Кафедра іноземних мов

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра іноземних мов
Новый рисунок 11.jpg
Дата заснування 1945
Засновники Шейкіна А.А., Круглова Т.М.
К-сть співробітників 94
Приналежність Інститут гуманітарних та соціальних наук
Завідувач кафедри Яремко Галина Володимирівна
Розташування (адреса) вул. Степана Бандери, 55 VII корпус


Історія кафедри

Кафедра іноземних мов має понад 60 річну історію, яка розпочалася у 1945 році під керівництвом завідувачів кафедри ст.викл. Шейкіної А.А. (1945 р.), викл. Круглової Т.М. (1945-1953р.р.), икл. Рєзнік Л.О. (1953-1958р.р.). У 1958 році кафедру очолив к. філол. н., доц. Паук І.М. (1958-1964р.р.), якого згодом у 1964 році замінив к. філол. н., доц. Князевський Б.М. (1964-1992р.р.). У перший рік відродження державності України кафедру очолив к. філол. н., доц. Задорожний В.В. (1992-2011 р.р.).

Кафедра була і залишається одним із найчисленніших філологічних підрозділів в системі вищої освіти України. Тут працювали в різні роки 55-97 викладачів, що викладали різні іноземні мови. Наказом ректора № 37-10 від 06.06.1992 р. було створено Інститут гуманітарної освіти, перейменований згодом в Інститут гуманітарних та соціальних наук. Дві великі суміжні кафедри іноземних мов та російської мови було об’єднано в одну кафедру, що складалася з 5 секцій: англійської, німецької, романських (французької та іспанської), японської мов та секція мовної підготовки (українська та російська) для іноземних громадян.З моменту створення на кафедрі викладалися англійська, німецька, французька та іспанська мови. А з 1980 р. на кафедрі почав працювати гурток японської мови під керівництвом талановитого мовознавця, фахівця з англійської, французької, німецької, японської та польської мов доц. Медведіва А.Р.,згодом професора Московського екстерного гуманітарного університету.

Колектив кафедри зростав якісно, у 50-90 р.р. минулого століття понад 30 викладачів захистили кандидатські дисертації:доц. Паук І.М., доц. Князевський Б.М., доц.Гладкий П.І., доц. Лещук Т.Й., доц. Проскурницький В.М.,доц. Березинський В.П., доц. Паляниця Х.В., доц. Вавринюк Д.М., доц. Яхонтова Д.С., доц. Полташевська О.С., доц. Іванова Т.О., доц. Падура М. Ф., доц. Нагірний М.С., доц. Філь Т.І., доц. Лопатинська В.В., доц. Сидорчук Н.Г., доц. Дмитрук В.В., доц. Петровський В.В., доц. Байбакова І.М., доц. Рогович М.Ф., доц. Буракова О.В., доц. Андрейчук Н.І., доц. Домбровський Ю.О., доц. Зеленська О.П., доц. Нестерова Т.І., доц. Довгополий Я.М., доц. Бордюк Л.В., доц. Задорожний В.В., доц. Ференц-Мошинська М.М., доц. Шпак О.А., доц. Шуневич Б.І. ст. викл. Хохуліна Л.М.Багато з них згодом очолили кафедри інших вищих закладів освіти: проф. Падура М. Ф. — завідувач кафедри іноземних мов Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького; проф. Петровський В.В. — професор одного з Празьких університетів (Чехія); доц. Нагірний М.С. — завідувач кафедри іноземних мов Львівської консерваторії; доц. Якуб’як М.Й. — завідувач кафедри іноземних мов Львівської академії мистецтв; доц. Андрейчук Н.І. — завідувачка кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»; доц. Байбакова І.М. — завідувачка кафедри іноземних мов Інституту перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»; доц. Зеленська О.П. — завідувачка кафедри іноземних мов Львівського університету Міністерства внутрішніх справ; доц. Шуневич Б.І. — завідувач кафедри іноземних мов та технічного перекладу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Доц. Шпак О.А. — вчений спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності “Германська мови” Львівського національного університету імені Івана Франка.З моменту створення Інституту гуманітарної освіти (ІГО) влітку 1992 р. до керівництва мовними секціями кафедри прийшли колеги к. філол. н., доц. Карий І.П. (секція мовної підготовки іноземних студентів) – нині Інституту гуманітарних і соціальних наук; ст. викл. Гайдук Н.М. (секція англійської мови) — к. пед. наук, доцент, заступник Інституту гуманітарних і соціальних наук, яку замінив через кілька років ст. викл Федоришин М.С., нині завідувач секції японської мови; ст. викл. Ключковська І.М.(секція романських мов) — нині к. пед. наук, доц., міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою, яку згодом замінив доц. Домбровський Ю.О.; доц. Задорожний В.В. (секція німецькоїмови), якого згодом замінила доц. Весна М.П. У 1995 р. кафедра виграла Препроект Європейської співдружності «ТЕМПУС-ТАЦІС», в рамках якого 6 молодих викладачів до 30 років стажувалися 1 місяць у Німеччині (Західносаксонська вища школа Цвіккау й Вища фахова школа Брауншвайґ / Вольфенбюттель) та Англії (Університет Ковентрі).

У 1996 р. кафедра здобула престижний Проект Європейської співдружності «ТЕМПУС-ТАЦІС», за яким 36 викладачів кафедри стажувалися 1-2 місяці та 81 студент Львівської політехніки цілий семестр в університетах Німеччини (Західносаксонська вища школа Цвіккау та Вища фахова школа Брауншвайґ). Загалом ці проекти принесли Львівській політехніці і велику матеріальну користь: встановлено 3 ’ютерних класи із 30 ’ютерами, 1 лінгафонний клас, 2 ксерокси, 28 портативних касетних магнітофони, 3 відео, 5 телевізорів, комплект сателітарного телебачення, понад 1500 оригінальних підручників та посібників, словників та граматик, 23 сучасних аудиторних дошки. Обидва проекти фінансовані ЄС на 1,5 мільйона екю забезпечили можливість колективу кафедри видати: 12 методичних посібників, 2 інформаційно-рекламні проспекти Львівської політехніки, англо-український словник, 2 підручники з грифом Міністерства освіти України англійської та німецької мов “Getting on in English” (за редакцією М. Корнеса та Н. Гайдук) і “Kommunikatives Deutsch” (за редакцією В. Задорожного, Т. Зайферта, Ф. Шпіцнера, М. Весни) накладом 20 та 10 тисяч екземплярів. Згодом викладачі секції французької мови видали навчальний посібник “Parlez-vous français?” (за редакцією І.Ключковської), структура якого відповідає структурі підручників з англійської та німецької мов, що зробило навчальний процес на кафедрі з основних іноземних мов логічно повним та комплексним.

Приємно зазначити, що 62 викладачі кафедри іноземних мов стажувалися в Австрії, Англії, Канаді, Німеччині, Польщі, США, Франції та Японії, а дехто з них 2-6 разів.Кафедра плідно працювала у 15 міжнародних програмах з університетами цих країн та продовжує співпрацювати із посольством Японії в Україні та вищими навчальними закладами цієї країни. На кафедрі у 1995-1998 рр. двічі на рік проводилися Міжнародні семінари з вивчення іноземних мов за участю іноземних викладачів. Кафедру неодноразово відвідували високі зарубіжні гості, серед яких надзвичайні та повноважні посли Японії в Україні Хонда та Мацуо Мабуці. На кафедрі працювали та проводили практичні заняття викладачі вищих закладів освіти Англії, Німеччини, Франції, США, Канади, Японії. У 1998 р. на базі кафедри утворено нову кафедру прикладної лінгвістики, до якої делеговано 6 кандидатів наук, доцентів. Крім того, 2 викладачі кафедри іноземних мов пройшли 3-річне стажування в Канаді і після навчання працюють на кафедрі соціології та соціальної роботи. У роки державності України захистили дисертацію Бабкіна М. І., Барабаш О.В., Білик О. С., Бусько М.Б., Волошин М.М., Вільховченко Н.П., Гавран М.І., Гаврилюк М. В., Гасько О. Л., Голощук С. Л., Гук Л.І., Дмитрук В.А., Істоміна К.Ю., Жорняк Н.Є., Закаулова Ю. В., Камінська О. М, Карамишева Р. Д., Ключковська І. М., Кушка Б. Г., Літінська О.Ю., Миськів І. С., Мукан Н. В., Пастирська І.Я., Фучила О. М., Цимбрило С. М., Четова Н.Й., Шайнер Г.І., Яремко Г.В. Колектив кафедри активно працює у структурі Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». З 1992 року на кафедрі видано понад 40 навчальних посібників та підручників з грифом Міністерства освіти і науки України для вивчення англійської, німецької, французької, японської та латинської мов.

Наукова діяльність

Науковий напрям кафедри:
Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту, питання лінгвометодики та педагогіки.

Науково-дослідна робота кафедри ведеться за 2 темами:
1. Парадигми, методи та наукові здобутки у контексті викладання іноземних мов та формування професійної компетентності (ІМ-13 у ScienceLP). Керівник – к.пед.н., доц., доцент кафедри іноземних мов Фучила О. М.
2. Лінгво-семантичні аспекти фахового та художнього дискурсу (ІМ-14 у ScienceLP). Керівник – к.філол.н., доц., доцент кафедри іноземних мов Голощук С. Л.

Відповідно до перелічених тем науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій, Наукового товариства імені Тараса Шевченка; наукових та методичних семінарів за участю викладачів, запрошених з інших ВНЗ та з-за кордону; працюють над реферуванням та анотуванням науково-технічної фахової літератури; публікують наукові монографії, підручники, статті, тези; здійснюють наукові дослідження відповідно до тем кандидатських та докторських дисертацій.

Керівництво кафедри

Завідувач кафедри : — к.пед.н., доц. Яремко Галина Володимирівна,

Заступник з науково-дослідної роботи – к.філол.н., доц. Байбакова Інеса Макарівна,
Заступник з науково-дослідної роботи – к.пед.н., доц. Матвіїв-Лозинська Юлія Олександрівна,
Заступник з навчально-методичної роботи – к.філол.н., доц. Волошин Марія Михайлівна,
Заступник з навчально-методичної роботи – к.пед.н., доц.Баглай Оксана Ігорівна,
Координатор з освітньої діяльності – к.пед.н., доц. Закаулова Юлія Володимирівна,
Координатор з міжнародної діяльності – к.філол.н., доц. Голощук Світлана Леонідівна,
Координатор з організаційної роботи – старший викладач кафедри ІМ Драпалюк Галина Степанівна,
Координатор з організаційної роботи – к.т.н., доц. Дмитрук Вероніка Анатоліївна.

Викладацький склад

Партнери кафедри

Корпус Миру США в Україні (U.S. Peace Corps in Ukraine) E-mail: info@ua.peacecorps.gov

У 2011 р. підписано угоду з Корпусом Миру США в Україні про співпрацю в рамках Проекту навчання англійської мови. Така співпраця спрямована на вдосконалення викладання англійської мови та покращення міжкультурної комунікації між українським та американським народами. Доброволець Корпусу Миру США Байрон Вільямс разом із викладачами кафедри проводить систематичні заняття та спецкурси («Академічне письмо й ораторське мистецтво», «Слухаємо й розмовляємо англійською») зі студентами університету. Викладачі кафедри мають можливість підвищити свій професійний рівень за допомогою методичних тренінг-семінарів для викладачів.

У березні 2012 р. проведено Міжрегіональний семінарі «Розвиток проектної діяльності» для добровольців Корпусу Миру США в Україні та їхніх українських партнерів. Перспективи майбутньої проектної діяльності було окреслено під час прес-конференції, в якій брали участь представники вищих та загальноосвітніх навчальних закладів України, добровольці та тренери Корпусу Миру США в Україні. Одним із спільних проектів є проведення Літньої англомовної школи для студентів Львівської політехніки на базі Навчально-оздоровчого табору «Політехнік-2» у с.Славське.

З 2016 р. на кафедрі ІМ разом з волонтером Корпусу Миру Гленном Андерсоном проводяться методичні тренінг-семінари для викладачів кафедри іноземних мов "Developing Effective Communication Skills", факультативні курси для студентів Львівської політехніки "English Speaking Club" (2017-2018 рр.), щотижневі методичні тренінг-семінари для викладачів Інституту гуманітарних та соціальних наук "Topic Conversational Skills for Teachers", літні англомовні табори для викладачів та студентів Львівської політехніки на базі Навчально-оздоровчого табору «Політехнік-2» у с. Славське та"Політехнік-4".

Британська Рада в Україні

З 2014 р. кафедра ІМ бере участь у Проекті «Англійська мова для університетів» в рамках співпраці між Британською Радою (Міжнародна організація Сполученого Королівства Британія із культурних відносин та освіти), Міністерством освіти і науки України і Національним університетом «Львівська політехніка. Результати співпраці Відповідно до рекомендацій МОН України спільно з представниками технічних університетів України та експертами Британської Ради розроблено та впроваджено в навчальний процес нову уніфіковану навчальну програму з англійської мови професійного спрямування та програму з англійської мови для академічних цілей. Запроваджено співпрацю між викладачами кафедри іноземних мов та випускових кафедр "Львівської політехніки", які викладають фахові дисципліни в рамках курсу "Англійська мова як засіб викладання". Студенти Львівської політехніки забезпечені навчально-методичними матеріалами з англійської мови міжнародних видавництв Pearson, Longman, CUP за підтримки Британської Ради. Викладачі англійської мови підвищили професійний рівень за рахунок відвідування тренінгів, організованих Британською Радою в Україні, а саме: ESP (Англійська мова для професійних цілей), EMA (Англійська як засіб викладання), EAP (Англійська мова для академічних цілей). Зав. кафедри ІМ, проф. Мукан Н.В. та координатор з науково-дослідної роботи доц. Байбакова І.М. взяли участь у Симпозіумі для викладачів кафедр іноземної мови професійного спрямування та виступили з презентацією "Проект Британської ради в Україні "Англійська мова для університетів": досвід Львівської політехніки", Київ (07.12.17. - 09.12.17.). Доц. кафедри ІМ Жорняк Н.Є. - в якості тренера Британської Ради провела п’ять 35-годинні курси "English for Specific Purposes".

Pearson Tests of English (PTE)
У 2015 р. при кафедрі відкрито центр тестування Pearson Tests of English (PTE) для складання міжнародного екзамену із загальної англійської, призначеного для оцінки рівня володіння англійською мовою. Pearson Tests of English (PTE) - це система моніторингу знань з англійської мови, тестування за європейським стандартом з видачею cертифікату міжнародного зразка, який визнається у вищих навчальних закладах, які працюють за загальноєвропейської шкалою. Екзамени PTE з англійської мови визнані в багатьох країнах світу при влаштуванні на роботу, для поїздок або навчання за кордоном, не мають вікових обмежень. Екзамени PTE розроблені і впроваджені Edexcel, найбільшим екзаменаційним центром у Великій Британії, який входить до групи компаній Pearson.

Співпраця в рамках міжнародного проекту ERASMUS+ “DocHub”
З 2016 р. кафедра ІМ разом з іншими кафедрами Національного університету «Львівська політехніка» бере участь у виконанні проекту ERASMUS+ “DocHub” «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» під керівництвом д.е.н., проф. Олексів Ігора Богдановича та у партнерстві з Університетом Тампере (University of Tampere), Фінляндія. В рамках співпраці зав. каф. ІМ Мукан Н.В. та доц. Байбакова І.М. пройшли наукове стажування в Університеті Тампере (Фінляндія) (04.02.2017. -11.02.2017.). Працівники кафедри ІМ (зав. каф. Мукан Н.В., доц. Байбакова І.М., доц. Гаврилюк М.В., викл. Зінчук І.В.) уклали навчальну програму "DocHub - Advanced English for Academic Communication", а також відвідали у 2017-2018 рр. тренінг-семінари "Training in advanced academic writing course design including validated curricula for blended learning" (Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний університет ім. В. Сухомлинського) та SWOT-Analysis результатів впровадження навчальної програми Academic Communication в навчальний процес НУ «Львівська політехніка» (м. Київ).

Видання кафедри

Knyhainozmov.gif

Англійська мова для менеджерів. Частина 2
Навчальний посібник / Н. В. Мукан, Л. П. Балацька, М. В. Гаврилюк, О. Л. Гасько, М. І. Запотічна, Т. Б. Когут, Л. В. Лінник-Паммер, З. Т. Магдач, О. В. Мукан, І. В. Сопронюк, Г. В. Яремко. За ред. Н. В. Мукан. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 304 с. Мета посібника – забезпечити вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування для студентів напряму “Менеджмент” вищих навчальних закладів. Посібник складається з шести модулів, до складу яких входять тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Для студентів напряму “Менеджмент” вищих навчальних закладів. Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Knyza107.gif

Англійська мова для менеджерів. Частина 1


Навчальний посібник. Частина 1 / Н. В. Мукан; М. В. Гаврилюк, Н. М. Ільчишин, С. Ф. Кравець, Л. В. Лінник-Паммер, І. С. Миськів, О. В. Мукан, Ю. В. Сасенюк. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 320 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка.

Мета посібника – забезпечити вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування для студентів напряму “Менеджмент” вищих навчальних закладів. Посібник складається з шести модулів, до складу яких входять тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Для студентів напряму “Менеджмент” вищих навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Inozmovavesna.gif

Німецька мова для магістрів (технічних університетів) Весна Мирослава. Навчальний посібник / За ред. В. Задорожного. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. 268 с. Навчальний посібник орієнтований передусім на магістрів та аспірантів вищих технічних навчальних закладів. Він може бути використаний усіма, хто хоче поліпшити свої знання німецької мови, та створити підґрунтя для навчання в аспірантурі та наукової роботи. Посібник складається з чотирьох частин: “Я – магістр!”, “Науково-дослідна робота магістрів”, “Техніка: ідеї, інновації, вироби найвищого якості”, “Лауреати Нобелівських премій в галузі науки та техніки”, а також граматичного довідника та словника. Навчальний посібник є продовженням “Комунікативної німецької мови” (Ч. 1, Вид-во “БaК”, Львів, 1998), який розрахований на вивчення німецької в рамках І курсу, та навчального посібника “Комунікативна німецька мова” (Ч. 2, Вид-во “Поділля-2000”, Вінниця, 2003), призначеного для студентів ІІ курсу. Отже, “Німецька мова для магістрів” завершує цикл посібників для студентів вищих технічних закладів. Посібник укладено з урахуванням нового німецького правопису.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів.Inozminnzno.gif

Minna no Nihongo :: Японська для всіх

За ред. Х. Еґави, О. Покровської, М. Федоришина, С. Шітанди Початкові рівні I, ІІ. Переклад і граматичний коментар українською мовою. Підручник / За ред. Х. Еґави, О. Покровської, М. Федоришина, С. Шітанди. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. Формат 170 х 240 мм. М’яка обкладинка. Частина 1. 212 с. ISBN 978-966-553-741-0 Частина 2. 192 с. ISBN 978-966-553-742-7

Українська версія поурочного словника, перекладу конструкцій та граматичного коментаря до поширеного в Японії та у багатьох країнах світу підручника японської мови для початківців “Minna no Nihongo” (Японська для всіх). Він охоплює основи фонетики та письма, нормативну граматику і так званий лекcичний мінімум японської мови і покликаний забезпечити формування розмовних навичок у найтиповіших ситуаціях спілкування, а також вмінь читання та письма. Підручник можна використовувати як для занять з викладачем, так і для самостійного вивчення мови.


100376knyha8.gif

Англійська мова. Практикум для підготовки та виконання самостійних робіт для студентів
дистанційного навчання ІІ курсу усіх спеціальностей

Навчальний посібник / О. Л. Гасько, Ю. О. Домбровський, Г. І. Корицька, Т. Г. Кутень, Н. О. Морська, Г. П. Пасічник. (Серія “Дистанційне навчання”. № 55). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 168 с. Формат 170 х 215 мм. М'яка обкладинка. Посібник призначений для самостійної роботи студентів дистанційної форми навчання. Його мета – допомогти поглибити та розширити навички професійного перекладу фахових текстів з подальшим виходом на мовленнєвий рівень. Посібник складається з трьох частин та додатка. У першій частині подано тести для виконання самостійних робіт. Друга частина допоможе поглибити та розширити навички професійного перекладу фахових текстів. У частині третій подано короткий граматичний мінімум. У додатку розміщено словники спеціального фахового лексикону до всього курсу.


Knyha inozemmov.gif

Підручник / Н.В. Мукан, І.М. Вислободська, М.В. Гаврилюк, М.І. Запотічна, С.Ф. Кравець, З.Т. Магдач, І.С. Миськів, О.В. Мукан, І.В. Сай. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 316 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка.

Мета підручника – забезпечити вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою з “Іноземної мови професійного спрямування ІІ”. До складу шести модулів основного курсу входять тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Тести для самоконтролю з ключами передбачено для закріплення лексико- граматичного матеріалу модулів під час самостійної та індивідуальної роботи студентів. Для студентів магістеріуму напряму “Міжнародна економіка” вищих навчальних закладів. Затвердило Міністерство освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.Japanminnna.gif

Початкові рівні I, ІІ. Переклад і граматичний коментар українською мовою. Підручник / За ред. Х. Еґави, О. Покровської, М. Федоришина, С. Шітанди. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. Формат 170 х 240 мм. М’яка обкладинка. Частина 1. 212 с. ISBN 978-966-553-741-0 Частина 2. 192 с. ISBN 978-966-553-742-7

Українська версія поурочного словника, перекладу конструкцій та граматичного коментаря до поширеного в Японії та у багатьох країнах світу підручника японської мови для початківців “Minna no Nihongo” (Японська для всіх). Він охоплює основи фонетики та письма, нормативну граматику і так званий лекcичний мінімум японської мови і покликаний забезпечити формування розмовних навичок у найтиповіших ситуаціях спілкування, а також вмінь читання та письма. Підручник можна використовувати як для занять з викладачем, так і для самостійного вивчення мови.


Knyha2inozmovy.gif


Навчальний посібник / Н. В. Мукан, М. В. Гаврилюк, М. І. Запотічна, С. Ф. Кравець, З. Т. Магдач, О. В. Мукан, І. В. Сай. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 436 с. Формат 145 х 200 мм. М'яка обкладинка. Подано теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування. Навчальний посібник складається з восьми модулів, до яких належать тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ допомагає студентам швидко та ефективно засвоїти необхідні знання і виробити стійкі навички фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Для студентів напряму “Маркетинг” вищих навчальних закладів.


Knyha4inozmov.gif


За ред. С. Шітанди та М. Федоришина. Друге видання, доповнене та перероблене. Львів: Видаництво Львівської політехніки, 2012. 292 с. Формат 135 х 180 мм. М'яка обкладинка.
Розмовник призначено для тих, хто починає вивчати японську мову, а також для туристів та ділових людей, які мають намір відвідати Країну Сонячного Сходу. Він допоможе читачам оволодіти зразками японського розмовного стилю та одержати навички вести бесіду на певні побутові теми. Загалом у розмовнику 4 діалоги з питальними словами, 11 діалогів, у яких використовуються загальновживані японські звороти, та 35 розмовних тем. Кожний діалог та тему супроводжує українсько-японський словник. У додатках – основні відомості з японської фонетики, лексики, граматики та японської писемності. Окремий розділ – інформація про географію Японії, її столицю та найбільші міста, про національні свята, літочислення та коротко про її історію.


Knyha3inoxzmovy.gif

Навчальний посібник / Друге видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 120 с. Формат 145 х 200 мм. М'яка обкладинка. Мета посібника – забезпечити вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування для студентів напряму “Архітектура” вищих навчальних закладів. Посібник складається з десяти модулів, до складу яких входять тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Запропонований тематичний словник архітектурних термінів дає змогу використати творчий підхід до його засвоєння, що забезпечує ефективне вивчення студентами лексики, необхідної для вироблення навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Для студентів базового напряму “Архітектура” вищих навчальних закладів.


Knyha6inozmova.gif

Навчальний посібник / Н.В. Мукан, І.М. Вислободська, М.В. Гаврилюк, Ю.В. Закаулова, М.І. Запотічна, С.Ф. Кравець, З.Т. Магдач, О.В. Мукан, І.В. Сай; За ред. Н.В. Мукан. Друге видання, перероблене і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 304 с. Мета навчального посібника – забезпечити вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування для студентів маґістеріуму напряму “Логістика” вищих навчальних закладів. Містить шість модулів, до складу яких входять тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Тести для самоконтролю з ключами призначені для закріплення лексико-граматичного матеріалу модулів під час самостійної та індивідуальної роботи студентів. Для студентів магістеріуму напряму “Логістика” вищих навчальних закладів. Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.