Комова Марія Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Комова Марія Василівна
KomovaM.png
доктор наук із соц. ком., доцент
Дата народження 15 січня 1957 року
Місце народження Львів
Національність українка
Alma mater Київський державний університет культури
Дата закінчення 1978
Спеціальність бібліотекознавство та бібліографія
Галузь наукових інтересів наукова термінологія, документальна інформація
Кваліфікаційний рівень бібліотекар-бібліограф
Науковий ступінь доктор наук із соціальних комунікацій
Науковий керівник доктор наук із соціальних комунікацій, професор Пенчук Інна Леонідівна
Дата присвоєння н.с. 1999 рік
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 рік
Поточне місце роботи НУЛП, Кафедра СКІД

Ко́мова Марі́я Васи́лівна (15 січня 1957) — український науковець, доктор наук із соціальних комунікацій, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні відомості

Марія Василівна Комова народилася 15 січня 1957 року в родині освітян, інженерно-технічних працівників.

Освіта

1964 – 1974 рр. – середня кола № 31, середня школа № 79 (нині гімназія «Євшан») в м. Львові.

1974 – 1978 рр. – бібліотечний факультет Київського державного інституту культури, отримавши диплом бібліотекаря-бібліографа за спеціальністю "Бібліотекознавство та бібліографія".

1916 – 2019 рр. – докторантура Класичного приватного університету за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій.

Професійна діяльність

Серпень 1978 р. – грудень 1980 р. – головний бібліотекар Львівської державної обласної універсальної наукової бібліотеки

Грудень 1980 р. – жовтень 1986 р. – завідувач відділу абонементу бібліотеки профкому Виробничого об’єднання «Кінескоп»

Жовтень 1986 р. – вересень 1999 р. – завідувач науково-методичного відділу Науково-технічної бібліотеки Державного університету «Львівська політехніка»

Вересень 1999 р. – вересень 2002 р. – заступник директора Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»

Вересень 2002 р. – липень 2003 р. – старший викладач кафедри історії України, науки і техніки Національного університету «Львівська політехніка»

Липень 2003 р. – липень 2011 – доцент кафедри історії України, науки і техніки (історії, теорії та практики культури) Національного університету «Львівська політехніка»

З липня 2011 р. – доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Термінологія інформаційної справи
 • Діловодство
 • Соціальні комунікації
 • Соціально-комунікаційні технології
 • Організація PR-кампанії
 • HR-технології
 • Комунікаційний менеджменнт установи
 • Управління діловими інформаційними ресурсами

Входила до складу робочих груп розробників галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр», затверджених наказами Міністерства освіти і науки України відповідно від 12.12.2018 № 1378 та від 24.05.2019 р. № 728. Входила до складу групи розробників Освітньої програми «Соціальні комунікації та інформаційна діяльність» для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» та Освітньої програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для підготовки фахівців ОКР «магістр». Є гарантом Освітньої програми «Соціальні комунікації та інформаційна діяльність» для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» в Національному університеті «Львівська політехніка».

Наукова робота

Наукова кваліфікація

Науковий ступінь : Доктор наук із соціальних комунікацій з 6 травня 2021 року. Дисертацію захистила на спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій Тема дисертації : Документальна і фактична інформація: функціонування та інтерпретація в соціальних комунікаціях : дис... доктора наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Комова Марія Василівна ; Класичний приватний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Київ, 2021. 552 с. Науковий консультант : доктор наук із соціальних комунікацій, професор Пенчук Інна Леонідівна, Класичний приватний університет, завідувач кафедри журналістики та української філології.

Науковий ступінь : Кандидат філологічних наук з 10 березня 1999 року. Дисертацію захистила на спеціалізованій вченій раді Інституту української мови Національної академії наук України. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Тема дисертації : Формування і розвиток української бібліотечно-бібліографічної термінології: дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Сташко Марія Василівна ; Національна академія наук України. Інститут української мови. Київ, 1999. 188 с. Науковий керівник : кандидат філологічних наук, професор Симоненко Людмила Олександрівна, Інститут української мови Національної академії наук України, завідувач відділу лексикології, термінології та ономастики Вчене звання: У 2005 році здобула вчене звання доцента кафедри історії України, науки і техніки.


Напрямки наукових досліджень:

 • Термінологія інформаційної справи
 • Документальна і фактична інформація в соціальних комунікаціях
 • Термінографія, лексикографія
 • Бібліографія праць з української термінології і термінографії

Учасниця виконання НДР: «Соціальні комунікації в глобальному інформаційному просторі» (СКІД-НП), 2015-2019 р. (№ ДР 0115U000460). Є членом Вченої ради Інституту гуманітарних і соціальних наук. З 2014 року - член наукової ради журналу «FOLIA BIBLIOLOGICA», який видає університет імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща). З 2021 року - член української делегації Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів.

Кваліфікаційні вміння

У 2018 – стажування у Львівській філії Київського національного університету культури і мистецтв (довідка, № 07 від 06.06.2017). Протягом 7-8 вересня 2020 р. – курси «Школа менторства. Особливості реалізації тюторства та менторства у закладах вищої освіти: європейський досвід і його імплементація у Львівській політехніці», організовані інститутом гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» (сертифікат). У лютому-березні 2021 – курси підвищення кваліфікації «Публікаційна стратегія науковця», організованих відділом навчання і розвитку персоналу Національного університету «Львівська політехніка» (сертифікат, серія СТ ЛП / № 0331-21 від 10 березня 2021).

Відзнаки Національного університету «Львівська політехніка»

2012 – диплом другого ступеня у конкурсі монографій, підручників та навчальних посібників у номінації «Найкраща монографія» у Національному університеті «Львівська політехніка» за монографію «Українська документознавча термінологія: шляхи творення та функційні особливості».

Подяки за значні досягнення в роботі (наказ № 2039-3-10 від 09.10.1998; наказ № 2210-3-07 від 08.10.1999; наказ № 2289-3-07 від 04.10.2001)

Грамота за значні досягнення в навчальній та науковій роботі (наказ № 35-2-10 від 18.05.2009)

Подяка за багаторічну сумлінну працю на благо Львівської політехніки (наказ № 115-3-10 від 18.01.2012).

Наукові публікації

Автор понад 160 наукових публікацій з української наукової термінології, соціальних комунікацій, документознавства, бібліографії (із них 5 монографій (2 у співавторстві, з них 1 закордонна); 51 фахова стаття; 11 статей, опублікованих за кордоном; 7 статей - в періодичних виданнях, індексованих в SCOPUS; 65 тез і матеріалів конференцій, 14 навчальних посібників та електронних навчальних комплексів, 2 словники, 3 бібліографічних покажчики).

У 1996 році отримала ґрант Міжнародного фонду «Відродження» для публікації «Російсько-українського словника бібліотечно-бібліогріфічних термінів» (Львів, 1996).


Монографії:

Komova M., Peleshchyshyn A., Petrushka A. Scientific and popular content in the socio-cultural space: мonograph. Lviv : Triada-plius, 2019. 200 с.

Комова М. В. Документальна та інтерпретаційна природа контенту в соціальних комунікаціях : монографія Львів : Тріада-плюс, 2014. 384 с.

Комова М. В. Принципи співвідношення фактів та інтерпретацій в засобах масової інформації : монографія / Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів, 2012. 250 с.

Комова М. В. Українська документознавча термінологія : шляхи формування та функційні особливості : монографія / Нац. ун-т «Львів. Політехніка». Львів, Вид-во НУ «Львів. політехніка», 2011. 315 с.

Komova M. The impact of convergence on the development of typological structure of new media // Around the Book, the Library and Information: The present state – challenges – prospect: [monograph]. Lublin : Maria Curie-Sklodowska University Press, 2014. C. 249 – 256.

Навчальні посібники з грифом МОН та навчальні посібники, які рекомедувала Науково-методична рада Національного університету "Львівська політехніка":

Комова М. В., Петрушка А. І., Бахур Ю. Б. Комунікаційний менеджмент установи : навч. посіб. / Нац. ун-т «Львівська політехніка». Кафедра соціал. комунікацій та інформ. діяльності. Львів : Тріада Плюс, 2021. 187 с.

Комова М. В., Кочан І. М. Наукові дослідження з українського термінознавства : навч. посіб. / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка Львів, Тріада-Плюс, 2020. 144 с.

Комова М. В., Пелещишин А. М. Соціально-комунікаційні технології : навч. посіб. / Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2018. 126 с.

Комова М. В., Пелещишин А. М., Білущак Т. М. Керування документаційними процесами: навч. посіб. / Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. 188 с.

Комова М. В. Діловодство : навч. посіб. / Нац. ун-т «Львів. Політехніка». Львів, Тріада-Плюс, 2006, 2007, 2009, 2011. 220 с.

Комова М. В. Складання ділових документів : навч. посіб. / Нац. ун-т «Львів. Політехніка». Львів, Тріада-Плюс, 2007. 157 с.

Комова М. В. Документознавство : навч. посіб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка. Львів, Тріада-Плюс, 2007. 294 с.

Комова М. В. Документознавча термінологія : навч. посіб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» Львів, 2003. 167 с.

Комова М. В. Документознавство. Діловодство. Документна лінгвістика. Науково-технічна термінологія // Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів : навч. посіб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; за заг. ред. Ю. Я. Бобала та ін. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. С. 47 – 80, 137 – 147.

Комова М. В. Електронний навчально-методичний комплекс «Діловодство» (номер та дата реєстрації: Е41-188-20/2013 від 25.06.2013)

Комова М. В., Вовк Н.С. Електронний навчально-методичний комплекс «Термінологія інформаційної справи» (номер та дата реєстрації: Е41-188-178/2017 від 09.03.2017). URL : https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=419

Комова М. В., Білущак Т. М., Кухтяк О. Я. Електронний навчально-методичний комплекс «Управління діловими інформаційними ресурсами» (номер та дата реєстрації: Е41-188-179/2017 від 20.03.2017) URL : https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=439

Комова М. В., Мина Ж. В. Електронний навчально-методичний комплекс «Стилістика ділових документів». (номер та дата реєстрації: Е41-188-217/2018 від 14.09.2018) URL : https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1512

Комова М. В., Марковець О. В. Електронний навчально-методичний комплекс «Діловодство». (номер та дата реєстрації: Е41-188-266/2019 від 06.11.2019) URL : https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1499

Комова М. В., Петрушка А. І., Марковець О. В. Електронний навчально-методичний комплекс «Комунікаційний менеджмент установи» (номер та дата реєстрації: Е41-188-325/2020 від 17.12.2020). URL : https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=11864

Комова М. В., Петрушка А. І., Марковець О. В. Електронний навчально-методичний комплекс «Соціально-комунікаційні технології» (номер та дата реєстрації: Е41-188-326/2020 від 17.12.2020). URL : https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1506

Петрушка А. І., Комова М. В., Марковець О. В. Електронний навчально-методичний комплекс «Технології документних комунікацій в соціальних системах» (номер та дата реєстрації: Е41-188-327/2020 від 17.12.2020). URL : https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=11877

Петрушка А. І., Комова М. В., Марковець О. В. Електронний навчально-методичний комплекс «Бібліотеки та архіви ВНЗ» (номер та дата реєстрації: Е41-188-328/2020 від 17.12.2020).

Словники, бібліографічні покажчики:

Сташко М. В. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів / ред. Г. Л. Вознюк. Львів: ЛПІ, 1991. 103 с.

Сташко М. В. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів / наук. ред. Л. М. Полюга. Вид. 2-е, перероб. і доп. Львів: "БаК", 1996. 197 с.

Комова М. В. Українська термінографія (1948-2002): бібліограф. покажч. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М. В. Комова. Львів: Ліга-Прес, 2003. 112 с. [Термінографічна серія Словосвіт].

Публікації періодичних виданнях, індексованих в наукометричних БД (SCOPUS)

Petrushka Alina, Komova Maria. Negative citing: scenario analysis of inaccurate evaluation of scientific content // CEUR Workshop Proceedings. 2021. Vol. 2870 : Computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2021) : proceedings of the 5th International conference, April 22–23, 2021, Kharkiv, Ukraine. Р. 1049–1062.

Petrushka A., Komova M., Fedushko S. Scientific Content: Language Expansion in Bibliometric Databases. CEUR Workshop Proceedings. 2020. Proceedings of the International Workshop on Cyber Hygiene (CybHyg-2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks (CyberConf 2019). Kyiv, Ukraine, November 30, 2019. Vol. 2654. P. 375-389. URL : http://ceur-ws.org/Vol-2654/paper30.pdf

Petrushka A., Komova M., Odarchenko R. Scientific social networks in the system of presentation of scientific content. CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 2616. P. 273-285. URL : https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85086312133&partnerID=40&md5=bca2a958860f9e42c9a52002845887cc

Komova M., Yakovyna V. Identification of marked lexicon and its contextual features in social networks. CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 2616. P. 152-164. URL : https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85086306434&partnerID=40&md5=df9a41c11737906bc5ef5dc6514d783c

Komova M., Peleshchyshyn A., Petrushka A. Axiomatic typology as a special method of exploring documentary information. CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 2588 : Proceedings of the international workshop on conflict management in global information networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International conference on cyber hygiene and conflict management in global information networks (CyberConf 2019), Lviv, Ukraine, November 29, 2019. P. 324–335.

Petrushka A., Komova M., Demydov I. Social networks as an alternative environment for the implementation of scientific communication. CEUR Workshop Proceedings. 2019. Vol. 2392 : Proceedings of the 1st International workshop on control, optimisation and analytical processing of social networks (COAPSN-2019), Lviv, Ukraine, May 16–17, 2019. P. 79–94. (SciVerse SCOPUS)

Peleshchyshyn A., Bilushchak Т., Komova M. Development of method of search and identification of historical information in the social environment of the Internet. Proceedings of the XIth International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies" (CSIT-2017). Lviv, 05-08 September 2017. 2017. P. 196–199.

Основні наукові публікації:

Комова М. В. Блогери новинного інтернет-порталу Цензор.НЕТ: склад і публікаційна активність. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2020. Т. 31 (70). № 4. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». С. 156-163.

Комова М. В. Метод постулатної екстраполяції документальної інформації в блогосфері. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 1. С. 50-57.

Комова М. В., Пелещишин А. М. Ідентифікаційні образи дисфункційності документальної інформації в соціальних комунікаціях. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2020. № 1. С. 126-137.

Комова М. В. Тематичне наповнення блогосфери: динаміка і перспективи. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2020. Т. 31 (70). № 2. Ч. 4. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». С. 127-136.

Комова М. В. Дисфункційність документа як феномен позиціювання у комунікаційній взаємодії. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 2. С. 37–43.

Komova М. Classification scheme as a reflection of the social and communicative nature of document phenomenon. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 3. С. 27–35.

Komova М., Peleshchyshyn A. Social communication resources of cultural information in modeling of thought and behavior of information consumers. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 4. С. 91 – 101.

Комова М. В., Пелещишин А. М. Концепти філософії інформації Лучано Флоріді. Вісник Харківської державної академії культури. 2019. № 55. C. 16 – 25. Серія «Соціальні комунікації».

Комова М. В., Петрушка А. І. Документальна реконструкція як різновид наукового ретроспективного моделювання. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 1. С. 11 – 19.

Комова М. В. Концепція нової політичної думки Єжи Гедройця: документальний реконструкт. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 2. С. 12–22.

Комова М. В. Типологічна структура системи корпоративних видань. Вісник Харківської державної академії культури. 2018. № 53. С. 176-189.

Komova М. Social and informational status of mass communication document. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 3. С. С. 87-96.

Komova М. Factors of the mass communication document functioning in social and cultural space document. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 4. С. 43-52.

Комова М. В. Документально-інтерпретаційне поле як інтегроване масовокомунікаційне середовище. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. № 4. С. 72–80.

Комова М. В. Інтерпретаційна природа комунікаційної взаємодії. Держава та регіони : наук.-виробн. журн. 2017. № 1. С. 28–32. Серія «Соціальні комунікації».

Комова М. В. Дефініційні межі терміна «факт». Держава та регіони : наук.-виробн. журн. 2017. № 3. С. 29 – 36. Серія «Соціальні комунікації».

Комова М. В. Формування прототермінології документно-комунікаційної діяльності. Стиль і текст : науковий збірник. 2017. Вип. 1 (17). С. 104–115.

Комова М. В. Громадська думка як результат соціальної взаємодії мас медіа і суспільства. Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Київ, 2017. Вип. 22. С. 11–16. Серія «Журналістика».

Комова М. В. Джерела формування документно-комунікаційної спеціальної лексики. Держава та регіони: наук.-виробн. журн. 2016. № 1. С. 103– 107. Серія «Соціальні комунікації».

Комова М. В. Сутність феномену факту та його функціонування в мас медіа. Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. Київ, 2015. Вип. 17. C. 22–30.

Комова М. В. До теоретичного осмислення теорії Ж.Бодрійяра про симуляцію в мас-медіа. Теле та радіожурналістика : зб. наук. праць. Вип. 13. Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2014. С. 87–95.

Контакти

mariia.v.komova@lpnu.ua

+38096 646 26 40

Особисті сторінки

Посилання на профіль у НМБД

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202285643 h-index:3

Web of Science https://publons.com/researcher/2033610/maria-komova/ h-index:1

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=2HVSsPQAAAAJ h-index:9 (10-індекс: 8)

Посилання

сайт: Спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри СКІД