Колодій Роман Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Колодій Роман Степанович
Колодій 2022.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 11.01.1969 р.
Місце народження м. Підгайці Тернопільської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1994 р.
Спеціальність радіотехніка
Галузь наукових інтересів методи обробки та компресії мультимедійних даних для телекомунікаційних мереж та систем, та телемедицина.
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Тимченко Олександр Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра телекомунікацій

Колодій Роман Степанович - кандидат технічних наук, доцент кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка», з 11 березня 2020 р. - голова Профспілки працівників Львівської політехніки.

Біографічна довідка

Народився в 1969 р. у м. Підгайці Тернопільської області.

У 1989 р. вступив на РТФ Львівського політехнічного інституту, який закінчив у 1994 р. за спеціальністю «Радіотехніка» і продовживсвою трудову діяльність на заводі «Лорта» м. Львова, на посаді інженера-конструктура.

З 1995 року працює у «Львівській політехніці» на кафедрі «Телекомунікації» спочатку на посаді інженера, з 1997 р. зав. лабораторією, а з 1998р. асистентом кафедри.

З 2002 р. по 2007 р. на посаді старшого викладача.

В той же час навчався в аспірантурі без відриву від виробництва.

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.13 — «радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій».

З 2008 до сьогодні працює на посаді доцента кафедри «Телекомунікації»

З 2011 р. до березня 2020 року виконував обов’язки заступника декана бакалаврату Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, член Вченої ради ІТРЕ

З квітня 2020 року член Вченої Ради НУ «ЛП».

Одружений, має двоє дітей.


Тема дисертації

Розробка методів та засобів підвищення ефективності стиску мовних сигналів в телекомунікаційних системах для IP-телефонії [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.12.13 / Колодій Роман Степанович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Кафедра «Телекомунікації». - Л.,2007. - 185 арк.: рис.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Тимченко Олександр Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

  • методи обробки та компресії мультимедійних даних для телекомунікаційних мереж та систем, та телемедицина

Кафедральні розробки

  • Перспективи розвитку екстреної телемедицини на базі безпровідних технологій
  • Розробка методики побудови безпровідних оптичних мереж

Видавнича діяльність

Всього за період науково-педагогічної діяльності Колодієм Р.С. опубліковано понад 80 наукових публікацій, і понад 25 — у матеріалах науково-технічних конференцій. За період роботи на кафедрі у співавторстві з викладачами кафедри опублікував біля 30 методичних вказівок. Ваднао друком два навчальних посібники:

1. Інтернет-технології передавання мовних сигналів: навчальний посібник (рек. МОН України) /Р.С.Колодій , Б.В. Дурняк , О.В.Тимченко, В.І. Сабат / Львів: Видавництво Української академії друкарства, 2010 - с.256.

2. М.М. Климаш, Р.С. Колодій, Телекомунікаційні системи передавання інформації: навчальний посібник для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / (рек. Науково-методичної ради НУ «Львівська політехніка») – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 632с.


Вибрані публікації

1. Тимченко О.В., Колодій Р.С., Смолінський М.В. Комплексна оцінка затримок при конфігуруванні пакетної мережі з підтримкою телефонії // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.18. – К.: 2002. – С.167-180.

2. Тимченко О., Колодій Р. Інтеграція VoIP з корпоративною мережею видавничого комплексу // Комп`ютерні технології друкарства. Зб. наук. пр. – Вип. 12. – Львів: УАД. – 2004. – 320 с. – С.197-206.

3. Тимченко О.В., Колодій Р.С., Смолінський М.В. Оцінка якості ІР-телефонії // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С.Попова. Вип. 2004/3. – Одеса: 2004. – С.72-75.

4. Тимченко О., Колодій Р. Методи якісної оцінки мовного трафіку в комп’ютерних мережах // Комп`ютерні технології друкарства. Зб. наук. пр. – Вип. 13. – Львів: УАД. – 2005. – С.198-207.

5. Тимченко О., Колодій Р., Заярнюк М. Дослідження методів кодування мовних сигналів за допомогою вейвлет-перетворення // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.31. – К.: 2005. – С.130-135.

6. Тимченко О.В., Колодій Р.С., Заярнюк М.В. Дослідження якості кодеків мовних сигналів для ІР-телефонії // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.36. – К.: 2006. – С.161-168.

7. О.Тимченко, Р.Колодій. Порівняння методів оцінки якості кодеків мовного сигналу для VоIP // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник НУ “Львівська політехніка”, №557. – Львів: 2006. – С.68-77.

8. Тимченко О.В., Колодій Р.С. Аналіз QoS VoIP в умовах негативного впливу мережевих факторів // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.38. – К.: 2007. – С.9-15.

9. Tymchenko O., Kolodiy R., Analysis of QoS evaluation methods for VoIP applications// CADSM’2008, February 20-24, 2008, Slavsk, UKRAINE.

10. Olexander Tymchenko, Roman Kolodij. Analysis of QoS evaluation methods for VoIP applications. // Proceeding of the International Conference CADSM’2008, 19-23 February 2008, Lviv-Slavske, Ukraine. – P.482-483

11. Тимченко О.В., Колодій Р.С., Хазем А.С. Розроблення і дослідження якості VoIP-кодерів мовних сигналів. // Вісник НУ «ЛП» «Радіоелектроніка та телекомунікації». –2008. – №618. – С.102 – 107.

12. Колодій Р.С., Тимченко О.В. Методи побудови сенсорних мереж мобільного моніторингу ЕКГ//Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник НУ “Львівська політехніка”, №645. – Львів: 2009. – С.46-56

13. О.В. Тимченко, Р.С. Колодій. Дослідження технології транспортування мовного трафіку – VoMPLS // Моделювання та інформаційні технології. // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип. 54. Київ: 2009. – С. 296 – 303

14. Колодій Р.С., Тимченко О.В. Використання безпровідних технологій для потреб екстреної медицини // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.53. – К.: 2009. – С. 181-185.

15. Тимченко О.В., Колодій Р.С. Аналіз безпровідних технологій для створення мереж малого радіусу дії. Стандарти IEEE 802.15.4 / ZigBee // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.49. – К.: 2008. – С. 40-45.

16. Р.С. Колодій, Ю.В. Мітіхін, А.Т. Ратич. Методика трансформації існуючих мереж ефірного телебачення у цифровий стандарт DVB-T. // Матеріали НПК “Сучасні проблеми телекомунікацій – 2010”. – Львів – 2010. – С. 71 – 75.

17. Roman Kolodij, Olexander Tymchenko. Use of Wireless Technologies for the Requirements of Emergency Medical Procedures. // International Conference Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science Dedicated - TCSET’2010 -Lviv-Slavske, Ukraine, с 153

18. Стрихалюк Б.М., Кайдан М.В., Колодій Р.С., Тимченко О.В. Використання незвідних представлень для аналізу К-шляхової маршрутизації // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.56. – К.: 2010. – С. 224-231.

19. Колодій Р.С., Поліщук А.В., Красько О.В. Методика побудови мережі наземного телевізійного мовлення // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Радіоелектроніка і телекомунікації”. - № 680 . Львів: 2010. – С. 141 – 144

20. В.І. Романчук, Ю.В. Мітіхін, А.В. Поліщук, Р.С. Колодій. Моделювання міських мультисервісних мереж.// Вісник НУ “Львівська політехніка” “Радіоелектроніка та телекомунікації”. - №705. Львів: 2011. – С.152-157.

21. Р.С. Колодій. Засоби для дистанційного вивчення теоретичних основ синхронної цифрової технології передавання інформації у ВНС ЛП. // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Інформатизація вищого навчального закладу”. - №731. Львів: 2012. – С.87-89.

22. Bohdan Strykhaliuk, Roman Kolodij, Mykhailo Olexin. Set-Theoretic Model of the Telemedicine with Patient State Consideration. // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science Proceedings of the ХІth International Conference TCSET’2012 Lviv – Slavske, Ukraine February 21–24, 2012, - p. 344-345.

23. Стрихалюк Б.М., Колодій Р.С., Тимченко О.В. Теоретико-ігрова модель розподілу канальних ресурсів у інформаційних мережах телемедицини // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.65. – К.: 2012. – С.103-110.

24. Керування потоками навантаження на основі нечіткої логіки [Врублевський А.Р., Лісовий І.П., Колодій Р.С.] : матеріали IV міжнародного науково-технічного симпозіуму [“ Новые технологии в телекомуникациях-2013”], (Карпати, Вишків, 21 січня - 25 січня 2013р.) - Київ, 2013 - С.123-124

25. Колодій Р.С. Розроблення віртуального лабораторного практикуму для дистанційного дослідження цифрових систем передавання в системах MOODLE //Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Інформатизація вищого навчального закладу”. – 2013. – № 775. – С. 63 – 68

26. Романчук В.І. Аналіз структури мережевого трафіку та мережевих аномалій на прикладі сегмента локальної мережі кампусу Національного університету "Львівська політехніка" /Романчук В.І., Алексєєв С.В., Червенець В.В., Колодій Р.С.// Вісник Національного університету "Львівська політехніка" №796. Радіоелектроніка та телекомунікації.- Львів. - 2014. С. 157-163.

27. Spatial anisotropy of the linear electro-optic effect in lithium niobate crystals: Analytical calculations and their experimental verification / A.S. Andrushchak, O.V. Yurkevych, O.A. Buryy, V.S. Andrushchak, R.S. Kolodiy, I.M. Solskii, D.Cflus, A. Rusek // Optical Matersals 45 (2015) journal homepage: www.elsevier.cjm/locate/optmat p. 42-46.

28. Volodymyr Mosorov. Data Traffic Modeling During Global Cyberattacks / Volodymyr Mosorov, Andrzej Kosowski, Roman Kolodiy, Zenoviy Kharkhalis // I. J. Computer Network and Information Security, 2015, 11, 20-36 Published Online October 2015 in MECS (http://www.mecs-press.org/) DOI: 10.5815/ijcnis.2015.11.03.

29. M. I. Kyryk, V Power Spectral Density Evaluation Based on Welch’s Periodogram for Cognitive Radio / M. I. Kyryk, V. B. Yanyshyn, R.S. Kolodiy (Оцінка спектральної густини потужності на основі методу періодограми Уелча для когнітивного радіо) // Proceedings of 2015 1st 58-93рр.., International Conference on Advanced Information and Communication Technologies-2015 (AICT'2015), Lviv, Ukraine, October 29 – November 1,2015, - 188 p.

30. Application of NoSQL approach in data-centered network architectures: big data case / Lavriv O., Kahalo I., Kolodiy R. Набір: Lviv = 2015 ; Lviv Polytechnic Nat. Univ., proc. of 1st Intern. conf., Oct. 29 - Nov. 1, 2015, Lviv, Ukraine, Advanced information and communication technologies-2015Публікація:Опис: P. 103-105.

31. П.О. Гуськов, Р.І. Бак, А.Л. Швець, Р.С. Колодій, Б.В. Коваль. ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ C-RAN ЗА КРИТЕРІЄМ НАСКРІЗНОЇ ЗАТРИМКИ / Комп'ютерні технології друкарства. - № 35. - 2016. - С. 98-106

32. Б.М. Стрихалюк, Р.С. Колодій, М.В. Секела. Кіберфізичні технології моніторингу стану кардіологічних пацієнтів в системі телемедицини // науково-теоретичний журнал Штучний інтелект. Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України, -2016 №3 (73), с. 144 – 150.

33. Wavelength rearrangement and load balancing algorithm for OWTDMA-PON network / Krasko Olena, Kolodiy Roman, Khavalko ViktorНабір: Lviv=2016; Min. of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic Nat. Univ., Publ. House of Lviv Polytechnic, proc. of the XIII Intern. conf., Febr. 23-26, 2016, Lviv, Slavske, Ukraine, Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science (TCSET'2016) P. 950-952

34. Олег Ганиш, Роман Колодій, Леонід Озірковський, Тарас Чайківський, Досвід Львівської політехніки в організації підвищення кваліфікації працівників підприємств з розподіленою структурою // Матеріали 9-ї науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», 21-23 листопада 2017 року, Львів-2017. c.142-146.

35. Taras MAKSYMYUK, Olena KRASKO, Maryan KYRYK, Vasyl ROMANCHUK, Roman KOLODIY, Designing the new backhaul for 5g heterogeneous network based on converged optical infrastructure // Acta Electrotechnica et Informatica, Vol. 17, No. 4, 9–13, January 2017.

36. L. Kriuchkova, B.Strykhaliuk, R. Kolodii Applying Neural Networks for Dynamic Specturm Access in Cognitive Radio Networks // Scientific Bulletin of Lodz Technical University: Electronic Engineering and Signal Processing, 2019. – No.4 – P.92-99 (WoS index)

37. Тарас Чайківський, Роман Колодій, Леонід Озірковський // Система інформаційного забезпечення індивідуальних планів і самостійної роботи студентів // Матеріали 11-ї науково-практичної конференції. м. Львів, 20-22 листопада 2019 року/ с/143-146.


Громадська діяльність

З 2009 до 20202 року Роман Колодій очолює Профбюро працівників Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки. 11 березня 2015 р. був обраним першим заступником голови профкому та головою організаційної комісії Профкому працівників Львівської політехніки.

11 березня 2020 р. на 43-й звітно-виборній конференції профспілкової організації працівників Львівської політехніки Роман Колодій, доцент кафедри телекомунікацій, обраний головою первинної профспілкової організації працівників НУ «ЛП» (ППОПНУЛП).

З 24 серпня 2016 року Роман Колодій – Керівник ГО «Львівського обласного козацького товариства», ВГО "Українське реєстрове козацтво". За активну громадську позицію нагороджений, почесними грамотами Львівської ОДА та Львівської облради і почесною відзнакою Львівської МР.


Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 302, каф. «Телекомунікації»

Номер(и) телефону: каф. ТК +38 (032) 258-24-44;

Номер(и) телефону: Профкому ППО НУ «ЛП» +38 (032) 258-24-54, +38 (032) 258-26-56