастернак Г.С. - Член комісії, комендант 8 н.к.
  • Фадєєв С.В. - Член комісії, інженер І кат., каф. НПЕ, ІТРЕ

Посилання на сайт Національного університету «Львівська політехніка»

Документи

Повернутися на головну сторінку